นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

post

20 January 2011
Ico48
คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 3 ปีการศึกษา 2554
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 25...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1041
at: 20 January 2011 13:41
Ico48
รับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.รุ่นที่ 13)
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
รับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาย่อยเภสัชวิทยา เพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.รุ่นที่ 13) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อื...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1033
at: 20 January 2011 13:39
Ico48
ขอเชิญชมการประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงมโหรี ระดับนักเรียนในภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2554 และ การประกวดดนตรีไทยประเภทเครื่องดนตรีไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2554 โดย รองศาสต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 973
at: 20 January 2011 13:37
Ico48
ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ เข้าร่วมฝึกโยคะเพื่อ สร้างสมดุลของร่างกายและจิตใจ
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ เข้าร่วมฝึกโยคะเพื่อ สร้างสมดุลของร่างกายและจิตใจ กับชมรมโยคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. สถานที่ หน้าสำนักงานภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 3 ตึกพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ โยคะถือกำเนิดมาเมื่อหลายพันปีที่แล้ว เป็นศาสตร์ในการสร้างสมดุลของร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1015
at: 20 January 2011 13:36
Ico48
งานสังสรรค์ ม.อ.พบสื่อมวลชน
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัตครบ 60 ปี เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสื่อมวลชน ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ นำโดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1028
at: 20 January 2011 13:32
Ico48
ขอเชิญชมละครเวทีแห่งปี เรื่อง รักที่ต้องมนตรา โดยคณะศิลปศาสตร์ ม.อ.
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ขอเชิญชมละครเวทีแห่งปี เรื่อง "รักที่ต้องมนตรา" เธอเป็นหญิงชั่ว จริงหรือ ความรักทำให้เธอทรยศต่อบ้านเมือง จริงหรือ สมควรแล้วหรือ ที่จะมอบความตายให้กับเธอมาฟังความจากปากของเธอ ก่อนที่จะตัดสินประณามเธอ...ในละครเวทีเรื่อง "รักที่ต้องมนตรา" บทประพันธ์ของทมยันตี รอบการแสดง : 28-30 ม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1122
at: 20 January 2011 13:25
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ตามที่ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไปแล้วนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://adcet.psu.ac.th/news_detail.php?newsID=20
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 982
at: 20 January 2011 13:24
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารและแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่มีความสำเร็จและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งใช้โอกาสนี้สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่างภูมิภาคทั...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1026
at: 20 January 2011 13:23
Ico48
ขอเชิญร่วมเจริญมนต์เฉลิมพระเกียรติ
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และผู้ปฏิบัติธรรมะฆราวาสบ้าน แสดงความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงศ์จักรี ในรัชกาลปัจจุบัน โดยร่วมเจริญมนต์เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ ลาน...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 870
at: 20 January 2011 13:21
Ico48
ม.อ.ชวนผู้สูงอายุเต้นลีลาศ วิจัยแล้ว ไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม สุขภาพจิตดี มีสัมพันธภาพ
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
คณะพยาบาล ม.อ.ชักชวนผู้สูงวัยเต้นลีลาศ วิจัยแล้ว การลีลาศในผู้สูงอายุ ช่วยให้แข็งแรง มีความสุข อารมณ์ดีจากการได้ฟังเสียงเพลง เป็นการฝึกสมองให้ ไม่ขี้หลงขี้ลืม มีสัมพันธภาพที่ดี และยังช่วยแก้อาการเวียนศรีษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดหลัง ปวดเข่า ได้ดี รวมทั้งไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1011
at: 20 January 2011 13:20