นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

06 พฤษภาคม 2553
Ico48
คณะการแพทย์แผนไทย ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ด้วยคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานด้านการประสานงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย การสอบประมวล-ความรอบรู้ ห้องสมุด และงานอื่นๆ ของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 929
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 09:44
Ico48
ร้านยาเภสัช ม.อ.ขยายเวลาในการให้บริการ และให้คำปรึกษาทางด้านยา และสุขภาพ
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ร้านขายยาเภสัช ม.อ. (ข้างปั้มน้ำมันบางจาก)เปิดให้บริการจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพโดยคณาจารย์ และเภสัชกร ตามวัน และ เวลาดังนี้วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. และจะเปิดให้บริการเพิ่มในวันอาทิตย์ระหว่าง 10.00 - 17.00 น. ต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1066
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 09:42
Ico48
ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง 8-9 พ.ค.
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้มีดัชนีมวลกายเกิน 25 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง ในวันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 ณ จักรพรรดิรีสอร์ท บ้านชายควน อ.สะเดา จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบแนวทางการแ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 938
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 09:41
Ico48
สกว. ประเมิน 9 ภาควิชาของ ม.อ. ระดับดีและดีเยี่ยม
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย naruemon.so
9 ภาควิชาของ ม.อ. ได้รับคะแนนการ ประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม) และ ระดับ 4 (ดี) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1105
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 09:39
Ico48
สรุปในรอบปี2552 ม.อ.มีข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน 27.25 ข่าว/เดือน
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย naruemon.so
ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนหนึ่งมาจากการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สรุปและวิเคราะห์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนของคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรอบปี2552 พบว่า-ระหว่างมกราคม &ndash...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1020
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 09:36
Ico48
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 3 อัตรา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 3 อัตราคณะแพทยศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน มีรายละเอียดต่อไปนี้ตำแหน่ง ช่างรองเท้า(ปฏิบัติที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (วิสัญญีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่หน่วยพยาธิวิทยาก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 878
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 09:34
Ico48
เชิญร่วมงาน " วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ประจำปี 2553
ใน ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกวิทยาเขตสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวก ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือทางด้านสารสนเทศช่วยในการเปิดช่องทาง สำหรับเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบบล็อก ที่มีชื่อระบบการจัดการความรู้ระด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1065
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 09:32
Ico48
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง " อาจารย์ "
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัคร บุคคลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง"อาจารย์" จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2553คุณวุฒิรับสมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญเอก ทางสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือปรัชญา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดราย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1030
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 09:30
12 มีนาคม 2553
Ico48
หมอนรองศรีษะจากยางพาราช่วยผู้ป่วยแผลกดทับขณะผ่าตัด
ใน ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ประจำวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2553คลิกดูรูปขนาดใหญ่
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1611
เมื่อ: 12 มีนาคม 2553 16:47
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อข้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่งานบริหารและพัฒนาระบบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีละเอียดดังนี้1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา2.กำหนด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 942
เมื่อ: 12 มีนาคม 2553 16:14