นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

24 กรกฎาคม 2555
Ico48
โครงการการพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
โครงการการพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางเป็นโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำยางของยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กในภาคอีสาน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่นำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับสภาพพื้นที่แห้งแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2018
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2555 15:19
25 พฤษภาคม 2555
Ico48
วันวิสาขบูชา
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" วิสาขบูชา จึงหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555โดยนับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ2,600 ปี แห่งการอุบัติขึ้น...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1944
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2555 15:25
27 มกราคม 2555
Ico48
ดูงานปาล์มน้ำมัน
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัทดี.เอ.รีเซิร์ซเซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ดำเนินกิจการให้บริการในด้านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โดยได้ศึกษาขั้นตอนการปรับปรุงพ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2892
เมื่อ: 27 มกราคม 2555 16:17
19 มกราคม 2555
Ico48
ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็ง - ชะลอความแก่
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็ง - ชะลอความแก่ ข้าวโพดสีม่วง เป็นข้าวโพดที่กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรนักวิชาการและนักโภชนาการทั้งหลายในขณะนี้ โดยสายพันธุ์พัฒนามาจากข้าวโพดสีม่วงผสมกับข้าวโพดเหนียว ทำให้ได้ข้าวโพดเหนียวสีม่วงมีฝักใหญ่ รสชาตินุ่มลิ้นหวานและเหนียว และที่สำคัญ สีม่วงเข้ม ในเมล็ดนั้น เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3503
เมื่อ: 19 มกราคม 2555 10:22
13 ธันวาคม 2554
Ico48
โครงการวิจัย "ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้"
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ สดุดี และ ดร.อัศมน ลิ่มสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการวิจัย “ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้” โดยไ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1788
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2554 10:48
24 มีนาคม 2554
Ico48
บรรยายธรรมะการพัฒนาจิตสำนึก
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดการบรรยายธรรมะ เรื่อง “การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะด้วยพุทธวจน” ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ โดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม 260 คณะทรัพยากรธรรมชา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1655
เมื่อ: 24 มีนาคม 2554 10:12
21 ธันวาคม 2553
Ico48
นักเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษาเชียรใหญ่เยี่ยมชมดูงานคณะฯ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย เขตอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการพัฒนาการศึกษาเขตอำเภอเชียรใหญ่ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยู่ในความอุปการะของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งผู้ปกครอง จำนวน 125 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1261
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2553 10:55
20 ธันวาคม 2553
Ico48
โรงเรียนพื้นที่ควนเนียง เยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานเขตอำเภอควนเนียง ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากจ่าวิทยาและโรงเรียนควนเนียงวิทยา จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านวิชาการในคณะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 โดยได้เข้าดูงานด้านต่างๆ ดังนี้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2071
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2553 13:55
01 ธันวาคม 2553
Ico48
ช่วยโลกปลูกป่า
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละภาควิชาในคณะฯ ในชื่อกิจกรรม “ช่วยโลกปลูกป่า” มีนักศึกษาร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน ช่วยกันปลูกต้นไม้จำนวน 400 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1932
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2553 15:36
11 พฤศจิกายน 2553
Ico48
ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายสนับสนุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย แอ๋ว
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2553 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายสนับสนุน บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 15 · อ่าน: 2495
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2553 13:51