นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

11 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เข้าปฏิบัติงานในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา (ตำแหน่ง 3051) กองคลังอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.personnel.ps...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1233
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:55
Ico48
คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งช่างเทคนิค ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 รับส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1086
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:54
Ico48
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประจำศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี - จุลชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1146
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:53
Ico48
คณะศิลปศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และมลายู
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษามลายู รายละเอียดดังนี้ อบรมสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น (Pre-Intermediate Level) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ก.พ.54 คุณสมบัติ • ผู้สนใจฝึกทักษะบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เป็นต้น จ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1363
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:51
Ico48
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญ "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2554 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้อง conferenceศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 888
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:50
Ico48
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ในวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2554 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการประชุมวิชาการที่ให้ความรู้ แก่ผู...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1256
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:47
Ico48
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานและสถาบันอีก 5 แห่ง ได้แก่ (1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1281
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:45
Ico48
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเจ้าหน้าที่สอบเทียบ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเทียบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 ณ ห้องสัมมนา 3308 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1103
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:44
Ico48
ขอเชิญฟังบทสัมภาษณ์นักศึกษาวิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล ผ่านสถานีวิทยุ ม.อ
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี นายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข และนางสาวกุลภัสสร์ จันทร์พิทักษ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงาน "เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงแบบประหยัดพลังงาน"...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1553
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:39
Ico48
27 ก.พ.นี้ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้บริเวณคณะวจก. หอพักนศ. บ้านพักกองกิจและงานสาธารณูปการ
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30-16.00 น.ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งส่งผลกระทบให้กับคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด รวมถึงหอพักนักศึกษา (ยกเว้นหอพัก 8-11) บ้านพักกองกิจ และงานสาธารณูปการไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ในวันและเวลาด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 948
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:38