นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

post

09 Febuary 2010
Ico48
กรมโยธาธิการและผังเมืองเชิญประกวดหนังสือการ์ตูนผังเมือง
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญประกวดหนังสือการ์ตูนผังเมืองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณส่งผลงานเข้าประกวดเป็นรายบุคคลหรือแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน)ไม่จำกัดชิ้นงานและเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1522
at: 09 Febuary 2010 13:31
08 Febuary 2010
Ico48
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ โครงการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการหลักสูตร : ตามมติคณะรัฐมนตรี ”ครั้งที่ 2/53
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ หลักสูตร:ตามมติคณะรัฐมนตรี (เพื่อรับวุฒิบัตรใช้ประกอบการเลื่อนตำแหน่ง)ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ โครงการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ หลักสูตร : ตามมติคณะรัฐมนตรี ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1096
at: 08 Febuary 2010 16:15
Ico48
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)จัดประชุมวิชาการเรื่องนาโนเทคโนโลยีกับการแพทย์
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถานฑูตอังกฤษ จัดการประชุมวิชาการเรื่องนาโนเทคโนโลยีกับการแพทย์ (UK-Thailand Conference on Nanomedicine) มุ่งหมายให้เกิดการตื่นตัวด้านนาโนเทคโนโลยีในวงการแพทย์ โดยเนื้อหาการบรรยายจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย แพทย์ อาจารย์ นิสิ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1379
at: 08 Febuary 2010 15:26
Ico48
สถาบันพัฒนา SMEs เครือข่าย มอ.
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
สถาบันพัฒนาSMEsเครือข่าย มอ. เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEsหรือผู้ที่สนใจทั่วไป
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1197
at: 08 Febuary 2010 15:08
Ico48
สหกรณ์บริการ รับสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สบ.มอ.
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
สหกรณ์บริการ รับสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สบ.มอ.สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สบ.มอ. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานใหญ่ สบ.มอ. อาคารบริการวิชาการรวม ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 (ในวันทำการสหกรณ์) เวลา 9.00 - 16.00 น. ลงคะแ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1191
at: 08 Febuary 2010 14:30
05 Febuary 2010
Ico48
คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร Cranio-Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center(CHEC) คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครงานตําแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตําแหน่งคุณสมบัติ• จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, เทคโนโลยชีวภาพ• เพศหญิง หรือชาย กรณ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1172
at: 05 Febuary 2010 14:01
28 January 2010
Ico48
กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทศาสตร์ขอรับของบริจาคของรักของคน ม.อ.เพื่อนำมาหารายได้เข้ากองทุนฯ
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทศาสตร์ขอรับของบริจาคของรักของคน ม.อ.เพื่อนำมาหารายได้เข้ากองทุนฯด้วยกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการจัดโครงการ “ ประมูลของรักคน ม.อ.เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ” โดยนำเงินรายได...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1187
at: 28 January 2010 14:31
27 January 2010
Ico48
ผู้ผลิตไบโอดีเซลรายย่อยได้เฮ ม.อ.ได้สูตรตรวจคุณภาพราคาถูก
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
หนังสือพิมพ์ฐานธุรกิจประจำวันที่ 21-23 มกราคม 2553
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1764
at: 27 January 2010 10:28
Ico48
วจก.ม.อ.เปิดวิชาธุรกิจขายตรง
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
หนังสือพิมพ์โฟกัสประจำวัน16-22 มกราคม 2553
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1640
at: 27 January 2010 10:13
Ico48
ม.อ.จดอนุสิทธบัตรทดสอบไบโบดีเชล
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2553
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1409
at: 27 January 2010 09:53