นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

10 May 2011
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ (จ้างโดยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940.-บาท2. ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1493
at: 10 May 2011 15:22
Ico48
ความเคลื่อนไหวบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
in บุคลากร
By Nuch
1. มหาวิทยาลัยออกคำสั่งที่ 0908/2554 จ้าง นายชลิตพล ณ นคร วุฒิเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 25542. คณะเภสัชศาสตร์ ออกคำสั่งที่ 39/2554 อนุญาตให้ ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาว...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2014
at: 10 May 2011 15:11
29 April 2011
Ico48
ความเคลื่อนไหวบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
in บุคลากร
By Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. คำสั่งที่ 0826/2554 อนุญาตให้ ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และออกคำสั่งที่ 0802/2554 แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป2. คำสั่งที่ 0788/2554...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2119
at: 29 April 2011 14:22
26 April 2011
Ico48
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงงานยา คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายสัญญา ทองฤกษ์ ดั...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1782
at: 26 April 2011 11:11
Ico48
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัคร : 25 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2554ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 23 พฤษภาคม 2554อัตราค่าจ้างเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1244
at: 26 April 2011 11:10
12 April 2011
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดกำหนดการสอบคัดเลือก1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 20 เมษายน 2554 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 25543. ส...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1175
at: 12 April 2011 17:40
04 April 2011
Ico48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร เพื่อปฏิบัติงาน ณสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่งวุฒิและอัตราเงินเดือน-วุฒิปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,310.-บาทระยะเวลาการรับสมัค...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1350
at: 04 April 2011 11:29
Ico48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จ้างโดยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์)
in ข่าวสมัครงาน
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จ้างโดยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์) ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ตำแหน่งที่รับสมัคร - ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่งคุณสมบัติและรายละเอ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1280
at: 04 April 2011 11:28
29 March 2011
Ico48
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554
in ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องมือวัดการยึดเกาะเนื้อเยื่อของฟิล์ม จำนวน 1 ชุดกำหนดยื่นซองสอบราคา ภายในวันที่ 12 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 . (ทุกวันก่อนวันเปิดซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ) ณ หน่วยพัสดุ ค...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1476
at: 29 March 2011 14:54
Ico48
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1107 อาคาร 1 และปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 3
in ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
By Nuch
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1107 อาคาร 1 และปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 3 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1107 อาคาร 1 จำนวน 1งาน และปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 3 จำนวน 1 งาน กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 5 เมษายน...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1496
at: 29 March 2011 14:53