นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หยกมณี
Ico64
กันยปริณ ทองสามสี
นักวิชาการศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

14 มกราคม 2555
Ico48
สรุปประชุม QMR-QAC วันที่ 12 ม.ค. 55
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
วันที่ 12 ม.ค. 55 ช่วงบ่าย มีการประชุม QMR-QACของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นหลัก และแม้ว่าวาระการประชุมจะมีการเตรียมการของปีการศึกษา 2554 แต่มีเวลาจำกัด (หรือก็ด้วยต้องให้ความสำคัญกับการประเมินรอบสามเป็นอันดับแรก เลยใช้เวลามาก) สิ่งที่คณะและผ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2277
เมื่อ: 14 มกราคม 2555 13:34
12 มกราคม 2555
Ico48
คำชี้แจงจากสมศ.ล่าสุด
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
“สมศ.พบผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา” เป็นชื่อการประชุม วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กทม. ดิฉันเข้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. จากการรับฟังคำชี้แจงมีประเด็นที่แตกต่างจากความเข้าใจที่สำนักงานประกันคุณภาพได้ชี้แจงต่อคณะไป ซึ่งอาจจะม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2302
เมื่อ: 12 มกราคม 2555 10:34
08 มกราคม 2555
Ico48
สนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัย
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ระหว่างเดินทางมากรุงเทพฯ วันนี้ (8 ม.ค.55) พบนักศึกษาม.อ.หลายคน ถามไถ่จึงพบว่า ด้วยเป็นวันหยุดยาวตามปฏิทินการศึกษาเดิม ก่อนการเลื่อนกีฬามหาวิทยาลัย ก็น่าอิจฉายิ่ง (เห็นไหมคะ พรใด ก็ไม่สามารถทำลาย "กิเลส" ได้5555) เพราะได้ข่าวว่าบุคลากรที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานช่วงนี้ มีคิวพักผ่อนยาวเหยียด.... พ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2019
เมื่อ: 08 มกราคม 2555 18:06
Ico48
ว่าด้วยการทำบุญ
ใน ขอบ่นบ้าง
โดย หยกมณี
ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพฯ เดินทางมาราชการเพื่ออบรมสมศ. เตรียมพร้อมประเมินปี 2555 เห็นความวุ่นวายในกรุงเทพฯแล้ว ไม่อยากออกไปไหน นั่งดูทีวีในห้องพัก แล้วก็เปิด Share.psu เห็นคุณ เขียนเรื่องบุญในวันปีใหม่ ก็มีเรื่องส่วนตัว ประสบการณ์ และความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการทำบุญ ตอนปีใหม่ ได้ไปตักบาตรกับแม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1847
เมื่อ: 08 มกราคม 2555 17:44
05 มกราคม 2555
Ico48
ปีใหม่..ที่ใคร ๆ ก็ว่าดี
ใน ขอบ่นบ้าง
โดย หยกมณี
ปีใหม่ปีนี้...ตั้งใจกลับบ้านที่สุราษฎร์ธานีเพื่อให้เวลากับแม่เหมือนเช่นทุกปี แต่ปีนี้พิเศษตรงไม่เคยมีเหตุการณ์ใดเหมือนปีอื่น กลับถึงบ้านวันที่ 31 ธ.ค. 54 เป็นบ้านที่อยู่ในสวนยางพารา การเดินทางค่อนข้างลำบาก ลงจากถนนใหญ่ก็ต้องข้ามคลอง แม่บอกว่าวันที่ 1 ม.ค.55 ที่วัดจะมีตักบาตรปีใหม่ ก็ตื่นแต่เช้าแ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1531
เมื่อ: 05 มกราคม 2555 06:16
30 ธันวาคม 2554
Ico48
ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ช่วงเช้า ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่าย หน่วยงานที่ดูแลระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือกองประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Division) ได้รับการยกฐานะจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Unit) ให้เป็นหน่วยงาน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1934
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 14:31
Ico48
ดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
วันที่ 21 ธ.ค. 2554 ช่วงบ่าย มีกำหนดการดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังทานอาหารเที่ยงที่ม.เชียงใหม่แล้ว อันที่จริงสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้แจ้งมาก่อนว่าไม่พร้อมต้อนรับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายใน แต่ก็ได้เยี่ยมชมสำนักงานฯ พบว่า บุคลากรกำลังเคร่งเครียด ไม่พร้อมจะพูดคุยด้วย จ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2034
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 14:26
Ico48
สรุปดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้มีโอกาสดูงานด้านประกันคุณภาพที่มช. สรุปได้ดังนี้ สำนักพัฒนาคุณภาพเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำสำนักฯทั้งสิ้น 22 คน จำแนกตามฝ่ายงานได้ ดังนี้ 1. สำนักงานสำนัก จำนวน 8 คน 2. ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 6 คน 3. ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2473
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 14:13
24 ธันวาคม 2554
Ico48
โอกาสศึกษาดูงาน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ระหว่างวันที่ 18-25 ธ.ค. 2554 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดศึกษาดูงานให้แก่กองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4...หากเป็นกำหนดการเดิม (จากที่ทำโครงการครั้งแรก) นับเป็นรุ่นสุดท้าย...แต่อย่างไรก็ตาม "การพัฒนาคน" เป็นกระบวนการสำคัญสู่การพัฒนาองค์กร คงไม่ใช่รุ่นสุดท้ายของคนในสนอ.ที่จะได้มีโอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1696
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2554 17:00
17 ธันวาคม 2554
Ico48
Top Goal การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 - 12.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดีผ่านการประชุมทางไกล (Tele meeting) ไปยังวิทยาเขต ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555 ของคณะ/หน่วยงาน คือการมีพิจารณา Top Goal การบริหารความเสี่ยง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1825
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2554 15:09