นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

11 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก ในวันที่ 13 มีนาคม 2554 ณ สนามหาดใหญ่รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. (ปิดสนามทั้งวัน)ชิงถ้วยเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าสมัคร (รวมค่า Green fee Caddy ของสมนาคุณและรางวัล อาหารกลาง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1250
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:36
Ico48
นักศึกษาวิทยาการจัดการ ม.อ.ชักชวนคัดแยกขยะใน โครงการ MGT. Green Faculty
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ MGT. Green Faculty ด้วยการบริหารจับเก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจนเกินขนาด รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคน ล้วนส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ภูมิอากาศในโลกเปลี่ยนแป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1514
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:33
Ico48
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เข้าปฏิบัติงานในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา (ตำแหน่ง 3051) กองคลังอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.personnel.ps...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1203
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:27
Ico48
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานด้านการบริการจัดการในงานธุรการ/สารบรรณ งานเลขานุการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานวิเทศสัมพันธ์ งานติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกอง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1185
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:26
09 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานและสถาบันอีก 5 แห่ง ได้แก่ (1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1277
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2554 15:26
Ico48
คณะศิลปศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และมลายู
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษามลายู รายละเอียดดังนี้ อบรมสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น (Pre-Intermediate Level) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ก.พ.54 คุณสมบัติ • ผู้สนใจฝึกทักษะบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เป็นต้น จ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1178
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2554 15:15
Ico48
โครงการเยาวชนจิตอาสา รับสมัครผู้ประสานงานเยาวชนจิตอาสา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
โครงการเยาวชนจิตอาสา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ กำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2554 รับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2554 สอบสัมภาษณ์ (เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป) 25 กุมภาพันธ์ 2554 ป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1315
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2554 14:56
Ico48
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเจ้าหน้าที่สอบเทียบ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเทียบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 ณ ห้องสัมมนา 3308 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 829
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2554 11:17
08 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
นักวิชาการพบนายกฯ เสนอผลักดันแผนยุทธศาสตร์จัดการปะการัง
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย naruemon.so
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และหัวหน้าหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกลุ่มนักวิชาการจากหลายองค์กรอนุรักษ์ทะเลไทยได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาแนวปะการังตา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1110
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2554 16:48
Ico48
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ออกให้บริการ ในงานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารจังหวัดสงขลา และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคใต้ จัดให้บริการทางด้านสัตวแพทย์ในงานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2554 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา และโรงเรียนเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 991
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2554 16:45