นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

post

08 Febuary 2011
Ico48
เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือ มอบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แก่ ม.อ. 3 คัน 2.25 ล้าน
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะรับมอบรถไฟฟ้าจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นรถบริการขนส่งมวลชนฟรี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อลดมลพิษ และสนับสนุนนโยบาย ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายลดปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาลงจำนวน 20 % เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด จนถึ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1644
at: 08 Febuary 2011 16:41
Ico48
คณะแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลชิ้นเนื้อ) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ด้านอณูชีวโมเลกุล หรือปริญญาโท หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 ด้านวิทยาศาสตร์ (...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1137
at: 08 Febuary 2011 16:31
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ APEC Food Defense Pilot Program-Thailand (ต่อเนื่องปี 2554)
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (US Department of Agriculture : USDA) องค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration : US.FDA) และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรม CARVER + Shoc...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1095
at: 08 Febuary 2011 16:29
Ico48
“ศึกษาความเสี่ยงการขาดแคลนอาหาร จากผลกระทบของ Climate Change ในพื้นที่หาดใหญ่” รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ที่ขอนแก่น
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร หน่วยวิจัยการจัดการความเสี่ยงและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทำการศึกษา “การประเมินความเปราะบาง/ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1871
at: 08 Febuary 2011 16:25
07 Febuary 2011
Ico48
คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพท...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1031
at: 07 Febuary 2011 16:13
Ico48
คณะแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานบริการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า คณะแพทยศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,200 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) วุฒิการศึกษาไม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1117
at: 07 Febuary 2011 16:10
Ico48
คณะแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลชิ้นเนื้อ) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ด้านอณูชีวโมเลกุล หรือปริญญาโท หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 ด้านวิทยาศาสตร์ (...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1273
at: 07 Febuary 2011 16:08
Ico48
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ"วันเดียวเที่ยวชะแล้ แลตลาดน้ำคลองแดน"
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานหาดใหญ่ และ บริษัท Amazing green ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ"วันเดียวเที่ยวชะแล้ แลตลาดน้ำคลองแดน"tour กำหนดจัดโปรแกรมท่องเ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1418
at: 07 Febuary 2011 16:07
03 Febuary 2011
Ico48
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมพบปะพูดคุยเพื่อเรียนรู้เรื่องด้านในของตนเองในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีสุข”
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมพบปะพูดคุยเพื่อเรียนรู้เรื่องด้านในของตนเองในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีสุข” โดย พี่น้อง อ.ธนัญธร เปรมใจชื่น สถาบันของขวัญแห่งปัจจุบันขณะ ซึ่งทำงานด้าน จิตตปัญญาศึกษามาเกือบ 20 ปี ณ ศาลาจิตตปัญญาศึกษา ธรร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1063
at: 03 Febuary 2011 16:12
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ APEC Food Defense Pilot Program-Thailand (ต่อเนื่องปี 2554)
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (US Department of Agriculture : USDA) องค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration : US.FDA) และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรม CARVER + Shoc...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1278
at: 03 Febuary 2011 16:04