นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

20 มกราคม 2554
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA DAY ประจำปี 2554
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA DAY ประจำปี 2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 919
เมื่อ: 20 มกราคม 2554 13:18
Ico48
คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 1978 , 2010) สังกัด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้หมดเขตรับสมัครในวัน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 943
เมื่อ: 20 มกราคม 2554 12:58
Ico48
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้ อ่านรา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1006
เมื่อ: 20 มกราคม 2554 12:57
Ico48
สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย เปิดรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
เนื่องด้วยสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ จบปริญญาตรี computer engineering หรือ computer science มีความรู้เรื่อง web programming ดี มีความรู้เรื่อง Java programming ดี หากมีปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 966
เมื่อ: 20 มกราคม 2554 12:55
Ico48
คณะวิทย์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ บัดนี้ การสอบข้อเขียนในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1010
เมื่อ: 20 มกราคม 2554 12:53
29 ธันวาคม 2553
Ico48
ภัยสตอร์มเซิร์จ
ใน ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1170
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553 10:53
Ico48
พืชชนิดใหม่
ใน ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มติชน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1376
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553 10:41
Ico48
พลาสติกจากน้ำมันถั่วเหลือง
ใน ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
ข่าวจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2553
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1529
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553 10:36
Ico48
ม.อ.พบหมึกสายพันธ์ใหม่ 3 ชนิด
ใน ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
ข่าว จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2553
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2652
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553 10:07
16 กันยายน 2553
Ico48
ข่าวพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552
ใน ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
ข่าวพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1595
เมื่อ: 16 กันยายน 2553 09:55