นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

post

17 May 2010
Ico48
ม.อ.พบกุ้งเต้นพันธุ์ใหม่ของโลก
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 29เมษายน 2553
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1537
at: 17 May 2010 13:23
Ico48
"ม.สงขลา-บาห์เรน" ร่วมมือวิชาการ
in ข่าวม.อ.ตีพีมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
หนังสือพิมพ์ มติชน ประจำวันอังคาร ที่20เมษายน 2553
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1857
at: 17 May 2010 12:48
06 May 2010
Ico48
คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับสมัครพนักงานประจำศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก1 ตำแหน่ง
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานประจำศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา2. กำหนดการรับสมัคร 2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2553 เปิ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1221
at: 06 May 2010 10:38
Ico48
มกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ทรงเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ม.อ. – ACMS มาเลเซีย
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Allianze College of Medical Sciences (ACMS) ประเทศมาเลเซีย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตผู้เชี่ยวชา...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1511
at: 06 May 2010 09:54
Ico48
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยมีหลักสูตรน่าสนใจดังนี้ หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางช่วงที่1 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2553 หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงช่วงที่1 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2553สมัครด่วน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://exten.pn.psu....
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1277
at: 06 May 2010 09:52
Ico48
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยประจำเดือนพฤษภาคม 2553
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง"Nanoparticle-on-Microsphere Molecularly Imprinted Polymers as Drug Delivery System" โดย รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ ภาควิชาเภสัชเคมี ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง ภ.1107 คณะเภสัชศาสตร์ ว...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1313
at: 06 May 2010 09:51
Ico48
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเคมีนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเคมีนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดโอกาสให้นักเคมีไทยได้แสดงผลงานในเวทีระดับโลก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Confe...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1467
at: 06 May 2010 09:49
Ico48
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการศึกษาผ่านมิติ “คิดให้เป็นแกะดำ”
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการศึกษาผ่านมิติ “คิดให้เป็นแกะดำ” บรรยายโดย คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และคุณนฤมล บุญทวี ซึ่งเป็น Contrarian Strategist ที่สนใจวิธีคิดที่แตกต่างแบบมีเหตุผล ที่มาของหลักคิด “แกะดำทำธุรกิจ&rdq...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1138
at: 06 May 2010 09:48
Ico48
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัด
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสอบเทียบเครื่องชั่ง" ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 และ หลักสูตร "การสอบเทียบอุณหภูมิ" ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสัมมนา 3308 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1129
at: 06 May 2010 09:47
Ico48
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
in ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,320 บาท จำนวน 1 อัตราประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1152
at: 06 May 2010 09:45