นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

pjo talk
Ico64
Jhayanin Oui Prachyanusorn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

post

22 November 2010
Ico48
Banana peel
in ชีวิตและความสุข
By pjo talk
มาเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆมีสาระกันวันนี้ เริ่มด้วยของง่ายๆ แบบเปลือกกล้วยWhen you see things in the world like banana peels that have no great value to you, then you're free to walk in the world without being moved, without being troubled, without being hurt in any way by all the various kinds o...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1467
at: 22 November 2010 22:24
17 July 2010
Ico48
ถึงพร้อมด้วยอรรถ (สาระ) และพยัญชนะ (ภาษา)
in ชีวิตและความสุข
By pjo talk
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สละสลวย มีมารยาทเราจึงมีภาษาศัพท์แสงสำหรับบุคคลต่างๆกันทุกวันนี้คนไทยละเลยมาก จนการใช้ภาษาไทย กลายเป็นปัญหาสำหรับหลายคนในหลายโอกาส พระนอนไม่หลับ เลยไปหาหมอใหม่จบมาจากเมืองนอกหมอ: เป็นอะไรครับพระ : จำวัดไม่ได้จ๊ะโยมหมอหมอ: (ทำหน้างง) แล้วจะกลับวัดยังไงพระ: (ทำหน้างงด้วย) มามอไซรั...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1236
at: 17 July 2010 18:29
07 April 2010
Ico48
ความชั่วเล็กน้อย ความดีเล็กน้อย
in การจัดการสมัยใหม่
By pjo talk
ด้วยสังคมที่รีบเร่ง เราทำงานด้วยฐานคิดเรื่องประสิทธิภาพ และต้องเป็นอะไรที่วัดได้ พอถึงตอนประเมิน ผู้บริหารก็ไม่สามารถจะดูในรายละเอียดได้ ด้วยว่ามีจำนวนมากเกินไป จึงเลือกดูค่าเฉลี่ย(ถัวๆ) การใช้ค่าเฉลี่ย การไม่ใช้ค่าจริง ทำให้ไม่เห็นความจริง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ผลผลิตทั้งหมดเกิดจากสมองของคนแต่ละ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1679
at: 07 April 2010 11:31
11 March 2010
Ico48
องค์กรมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงด้วยการสนทนา
in การจัดการสมัยใหม่
By pjo talk
เราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้ด้วยการเริ่มต้นหันมารับฟังกันและกัน สิ่งดีๆ หลายอย่างบนโลกนี้เริ่มจากการพูดคุยกันของคนเพียงไม่กี่คน หลายคนที่รู้จักเคนพูดว่า“เรื่องดีนี้เกิดขึ้นเมื่อฉันและเพื่อนๆ บางคนเริ่มพูดคุยกัน” ผมรู้สึกถึงพลังของการพูดคุยที่สามารถก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ ตลอด...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1545
at: 11 March 2010 16:10
11 Febuary 2010
Ico48
ระบบราชการไม่มีปัญหา ปัญหาอยู่ที่ผู้บริหาร
in มหาวิทยาลัยข้างๆ
By pjo talk
บังเอิญเคาะไปพบบันทึกน่าสนใจ จึงตัดทอนสาระบางส่วนมาแบ่งปันกันข้ออ้างที่ไร้ตรรกวิทยา ข้ออ้างของนายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่า การนำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ ก็เพื่อความคล่องตัว และเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ให้เบ็ดเสร็จภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเอื้ออำนวยสู่ความเป็นเลิศท...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1303
at: 11 Febuary 2010 11:02
12 December 2009
Ico48
The Best Religion In The World
in ชีวิตและความสุข
By pjo talk
เมื่อข่าวนี้ปรากฎใน blog และ e-mail ต่างๆ มีการเขียนแสดงความเห็นแย้งและเห็นด้วยใน blog ต่างๆ เหล่านั้น ถึงความน่าเชื่อถือของข่าว ด้วยเหตุผลนานานี่คือ วิธีคิดของคนสมัยนี้ ที่มักจะมองที่ปรากฎการณ์ ไม่มองที่เนื้อหาสาระ ไม่พินิจมองตนเองเพื่อแก้ไข แต่มักจะมองผู้อื่นเพื่อเพ่งโทษเรื่องข่าวนี้ จริงเท็จอย...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1235
at: 12 December 2009 21:57
08 December 2009
Ico48
องค์กรมีีชีวิต (พ1)
in การจัดการสมัยใหม่
By pjo talk
การอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วให้มีความสมานฉันท์ มีความสุข ไม่มีการเบียดเบียนกันได้ สังคมนั้นจะต้องมีการจัดองค์กร มีการบริหารปกครอง ดังปรากฎในอัคคัญญสูตร ซึ่งเล่าเรื่อง การเกิดขึ้นของการปกครอง อันสืบเนื่องจากการที่คนมาอาศัยอยู่ร่วมกัน มีการสะสมอาหารและสมบัติอื่น การอยู่ด้วยกันของคนหมู่มาก ย่อมมีการกร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 3047
at: 08 December 2009 22:10
30 September 2009
Ico48
องค์กรมีชีวิต
in การจัดการสมัยใหม่
By pjo talk
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ ม.อ. สฎ. หากเรามององค์กรด้วยมุม มองแบบกลไก (Mechanistic view) การปรับเปลี่ยนนั้นก็ทำได้ตามการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นำ แล้วประกาศใช้จากบนลงล่าง ก็คงทำได้ประสิทธิผล แต่ถ้าเรามององค์กรว่าเป็นสิ่งมีชีวิต (Living Organism) ที่มีมนุษย์เป็นหน่วยย่อยที่มีการรับรู้ (Per...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2617
at: 30 September 2009 16:03
29 September 2009
Ico48
ลำนำ-หลังลมบ้าหมูพัดผ่าน
in มหาวิทยาลัยข้างๆ
By pjo talk
ช่วงสอบนี่ก็พอมีเวลา หลังจากหายไปจาก วงแชร์ หลายเดือย วันนี้ขอเสนอลำนำสักเรื่อง...เมื่อลมบ้าหมูพัดผ่านพ้นไปผู้คนร่วมกันพิจารณาตะโกนบอกร้องกันให้ระวังฝุ่นผง ผู้คนที่รวมกลุ่มกันก็กระจัดกระจายปกป้องฝุ่นผงกันเอง...เมื่อลมบ้าหมูพัดผ่านพ้นไปผู้คนที่เคยอยู่ในท่ามกลางฝุ่นผงก็สงบเงียบผู้คนที่เคยรวมกลุ่มก็...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1285
at: 29 September 2009 18:19
06 May 2009
Ico48
แช่แป้ง เขาทำกันอย่างไร เพื่ออะไร
in เข้มแข็ง-พึงพึ่งพิง
By pjo talk
เมื่อเดือนที่แล้ว มีบรรยากาศดีๆเกิดขึ้นที่ วข.สฎ. คือการมารับฟังข้อมูลเพื่อประกอบการสรรหาคณบดีสองคณะของที่นี่ หลายๆ คนรู้สึกยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการสรรหาผู้นำที่จะมาผลักดันกิจกรรมของ วข. จึงมีการเสนอชื่อและสมัครกันมากพอควร แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าแสดงความคิดความเห็นต่อกรรมการพ้นมาถึงวันนี้ ไ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1233
at: 06 May 2009 10:31