นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนาวรัตน์ สอิด
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

18 สิงหาคม 2557
Ico48
จำกัดปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตรายบุคคล
ใน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
วันนี้มีนักศึกษาเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับ นโยบายการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตรายบุคคล ว่าถ้าเกินที่กำหนด จะถูกดำเนินการอย่างไร .. ตามที่ทุกท่านทราบว่าปริมาณผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและปริมาณข้อมูลที่วิ่งไปมา มีจำนวนมากขึ้น หลายเท่า ในช่วง ปี สองปีนี้เนื่องจากมีอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อมากขึ้นสะดวกขึ้น ทำให้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2167
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2557 09:55
17 กรกฎาคม 2557
Ico48
เมล์หลอกลวง โปรดพิจารณาก่อนตอบกลับ
ใน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
เมื่อวานนี้ได้รับคำถามจากผู้ใช้บริการ ว่ามีเมล์แจ้งมาแต่สงสัยว่าจะหลอกลวงหรือเปล่า ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ค่ะโปรดอย่าหลงเชื่อ เป็นเมล์หลอกลวง ท่านผู้ใช้บริการกรุณาส่งเมล์ต่อมาให้ ความว่า......... > ---------------------------- > Subject: Prince of Songkla University > From: "PSU-ADMIN...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1617
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2557 09:44
13 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ค่าโทรศัพท์ ของบุคลากร มอ. ที่เกษียณอายุ
ใน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
สิ้นเดือน ตุลาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ต้อนรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการเกษียณ หลายๆท่าน บางคนไม่เคยมาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เลย ก็ได้เห็นหน้ากันในช่วงนี้ สิ่งที่ บุคลากรเกษียณ อายุมาติดต่อที่ศูนย์ฯช่วงนี้ มีประเด็นการหักเงินค่าโทรศัพท์ ปกติบุคลากรที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และใช้โทรศัพท์ที่เป็นบร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1960
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2556 14:47
03 ตุลาคม 2556
Ico48
e mail ของบุคลากร มอ. ที่เกษียณอายุ
ใน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
เช้านี้มีข้าราชการเกษียณเดินมาถามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง สิทธิ์ในการใช้ PSU Webmail หรือ email address .....@psu.ac.th ของตนเองว่าเกษียณแล้วเกรงจะไม่ได้รับข่าวสาร จากเพื่อนจาก มอ. ขอชี้แจงว่า ผู้เกษียณอายุที่มี email address .....@psu.ac.th สามารถใช้ได้ตลอดค่ะ เรายังให้สิทธิ์ในการใช้งานเหมือ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1963
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2556 10:45
09 มีนาคม 2553
Ico48
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เกิดขึ้นตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย เลขที่ 0679 ลงวันที่1 พฤษภาคม 2552 ปัจจุบันโครงการจัดตั้งฯ ได้มีสถานที่อยู่ที่อาคารบริหารชั้น 6 ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ การติดต่อผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.น.ส.ศศิธร ชาญด้วยกิจ โทรศัพท์ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2136
เมื่อ: 09 มีนาคม 2553 22:18
15 มกราคม 2553
Ico48
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ Voice over IP
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
เนื่องจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ Voice over IP (VoIP) เพื่อให้ระบบโดยรวมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น.ซึ่งมีผลกระทบทำให้โทรศัพท์ไอพีโฟนทั้งหมดในบริเวณ- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1870
เมื่อ: 15 มกราคม 2553 13:44
11 ธันวาคม 2552
Ico48
ยกเลิกการอบรมวันอาทิตย์ที่ 13
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอยกเลิกอบรมหลักสูตร ท่องเว็บด้วย IE และการใช้Webmail 2/53 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.โดยจะแจ้งdesofdkiเปิดครั้งต่อไปให้ทราบในเดือนมกราคม 2552จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1905
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2552 15:27
24 พฤศจิกายน 2552
Ico48
โทรศัพท์คณะวิทย์ นิดิ ทะเบียนกลาง ใช้งานได้ปกติแล้ว
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
ตามที่ได้แจ้งว่าตู้สาขาบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ขัดข้องทำให้โทรศัพท์ ติดต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และกองทะเบียน ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้ศุนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการซ่อม แซมให้สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้วตั้งแต่เวลาประมาณ 11.30 น.จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1847
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2552 13:29
Ico48
โทรศัพท์ คณะวิทยฯ นิติศาสตร์ และกองทะเบียนขัดข้อง
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
เกิดข้อขัดข้องกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของคณะวิทยาศาสตร์ วันนี้ (23 พ.ย. 52) ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ส่งผลให้โทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ กองทะเบียนฯ และคณะนิติศาสตร์ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1718
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2552 08:59
10 พฤศจิกายน 2552
Ico48
การลงทะเบียน online ที่ ทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้า
ใน ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
เป็นเช่นนั้นจริงๆ ไม่ได้คุยโม้... การให้บริการเดี๋ยวนี้ แม้เป็นหน่วยงานราชการ ก็ยังให้ความสำคัญลูกค้าเป็นหลัก ดิฉันไม่ได้เรียน ป.ตรี ที่ มอ. แต่ทราบจากรู่นพี่ๆ ที่เค้าเรียนกันว่าเค้าได้รับการบริการและการดูแลที่ดีจาก งานทะเบียน เสมอ ตอนนี้เป็นกองทะเบียนและประมวลผล ไปแล้วและจากการได้ร่วมงานกันกับที...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2107
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2552 11:29