นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

23 August 2008
Ico48
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริการ
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริการด้านต่างๆ จำนวน 9 ราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท คือ1. พนักงานทำความสะอาดอาคารต่างๆ และช่วยงานห้องสำนักงาน รับสมัครเพศหญิง วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป อายุระหว่าง 20 ปี ไม่เ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1209
at: 23 August 2008 14:16
16 August 2008
Ico48
สารพัดประโยชน์...จากน้ำส้มสายชู
in มุมสบายกับสาระน่ารู้
By Nuch
น้ำส้มสายชู เป็นสารประกอบของกรดน้ำส้มกับน้ำ ได้จากการหมักน้ำผลไม้จนเกิดแอลกอฮอล์ ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ หมักแล้วถ้าอยากได้น้ำส้มใช้เร็วๆ ก็หมั่นคนบ่อยๆ ให้ออกซิเจนลงไปทำการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไม่ขาดตอนประโยชน์ของน้ำส้มสายชู :- ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการดูแล ป้องกันรักษาสุขภาพและโรคภัย เช่น ใช้น้ำ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 6446
at: 16 August 2008 18:55
Ico48
เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word
in รอบรั้ว CoP เภสัชศาสตร์
By Nuch
วันนี้.....จะเล่าสู่กันฟังในเรื่องของรายละเอียดการอบรม และผลที่ได้รับจากการอบรม "เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้นอย่างง่ายนะคะ....สำหรับหัวข้อของการอบรม ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปัญหาการเพิ่มเอกสารที่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่เรายังได้สั่งเปลี่ยน / การใช้งานคำสั่งต่างๆ (2) การตั้งค่า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 3557
at: 16 August 2008 18:18
Ico48
บันทึกตาสับปะรด...สู่การปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์
in รอบรั้ว CoP เภสัชศาสตร์
By Nuch
การดำเนินงานตามบันทึกตาสับปะรด...สู่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม CoP ลูกจ้างสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งทางสมาชิกกลุ่มฯ ได้กำหนดจุดไว้สำหรับการปรับปรุงไว้แล้วบางส่วน แต่เนื่องจากบุคลากรในคณะฯ ให้ความสนใจบันทึกข้อมูลต่างๆ มากมาย ในบันทึกตาสับปะรด ทางกล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2256
at: 16 August 2008 17:02
Ico48
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ดำรงตำแหน่งต่างๆ
in บุคลากร
By Nuch
ด้วยมหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1502/2551 ลว. 8 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสาวสมหมาย สุขแจ่ม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายแล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1277
at: 16 August 2008 15:28
15 August 2008
Ico48
รับสมัครเภสัชกร
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
Addlife Antiaging Center เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีความประสงค์จะรับสมัครเภสัชปฏิบัติงาน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์2. ได้รับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประ...
Flowers: 0 · Comments: 32 · Read: 6844
at: 15 August 2008 13:54
12 August 2008
Ico48
เปิดตัวกลุ่ม mini-IT CoP คณะเภสัชศาสตร์
in รอบรั้ว CoP เภสัชศาสตร์
By Nuch
สวัสดีคะ.......ทุกท่าน วันนี้มีข่าวจากกลุ่ม mini-IT CoP มาเล่าสู่กันฟังนะคะ เริ่มต้นด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 โดยมีเป้าหมายที่จะให้สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีนำมาช่วยเหลือและพัฒนาให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้1. เมื่อได้สมา...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1500
at: 12 August 2008 13:32
Ico48
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2552
in ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ ชุดประมวลผลกลาง จำนวน 1 ชุดกำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ทุกวันก่อนวันเปิดซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ) ณ หน่วยพัสด คณะเภสัชศาสตร์ประกาศรายชื...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1360
at: 12 August 2008 13:03
08 August 2008
Ico48
คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1465/2551 , คำสั่งที่ 1470/2551 และคำสั่งที่ 1489/2551
in บุคลากร
By Nuch
ด้วยมหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1489/2551 ลว. 6 สิงหาคม 2551 ยกเลิกคำสั่งที่ 1913/2549 ลว. 19 กันยายน 2549 และแต่งตั้ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาว...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1389
at: 08 August 2008 09:10
07 August 2008
Ico48
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 4/2552
in ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องระเหยตัวทำละลายภายใต้ความดันต่ำและปั๊มดูดประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคา ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ทุกวันก่อนวันเปิดซองสอบราคาในวันและเวลา...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1431
at: 07 August 2008 16:17