นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

post

23 June 2010
Ico48
วิธีแจ้งเตือนการโอนเงินให้บุคลากรทาง E-Mail โดยใช้ MS Excel
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
มีโจทย์จากฝ่ายการเงินว่า "อยากให้มีการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีจาก E-Mail"จึงได้ทำโครงการร่วมกับ คุณปรีดา นาคสวาสดิ์ และคุณพนิดา องค์ศิลปรัศมี ฝ่ายการเงิน แห่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่ง ...- รับข้อมูลจากธนาคาร รูปแบบ Excel มี วันที่ ชื่อ เลขที่บัญชี และจำนวนเงินโอน จากนั้นฝ่ายการเงินก็มาใส่ข้...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 5225
at: 23 June 2010 22:07
Ico48
วิธีย้าย E-Mail จาก Account เก่ามา Account ใหม่
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
หลายท่านถามเกี่ยวกับ "เปลี่ยนชื่อใน PSU Passport แล้วจะย้าย e-mail เก่ามาอันใหม่ได้อย่างไร ?" ให้ดำเนินการดังนี้ 0. สำหรับบุคลากรที่เปลี่ยน PSU Passport เป็นชื่อใหม่ ท่านต้องสมัคร E-Mail ด้วยชื่อใหม่ ที่ http://webmail.psu.ac.th > สมัครเข้าระบบ 1.สมมุติ เดิม somchai.a ใหม่ yingsak.a 2. ใ...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 4725
at: 23 June 2010 12:43
10 June 2010
Ico48
วิธีใช้ AirCard ของ CAT CDMA บน Ubuntu 10.04
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
พอดีมีโอกาสลองใช้ CAT CDMA Aircard รุ่น Novatel Ovation MC727 เพื่อติดตั้งบน Ubuntu 10.04 หาวิธีการอยู่พักหนึ่ง พอทำได้แล้ว ก็อยากเล่าให้ฟัง0. เสียบ1. เมนู System>Preference>Network Connection2. คลิกที่ Mobile Broadband > คลิก Add 3. Set up a Mobile Broadband Connection > คลิก Forward...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 7147
at: 10 June 2010 21:16
09 June 2010
Ico48
เข้า Internet ไม่ได้ ทำไงดี ? (ใน มอ.)
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
เข้า Internet ไม่ได้ ทำไงดี ?หลังจากมีการยืนยันตัวตน ก่อนเข้าใช้ Internet จากเครือข่ายของ PSU ก็มีหลายเครื่องเข้าใช้งานไม่ได้มีข้อแนะนำเบื้องต้น ให้ตรวจสอบดังนี้1. ตรวจสอบว่าตั้งค่า Proxy หรือไม่? 1.1. ใน Internet Explorer เมนู Tools > Internet Options> Connections>LAN Settings ต้อ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 15302
at: 09 June 2010 12:18
08 June 2010
Ico48
วิธีป้องกันไม่ให้ภายนอก มอ. เข้าถึง Web ของเรา
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
เขียน .htaccess ใน directory ที่ต้องการ แล้วใส่ค่าดังนี้<limit GET,POST>order deny,allowdeny from allallow from 192.168.0.0/16allow from 172.16.0.0/12allow from 10.66.76.0/24allow from 10.66.77.0/24allow from 10.66.78.0/24</limit>
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1982
at: 08 June 2010 09:48
29 May 2010
Ico48
Auto Increment ใน Oracle
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
ใน MySQL เราสามารถสร้าง Field ที่มีคุณสมบัติ Auto-Increment ได้ กล่าวคือ เมื่อเพิ่ม Record ใหม่เข้าไป ระบบจะสร้างค่าใหม่ ไม่ซ้ำเดิม และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้ได้แต่ใน Oracle ต้องสร้าง Sequence และสร้าง Trigger เพื่อให้สร้าง Auto Increment ให้ ซึ่งมีข้อดีกว่าคือ เราสามารถกำหนดรูปแบบการเพิ่มขึ้นได้มากข...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 3239
at: 29 May 2010 15:24
30 April 2010
Ico48
ระวังโดนหลอกเอาข้อมูลบัตรเครดิต !!!!
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
ช่วงนี้พบ E-Mail ผิดปรกติเข้ามาSubject: 3 DAY MBA FOR MARKETING PROFESSIONALS KL/SG & DUBAIYour email client cannot read this email.To view it online, please go here:http://trueventusasia.com/display.php?M=240232&C=29a8706d14d0536361e94b2e08925fc7&S=30&L=29&N=27To stop receivi...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 2848
at: 30 April 2010 16:40
19 April 2010
Ico48
จดหมายที่ถูกดักเอาไว้ จะมีข้อความ {Spam not delivered} นำหน้า
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
นับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ระบบ PSU E-Mail Service มีการปรับปรุงบริการ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยหากท่านพบ E-Mail ที่มีหัวข้อ (Subject) ขึ้นต้นด้วย{Spam not delivered}และส่งมาจาก "invisible@psuac.th" <invisible@psu.ac.th> ที่มีเนื้อความในทำนองนี้ระบ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 3305
at: 19 April 2010 16:41
07 April 2010
Ico48
วิธีเขียน VBA จัดการข้อมูล MS Excel 2,200 ไฟล์
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
ปัญหาใน Folder "source" หนึ่ง มีไฟล์ Excel จำนวน 2,200 ไฟล์ เก็บข้อมูล ซึ่งมีลักษณะดังนี้ - ชื่อไฟล์ มีรูปแบบ xxxxx-zz.xls ซึ่งต้อเอาชื่อมาใช้ในการจัดการข้อมูลต่อไปและแต่ละ Sheet ป้องกันการแก้ไข ต้องใส่ Password ก่อนจึงจะแก้ไขได้- บรรทัดที่ 1-6 แรก จะมีคำอธิบายข้อมูล และ มีการ merge cel...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 7888
at: 07 April 2010 09:43
30 March 2010
Ico48
ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบ Sritrang ขัดข้อง
in มาชำมาชำ
By nagarindkx
เนื่องจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขัดข้อง ทำให้ระบบดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้บริการได้ ระบบทะเบียนนักศึกษาระบบ Sritrangระบบ Admin ของ PSU Passportขณะนี้ทางบริษัทผู้ผลิตได้เข้ามาแก้ไขปัญหา และเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนซึ่งต้องรอจากต่างประเทศ ตอนนี้เปลี่ยนอุปกรณ์ไปแล้ว แต่ข้อมูลบางส่วนเสียหาย กำลังซ่อมแซม ในเบื...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1786
at: 30 March 2010 09:01