นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

12 มีนาคม 2553
Ico48
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขียนหนังสือราชการ"
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย naruemon.so
ด้วย มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบแผนของทางราชการและเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นและบันทึกเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุไม่เกิน 2 ปี ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1311
เมื่อ: 12 มีนาคม 2553 14:56
05 มีนาคม 2553
Ico48
สมาคมนักศึกษาเก่าม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบุคคลกรที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติปี 2552-2553
ใน ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
หนังสือพิมพ์ มติชนประจำวันที่ 27 มกราคม 2553
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1749
เมื่อ: 05 มีนาคม 2553 11:52
Ico48
ดอกไม้กลางไฟใต้ ม.อ.ปัตตานีเปิดสอนพยาบาลมองไกลฮับสุขภาพมุสลิมโลก
ใน ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
หนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันที่ 28 มกราคม 2553
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1659
เมื่อ: 05 มีนาคม 2553 11:22
04 มีนาคม 2553
Ico48
คณะวิทยาการจัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย naruemon.so
คณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการระดับชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้- ขยายเวลาส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553- ขยายเวลารับสมัครโดยจ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ (นักศึกษา 800 บาท,บุคคลทั่วไป 1,000 บาท) ถึงวันที่ 31 มี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1263
เมื่อ: 04 มีนาคม 2553 16:39
Ico48
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง มีรายละเอียดังต่อไปนี้คุณสมบัติ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ เพศหญิง หรือชาย กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี มีความสามารถทางการใช้โปรแกร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1320
เมื่อ: 04 มีนาคม 2553 16:37
Ico48
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ด้วยโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คือ ตำแหน่งเลขที่ 2503 -2505 สังกัดโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://medtech.psu.ac.th/
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1342
เมื่อ: 04 มีนาคม 2553 16:35
26 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกับศิลปะการเพ้นท์รองเท้า (ฟรี!)
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองคณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมชุมชนกับศิลปะการเพ้นท์รองเท้า ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 -13.00 น.และเชิญชมนิทรรศการศิลปะแห่งการเพ้นท์ ระหว่างวันที่ 17-27 มีนาคม 2553 ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ดังนั้นจึงขอเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1087
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2553 15:56
25 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับสมัครบุคคลในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยโครงการครุวิจัย สกว.
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
โครงการครุวิจัย สกว. ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยโครงการครุวิจัย สกว. ลักษณะงาน ช่วยเกเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยสร้างแบบสอบถาม ช่วยจัดประชุม และช่วยเขียน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1332
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2553 16:17
15 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
การยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย naruemon.so
มหาวิทยาลัยมีโครงการ การยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสำหรับ วิทยาเขตหาดใหญ่ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีสวัสดิการการศึกษาของบุตรเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ ยืมเงินเพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษาของบุตรนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน เพื่อให้การ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1313
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2553 13:49
10 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย naruemon.so
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)เพื่อขอรับรางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้ผู้สนใจสามารถส่งรายงานการวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์ มายังคุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ โทร.694...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1108
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2553 16:13