นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DomeTale
Ico64
นาง เนาวรัตน์ ใหม่ แสนเฉย
นักวิชาการเงินและบัีญชี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

20 มกราคม 2555
Ico48
เริ่มแรง SHARE
ใน เรื่องทั่วไป
โดย DomeTale
ยินดีมากค่ะที่ได้ใช้ระบบ share เพราะในช่วงนี้ตนเองกำลังจะทำงานพัฒนา ซึ่งจากการทำงานกำลังคิดว่าจะทำเกี่ยวกับระเบียบการเงิน แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำในรูปแบบใดดี ที่จัดทำแล้วผู้รับบริการจะเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจ ทั้งนี้งานพัฒนาชิ้นนี้ ไม่เหมือนงานพัฒนาชิ้นก่อนๆ หน้านี้ ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับตนเองทำง...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1355
เมื่อ: 20 มกราคม 2555 14:31