นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

30 ธันวาคม 2551
Ico48
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร์ นั้นบัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้เสร็จส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1439
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2551 16:13
12 ธันวาคม 2551
Ico48
รายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
รายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม) ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ที่ 52/2551 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ และกำหนดเกณฑ์ตัดสินการค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1407
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2551 10:13
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะเภสัชศาสตร์ นั้นบัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทางด้า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1328
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2551 10:08
08 ธันวาคม 2551
Ico48
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ใน บุคลากร
โดย Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ ดังต่อไปนี้1. คำสั่งที่ 2360/2551 ลว 1 ธ.ค. 51 แต่งตั้ง (1) ผศ.ดร.อดิศร รัตนพันธุ์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เป็น รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 49 (บัญชีหมายเลข 1) และวันที่ 1 ต.ค. 2550 (บัญชีหมายเลข 2...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1700
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2551 14:31
04 ธันวาคม 2551
Ico48
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องทดสอบการละลายของยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ใน ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยา จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.30 น. ณ หน่วยพัสดุ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1294
เมื่อ: 04 ธันวาคม 2551 16:33
03 ธันวาคม 2551
Ico48
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3
ใน รอบรั้ว CoP เภสัชศาสตร์
โดย Nuch
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งที่ 3ผลการดำเนินงาน : ก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์ กลุ่มลูกจ้างสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ณ บริเวณโรงจอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคาร 2 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ซึ่งก่อนลงมือปฏิบัติจะดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4052
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2551 14:36
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายวิจัยและบริการ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1142
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2551 13:17
Ico48
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ครั้งที่ 8/2552
ใน ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คือ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการ ดังนี้1. ห้องปฏิบัติการ 1 อาคาร 3 ชั้น 2- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง2. ห้องปฏิบัติการ 1 อาคาร 3 ชั้น 4 - ติ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1326
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2551 08:23
06 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2551 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1212
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2551 13:49
04 พฤศจิกายน 2551
Ico48
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สามารถอ่าน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1108
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2551 08:06