นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

03 March 2011
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพตนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่งกำหนดรับสมัคร :- วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ :- วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2554ผู้ประสงค์จะสม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1290
at: 03 March 2011 16:19
28 Febuary 2011
Ico48
ความเคลื่อนไหวของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
in บุคลากร
By Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. คำสั่งที่ 0346/2554 แต่งตั้ง ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็ฌนต้นไป2. คำสั่งที่ 0315/2554 แต่งตั้ง ดร.ชูเกียรติ กอธนะกุล ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะทำงาน ในการดำเนินการจัดสอบวิชา ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1384
at: 28 Febuary 2011 15:30
22 Febuary 2011
Ico48
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2554
in ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซือครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ)กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ทุกวันเวลาราชการ) ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1580
at: 22 Febuary 2011 15:59
Ico48
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2554
in ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดในเอกสารกำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ทุกวันเวลาราชการ) ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1183
at: 22 Febuary 2011 15:58
07 Febuary 2011
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้คุณสมบัติทั่วไป1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบประกอบโรคศิล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1123
at: 07 Febuary 2011 14:18
25 January 2011
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เปิดรับสมัคร :- วันที่ 25 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2554ประกาศรายชื่อผู้ม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1187
at: 25 January 2011 10:07
11 January 2011
Ico48
ความเคลื่อนไหวของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
in บุคลากร
By Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2398/2553 ลงวันที่23 พฤศจิกายน 2553 เปลี่ยนตำแหน่ง นายกมล ปาลรัตน์ จากเดิมตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็น เภสัชกร ทั้งตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป2. จ้างพนักงานเงินรายได้ในสังกัดคณะเภสัชศาสต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1536
at: 11 January 2011 11:12
10 January 2011
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จ้างโดยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์) ตำแหน่งอาจารย์
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จ้างโดยเงินรายได้คณะเภสัชศสาตร์) ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก วุฒิและอัตราเงินเดือน- วุฒิปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี (เกียรตินิยมอันด...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1179
at: 10 January 2011 13:56
17 December 2010
Ico48
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 39/2553 ลงวันที่ 30พฤศจิกายน 2553 ได้ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1017
at: 17 December 2010 11:21
03 December 2010
Ico48
บุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
in บุคลากร
By Nuch
รายชื่อบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้1. งานบริการการศึกษา - นางสาวปริยาภา รัญเพ็ชร์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 2. สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม - นางสาวดารารัตน์ ชูสวัสดิ์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย - นางสาวสร้อยสิริ คง...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1625
at: 03 December 2010 13:58