นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

post

20 January 2011
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA DAY ประจำปี 2554
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA DAY ประจำปี 2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 909
at: 20 January 2011 13:18
Ico48
คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 1978 , 2010) สังกัด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้หมดเขตรับสมัครในวัน...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 940
at: 20 January 2011 12:58
Ico48
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้ อ่านรา...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1001
at: 20 January 2011 12:57
Ico48
สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย เปิดรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
เนื่องด้วยสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ จบปริญญาตรี computer engineering หรือ computer science มีความรู้เรื่อง web programming ดี มีความรู้เรื่อง Java programming ดี หากมีปร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 965
at: 20 January 2011 12:55
Ico48
คณะวิทย์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ บัดนี้ การสอบข้อเขียนในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1007
at: 20 January 2011 12:53
29 December 2010
Ico48
ภัยสตอร์มเซิร์จ
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1153
at: 29 December 2010 10:53
Ico48
พืชชนิดใหม่
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มติชน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1353
at: 29 December 2010 10:41
Ico48
พลาสติกจากน้ำมันถั่วเหลือง
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
ข่าวจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2553
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1511
at: 29 December 2010 10:36
Ico48
ม.อ.พบหมึกสายพันธ์ใหม่ 3 ชนิด
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
ข่าว จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2553
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2635
at: 29 December 2010 10:07
16 September 2010
Ico48
ข่าวพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
ข่าวพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1586
at: 16 September 2010 09:55