นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

03 มีนาคม 2554
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพตนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่งกำหนดรับสมัคร :- วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ :- วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2554ผู้ประสงค์จะสม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1290
เมื่อ: 03 มีนาคม 2554 16:19
28 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ความเคลื่อนไหวของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
ใน บุคลากร
โดย Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. คำสั่งที่ 0346/2554 แต่งตั้ง ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็ฌนต้นไป2. คำสั่งที่ 0315/2554 แต่งตั้ง ดร.ชูเกียรติ กอธนะกุล ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะทำงาน ในการดำเนินการจัดสอบวิชา ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1384
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2554 15:30
22 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2554
ใน ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซือครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ)กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ทุกวันเวลาราชการ) ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1580
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2554 15:59
Ico48
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2554
ใน ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดในเอกสารกำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ทุกวันเวลาราชการ) ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1184
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2554 15:58
07 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้คุณสมบัติทั่วไป1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบประกอบโรคศิล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1123
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2554 14:18
25 มกราคม 2554
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เปิดรับสมัคร :- วันที่ 25 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2554ประกาศรายชื่อผู้ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1187
เมื่อ: 25 มกราคม 2554 10:07
11 มกราคม 2554
Ico48
ความเคลื่อนไหวของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
ใน บุคลากร
โดย Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2398/2553 ลงวันที่23 พฤศจิกายน 2553 เปลี่ยนตำแหน่ง นายกมล ปาลรัตน์ จากเดิมตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็น เภสัชกร ทั้งตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป2. จ้างพนักงานเงินรายได้ในสังกัดคณะเภสัชศาสต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1536
เมื่อ: 11 มกราคม 2554 11:12
10 มกราคม 2554
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จ้างโดยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์) ตำแหน่งอาจารย์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จ้างโดยเงินรายได้คณะเภสัชศสาตร์) ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก วุฒิและอัตราเงินเดือน- วุฒิปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี (เกียรตินิยมอันด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1179
เมื่อ: 10 มกราคม 2554 13:56
17 ธันวาคม 2553
Ico48
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 39/2553 ลงวันที่ 30พฤศจิกายน 2553 ได้ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1017
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2553 11:21
03 ธันวาคม 2553
Ico48
บุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
ใน บุคลากร
โดย Nuch
รายชื่อบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้1. งานบริการการศึกษา - นางสาวปริยาภา รัญเพ็ชร์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 2. สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม - นางสาวดารารัตน์ ชูสวัสดิ์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย - นางสาวสร้อยสิริ คง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1625
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2553 13:58