นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

post

10 May 2011
Ico48
หนุนปลูก"ต้นจาก"ทำน้ำตาล-พืชพลังงาน
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
ม.อ. พลิกนากุ้งร้างใน จ. นครศรีธรรมราช หันปลูก ต้นจาก เพื่อนำไปผลิต น้ำตาล และพลังงานทางเลือก สร้างรายได้แก่เกษตรกร ลดปัญหาดินเค็ม ฟื้นนิเวศวิทยาชายฝั่ง ระบุผลงานเข้าตาผู้ผลิตไฟฟ้าจากญี่ปุ่น สนใจร่วมศึกษาหวังนำไปใช้เป็นพืชพลังงานในอนาคตอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1386
at: 10 May 2011 16:46
Ico48
ม.อ.อันดับ 1 โชว์งานวิชาการผ่านเว็บ แชมป์มหาลัยอิเล็กทรอนิกส์
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีฝ่ายการวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) เปิดเผยว่าการจัดอันดับของ Webometrics ประจำเดือน มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเว็บไซด์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมือ www.psu.ac.th เป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ในมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-university...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1330
at: 10 May 2011 15:54
Ico48
ม.อ.ภูเก็ตซิวรางวัลสถาบันขงจื๊อดีเด่น 53 เล็งขยายศูนย์วัดภาษาจีนไปวิทยาเขตอื่น
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
นายเมธี สรรพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะประธานสถาบันขงจื๊อภูเก็ตเปิดเผยว่า จากงานประชุมสถาบันขงจื๊อโลกครั้งที่ 5 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดิอน ธันวาคม 2553 มีการประกาศรางวัลสถาบันขงจื๊อดีเด่น ประจำปี 2553 ซึ่งสถาบันขงจื๊อ ม.อ.ได้รับการคัดเลื...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1232
at: 10 May 2011 14:29
Ico48
นักวิจัยดีเด่นแห่ง ม.อ.ปัตตานี ต่อยอดเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
นักวิจัยดีเด่นแห่ง ม.อ.ปัตตานี ต่อยอดเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย การประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่เปิดเผยชื่อไปเมือเร็วๆนี้เต็มไปด้วยงานวิจัย ที่สร้างประโยชน์กับประเทศได้มากมาย และการันตีได้ว่าคนไทยมีศักยภาพที่จะผลิตงานวิจัยได้ไม่แพ้ใคร หลายๆครั้งนักวิจัยที่ได้รับรางวัลมักจะอยู่ในมหาวิยาลัยชื่อ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1290
at: 10 May 2011 14:19
09 March 2011
Ico48
ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ 45 ปี วิศวฯ ม.อ.
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 45 ปี ของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อใช้เป็นสื่อในการสะท้อนภาพของการเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มี ศักยภาพ และ มีพัฒนาการ ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1374
at: 09 March 2011 16:51
Ico48
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ คือ ร่างกายอันไร้วิญญาณของมนุษย์ การบริจาคร่างกายของท่านถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ที่ได้อุทิศร่างกายด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่จะก่อประโยชน์เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1146
at: 09 March 2011 16:49
Ico48
ขอเชิญลงนามถวายพระพร บนผืนผ้า ณ สำนักงานอธิการบดี ภายใน 11 มีนาคม ๕๔
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และครบรอบ ๑o ปี ของการดำเนินงานโครงการยุวชนประชาธิปไตย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชมรมเสรีชนคนประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1053
at: 09 March 2011 16:47
Ico48
คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ด้วยคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนอัตราที่รับสมัคร สาขานวดไทยและผดุงครรภ์ไทย จำนว...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1393
at: 09 March 2011 16:44
Ico48
คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ด้วยคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1482
at: 09 March 2011 16:43
11 Febuary 2011
Ico48
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานด้านการบริการจัดการในงานธุรการ/สารบรรณ งานเลขานุการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานวิเทศสัมพันธ์ งานติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกอง...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1354
at: 11 Febuary 2011 16:56