นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

post

27 January 2010
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา รับสมัครคัดเลือกบุคคล
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
เรียนทุกท่านด้วย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สถาบันฮาลาล จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ตำแหน่งที่รับสมัคร1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 6 อัตรา(ปฏิบัติงาน ณ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 อัตรา และ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี 4...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1164
at: 27 January 2010 09:18
Ico48
แจ้งยอดรับบริจาคชาวม.อ.ช่วยเฮติ
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
เรียน บุคลากร ม.อ.เพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ นั้น ชาว ม.อ.จากทุกคณะหน่วยงานได้ร่วมกันบริจาค มียอดรวม ณ วันที่ 25 มกราคม 2553เป็นเงิน110,825 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ รวมรายได้จากการจำหน่ายตุ๊กตาจ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 947
at: 27 January 2010 09:11