นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
Ico64
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

post

05 June 2009
Ico48
เงินยืมทดรองจ่าย
in การเงินและบัญชี
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
สวัสดีคะ ทุกๆ ท่าน วันนี้รู้สึกมีอารมณ์ (อยากเขียน) คงต้องรบกวนทุกท่านช่วยอ่านหน่อยนะคะ จริงๆ เรื่องนี้ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องที่แล้วนะคะ เพราะเป็นผลประโยชน์และความเป็นความตายของคณะวิทย์เหมือนกันคะ ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ ณ วันนี้ เงินทดรองจ่ายของคณะฯ ค่อนข้างติดขัด ซึ่งก็เกิดจากหลายประเด็นด้...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 3129
at: 05 June 2009 12:25
Ico48
การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2552
in การเงินและบัญชี
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
และแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการปิดงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 อีกแล้วนะครับท่าน ซึ่งเดือนนี้ วันที่ 30 มิย.52 เป็นวัน dead line สิ้นสุดการขออนุมัติการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2552 ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน ที่รับจัดสรรเงินงบประมาณจากคณะฯ จะต้องเร่งรีบ เร่งรัด (แข๊บ แข๊บ หีด) ขออนุมัติใช้เ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1942
at: 05 June 2009 10:36
10 Febuary 2009
Ico48
เงินวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี2552
in การเงินและบัญชี
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
ขณะนี้กองคลังได้โอนเงินวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552 ให้คณะวิทยาศาสตร์แล้วนะคะ หัวหน้าโครงการวิจัยท่านใด มีความประสงค์จะขอเบิกเงินวิจัย สามารถส่งเอกสารเบิกเงินวิจัยตามงวดที่รายงานความก้าวหน้าได้แล้วคะ สำหรับการขอเบิกเงินวิจัย ขอสรุปคร่าว ๆ แต่พอสังเขปดังนี้คะ1. การเบิกเงินวิจัยให้เบิกเป็นงวด ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1986
at: 10 Febuary 2009 13:17
15 December 2008
Ico48
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส
in การเงินและบัญชี
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2551 หน่วยคลังได้แจ้งให้ทุกภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (ทุกภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร คงจะได้รับกันแล้วนะคะ เราแจ้งเวียนทางระบบ e-doc คะ) โดยในไตรมาสที่ 1 ได้ตั้งเป้าให้เบิกจ่ายเงินใ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1342
at: 15 December 2008 13:19
25 November 2008
Ico48
วันนี้ที่รอคอย (เงินประจำงวด ปี 2552)
in การเงินและบัญชี
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
วันนี้ที่รอคอย มาถึงแล้วจ้า และแล้วเงินประจำงวดที่พวกเราทุกคน (ไม่รู้ทุกคนไหมน๊ะ เขียนในภาพรวมแล้วกันนะ) รอคอยก็มาครบแล้วทุกแหล่งเงินแล้วนะจ๊ะ ตอนนี้ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงานไหนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ ขอให้ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายได้เลยนะคะ จะได้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินง...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 1543
at: 25 November 2008 11:23
04 November 2008
Ico48
ความทรงจำแห่งมิตรภาพ
in เวลาดีๆที่อยากเล่า
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
วันนี้ได้กินข้าวฟรี มีคนใจดีเลี้ยง (ประหยัดไปอีก 1 มื้อ ชอบตรงนี้ละ) เสียแต่ว่าคนเลี้ยงจะไม่ได้นั่งใกล้ ๆ เราแล้วละ จะย้ายไปนั่งที่อื่น ที่สูงกว่า (ชั้น 5 แน่ะ) ก็ขอแสดงความยินดีด้วยจากใจจริง แล้วว่าง ๆ หรือมีปัญหา จะ Say Hello ไปหา หวังว่าคงไม่รังเกียจนะจ๊ะ แต่ก่อนก็ไม่ค่อยสนิทกับเจ๊แกเท่าไหร่หร...
Flowers: 0 · Comments: 14 · Read: 1550
at: 04 November 2008 08:43
03 November 2008
Ico48
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่าย
in การเงินและบัญชี
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
ขอซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับหลักฐานการจ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2 เรื่องหลักฐานการจ่าย ข้อ 41 ได้กำหนดให้ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 2831
at: 03 November 2008 12:30
02 November 2008
Ico48
เงินประจำงวดปีงบประมาณ 2552
in การเงินและบัญชี
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
ตอนนี้ได้ทราบข่าวจากกองคลังด้วยวาจาว่าเงินประจำงวดปีงบประมาณ 2552 งบปกติ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มาแล้วนะคะ เงินประจำงวดลงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เงินมาแล้ว 25% ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน ต่างๆ ที่ยังรอๆ อยู่ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อไหร่ก็ลงมือลุยได้เลยคะ สำหรับรหัส, แผนงบประ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1292
at: 02 November 2008 12:11
21 October 2008
Ico48
ค่าสอนเกินภาระงาน
in การเงินและบัญชี
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
สัปดาห์นี้ หน่วยคลังได้จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ส่งให้แก่ทุกภาควิชา/หลักสูตรทางระบบ e-doc แล้วนะคะ ภาควิชาที่ยังไม่เบิกค่าสอนในภาคการศึกษา 1/2551 และยังรีๆ รอ ๆ อยู่ ก็ดำเนินการขออนุมัติพร้อมเบิกจ่ายส่งมาที่ห...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1946
at: 21 October 2008 09:21
17 October 2008
Ico48
การใช้เงินงบประมาณปี2552
in การเงินและบัญชี
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
ตอนนี้เงินประจำงวดเงินงบประมาณยังไม่มานะคะ เพื่อนๆ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ มีหลายภาควิชาที่มักจะโทรมาถามที่หน่วยคลังคณะว่า เงินงวดมาหรือยัง ดิฉันก็ยกหูต่อไปที่กองคลังมหาวิทยาลัย ก็ได้รับคำตอบมาว่ายังไม่มา ก็ถามต่อ แล้วจะมาเมื่อไหร่คะ ได้รับคำตอบว่าน่าจะมาสิ้นเดือนตค.มั้งคะ ดิฉันก็ขอกระจา...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 1447
at: 17 October 2008 14:28