นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Analyst@CC
Ico64
อรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

21 มิถุนายน 2553
Ico48
ศูนย์คอมพิวเตอร์กับภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
เดิมทีภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์จำกัดอยู่ที่การให้บริการกลางด้านคอมพิวเตอร์คือดูแลด้านระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายงานด้านระบบสื่อสารไปให้ดูแลเพิ่มขึ้นได้แก่ ระบบโทรศัพท์ ระบบการสอนและประชุมทางไกล ระบบกล้องวงจรปิด แล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1602
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2553 15:37
10 มกราคม 2553
Ico48
การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 3
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
จากตอนที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีผลงานหลายประเภทให้ท่านเลือกทำ แต่อย่างไรก็ตามดิฉันขอเสนอแนวทางในการเขียนหรือการจัดทำผลงาน จากประสบการณ์จริงและจากการอ่านผลงานของเพื่อน ๆ และพี่ที่เคยจัดทำผลงานมาก่อนหน้านี้ดังนี้ขั้นตอน1. การเลือกเรื่องที่จะเขียน (จัดทำ) ท่านต้องมีความรู้ในเรื่องในเรื่องนั้นจริง ๆ (รู้ลึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2138
เมื่อ: 10 มกราคม 2553 15:41
09 มกราคม 2553
Ico48
การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 2
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
หลังจากที่ท่านตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะจัดทำเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ คราวนี้ก็มาพิจารณากันว่าท่านสามารถส่งผลงานแบบไหนได้บ้าง ผลงานที่จะเสนอขอตำแหน่งชำนาญการได้ ได้แก่1. งานวิจัยมีรูปแบบการจัดทำคือ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เช่น เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร มีการค้นคว้าอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3213
เมื่อ: 09 มกราคม 2553 16:32
08 มกราคม 2553
Ico48
การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 1
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
จากการที่มหาวิทยาลัยจะปรับตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่ง ทำให้หลายท่านลังเลว่าจะจัดทำเอกสารเลื่อนระดับ หรือเอกสารขอชำนาญการดีหรือไม่ ที่นี่มีคำตอบค่ะ คำตอบก็คือว่า ไม่จำเป็นต้องรอ เพราะไม่ว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่จะออกมา อย่างไรท่านก็ต้องใช้เวลาในการจัดทำเอกสารอยู่ดี ถ้าท่านเริ่มตั้งแต่วันนี้กว่าระเบียบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2139
เมื่อ: 08 มกราคม 2553 17:19
07 ตุลาคม 2552
Ico48
โปรแกรมฟรี
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปนาน ๆ หลายท่านคงพบกับปัญหาเครื่องทำงานช้าลง สาเหตุหนึ่งคือโปรแกรมที่เราลบด้วยวิธี remove ออกไปมันไม่ได้ลบส่วนย่อยของโปรแกรมนั้น ๆ ไปทั้งหมด หรือบางโปรแกรมก็ไม่สามารถลบด้วยวิธี remove ได้ หรือถ้าลบได้ก็ยังคงทิ้งเศษซากไว้เป็นขยะอยู่ในเครื่องหลายวันก่อนดิฉันเลยลองค้นหาโปรแกรมที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1559
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2552 21:56
27 กันยายน 2552
Ico48
งานนโยบายและแผนสำคัญอย่างไร
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
ภารกิจหลักของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านโยบายและทุกคนคือ งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานวิเคราะห์ วิจัย งานประกันคุณภาพ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วงานนโยบายแผนงานสำคัญอย่างไร สำคัญตรงที่ต้องมีแผนให้ผู้อื่นนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต้องมีงบประมาณให้ใช้ ต้องมีอัตรากำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 17218
เมื่อ: 27 กันยายน 2552 21:47
27 สิงหาคม 2552
Ico48
ความสุขอยู่ที่ใจ
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
บ่อยครั้งที่ดิฉันต้องเป็นศิราณีให้เพื่อน ๆ ทั้งที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิสูงกว่าและต่ำกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่มีความสุขในที่ทำงาน เช่น มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเงินเดือนน้อย ลงท้ายก็จะจบการสนทนาด้วยประโยคว่า อยากย้ายที่ทำงานใหม่ ซึ่งดิฉันก็ไม่ได้คัดค้านนะคะว่า ย้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2842
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2552 09:03
31 กรกฎาคม 2552
Ico48
ความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency)
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
ความสามารถเชิงสมรรถนะ(Competency) เป็นความรู้ (Knowledge) พัฒนาได้ด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เช่น ด้านการเงิน การบริหาร ทักษะ (skill) พัฒนาได้ด้วยการฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความชำนาญ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่จะช่วยให้บุคคลนั้นมีทักษะและประสบการณ์ที่สูงขึ้น และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) เช่น ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2887
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2552 15:39
14 กรกฎาคม 2552
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ปี 2553
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ปกติจะเริ่มทำล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณใหม่ประมาณ 6 เดือน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ สำหรับช่วงเมษายน-มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา เป็นช่วงของการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งปีนี้มีการจำแนกรายจ่ายแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมา โดยจำแนกงบเป็น 2 ประเภทหลัก ได...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2101
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2552 11:51
10 กรกฎาคม 2552
Ico48
การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้วยงบประมาณเงินรายได้
ใน อยากเล่า
โดย Analyst@CC
ผลกระทบจาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องบันทึก ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รู้ว่าผู้ใช้ในหน่วยงานได้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ เช่น การเข้าไปดูดข้อมูล ของ ผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1246
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2552 11:47