นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Planet
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

บันทึก

11 ธันวาคม 2551
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม CoP พัสดุ
ใน พัสดุ
โดย จุฑามาศ
สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 CoP พัสดุ จัดให้ความรู้เรื่อง CoP แก่สมาชิก ชาวกองคลัง กองอาคารสถานที่ และจากคณะด้วย หลังจากเกริ่นให้ความรู้กันไปแล้วกลุ่ม CoP พัสดุ ก็เริ่มระดมสมอง เริ่มจากคุยกันเรื่องการกำหนดรูปแบบการติดต่อสื่อสาร รูปแบการดำเนินการ กำหนดหัวข้อประเด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1299
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2551 13:34