นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

post

03 Febuary 2011
Ico48
ศูนย์เครื่องมือวิทย์ ฯ รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ด้วยศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท ปฏิบัติงานหลักด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ งานรับตัวอย่าง สังกัดหน่วยบริการชุมฃน ( คาร์ฟูร์...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1177
at: 03 Febuary 2011 16:01
02 Febuary 2011
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554ลักษณะของรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล เป็นผลงานวิจัยที่ให้ข้อมูลและองค์ความรู็้เกี่ยวกับจิตใจ พฤติกรรมและ/หรือสังคมไทย ในแนวพฤติกร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1034
at: 02 Febuary 2011 21:59
Ico48
อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เชิญร่วมวิ่ง 35 ปี อุตสาหกรรมเกษตร
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ผศ.ดร.ไพศาล วุฒิจำนงค์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และนายพรชัย ศรีไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนถึงโครงการวิ่งเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และครบรอบ 35 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษต...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1616
at: 02 Febuary 2011 21:56
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน "The 2011 International Conference on Marketing Studies (ICMS2011)"
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
The 2011 International Conference on Marketing Studies (ICMS2011) will be held on September 09-11, 2011, in Kuala Lumpur, Malaysia. This conference provides a forum for researchers and practitioners to exchange research results and share development experiences on marketing research. The upcoming...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1296
at: 02 Febuary 2011 21:52
Ico48
ขอเชิญร่วม "งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น"
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญท่านร่วม "งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น" วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มอ. (เข้าร่วมงานฟรี!) (นักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้รับ Transcri...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1242
at: 02 Febuary 2011 21:51
Ico48
สอนติวเพื่อเตรียมสอบ PSU-GET ทักษะ Reading and Structure
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ PSU-GET ทักษะ Reading and Structure (โครงการจัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาปริญญาโท เอก และบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 เม.ย.54 มีให้เลือกกล่มเรียนดังนี้ กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เว...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1111
at: 02 Febuary 2011 21:50
Ico48
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นั้น บัดนี้ การรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1132
at: 02 Febuary 2011 21:47
Ico48
คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทางการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาล ทันตกรรม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,320 บาท ตำแหน่งพยาบาล อัตราค่าจ้าง เดือนละ 1...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1166
at: 02 Febuary 2011 21:43
20 January 2011
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Applications of nano materials as catalyst and cataly st supports
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ด้วยศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี ภาคใต้จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "Applications of nano materials as catalyst and catalyst supports" โดย ศ.ดร. ปิยะสาร ประเสิรฐธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ และได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดี...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1141
at: 20 January 2011 17:16
Ico48
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ด้วยสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1360
at: 20 January 2011 17:08