นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

03 ธันวาคม 2553
Ico48
ความเคลื่อนไหวของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
ใน บุคลากร
โดย Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2398/2553 ลงวันที่23 พฤศจิกายน 2553 เปลี่ยนตำแหน่ง นายกมล ปาลรัตน์ จากเดิมตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็น เภสัชกร ทั้งตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป2. จ้างพนักงานเงินรายได้ในสังกัดคณะเภสัชศาสต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1390
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2553 13:57
02 ธันวาคม 2553
Ico48
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ดังนี้คุณสมบัติและรายละเอียดของผู้สมัคร1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมีคุณส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 991
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2553 14:30
12 พฤศจิกายน 2553
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080.- บาท กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 30พฤศจิกายน 2553 และประกาศราย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1008
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2553 15:45
09 พฤศจิกายน 2553
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
(สำเนา)ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คณะเภสัชศาสตร์---------------------------ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1050
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2553 16:22
21 ตุลาคม 2553
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 870
เมื่อ: 21 ตุลาคม 2553 09:47
01 ตุลาคม 2553
Ico48
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้สมัค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1023
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2553 13:14
10 กันยายน 2553
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2553 สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 944
เมื่อ: 10 กันยายน 2553 16:37
17 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้นบัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฎว่า นางสาวรัมภารจน์ หลีเพิ่มสุข เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนั้น ให้ผู้ที่ได้รับการคั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 980
เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2553 09:10
17 ธันวาคม 2552
Ico48
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2553
ใน ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์ตจะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเครื่องคอมฯ ต้องอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที (ดังรายละเอียดในเอกสาร)ผู้สนใจติดต่อได้ที่ : หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 074-288824-6 หรือ www.pharmacy.psu.ac.thอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : PR-1[1].pdf
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1168
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2552 09:57
16 กันยายน 2552
Ico48
อดตาหลับ ขับตานอน
ใน มุมสบายกับสาระน่ารู้
โดย Nuch
โดยธรรมชาติแล้วร่างกายของเราถูกจัดระบบให้นอนหลับเวลากลางคืน และตื่นกลางวัน แต่ วันนี้สามัญประจำบ้านมีมาบอก จากการวิจัยพบว่า การนอนหลับประมาณ 8 ชม.เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนที่ดี และเวลากลางวันเมื่อมีแสงสว่าง ต่อมไพเนียลจะหลั่งฮอร์โมนซีโรโตนินออกมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายทำกิจกรรม ส่วน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1188
เมื่อ: 16 กันยายน 2552 22:20