นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

pjo talk
Ico64
Jhayanin Oui Prachyanusorn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

22 พฤศจิกายน 2553
Ico48
Banana peel
ใน ชีวิตและความสุข
โดย pjo talk
มาเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆมีสาระกันวันนี้ เริ่มด้วยของง่ายๆ แบบเปลือกกล้วยWhen you see things in the world like banana peels that have no great value to you, then you're free to walk in the world without being moved, without being troubled, without being hurt in any way by all the various kinds o...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1635
เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2553 22:24
17 กรกฎาคม 2553
Ico48
ถึงพร้อมด้วยอรรถ (สาระ) และพยัญชนะ (ภาษา)
ใน ชีวิตและความสุข
โดย pjo talk
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สละสลวย มีมารยาทเราจึงมีภาษาศัพท์แสงสำหรับบุคคลต่างๆกันทุกวันนี้คนไทยละเลยมาก จนการใช้ภาษาไทย กลายเป็นปัญหาสำหรับหลายคนในหลายโอกาส พระนอนไม่หลับ เลยไปหาหมอใหม่จบมาจากเมืองนอกหมอ: เป็นอะไรครับพระ : จำวัดไม่ได้จ๊ะโยมหมอหมอ: (ทำหน้างง) แล้วจะกลับวัดยังไงพระ: (ทำหน้างงด้วย) มามอไซรั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1403
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2553 18:29
07 เมษายน 2553
Ico48
ความชั่วเล็กน้อย ความดีเล็กน้อย
ใน การจัดการสมัยใหม่
โดย pjo talk
ด้วยสังคมที่รีบเร่ง เราทำงานด้วยฐานคิดเรื่องประสิทธิภาพ และต้องเป็นอะไรที่วัดได้ พอถึงตอนประเมิน ผู้บริหารก็ไม่สามารถจะดูในรายละเอียดได้ ด้วยว่ามีจำนวนมากเกินไป จึงเลือกดูค่าเฉลี่ย(ถัวๆ) การใช้ค่าเฉลี่ย การไม่ใช้ค่าจริง ทำให้ไม่เห็นความจริง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ผลผลิตทั้งหมดเกิดจากสมองของคนแต่ละ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1821
เมื่อ: 07 เมษายน 2553 11:31
11 มีนาคม 2553
Ico48
องค์กรมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงด้วยการสนทนา
ใน การจัดการสมัยใหม่
โดย pjo talk
เราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้ด้วยการเริ่มต้นหันมารับฟังกันและกัน สิ่งดีๆ หลายอย่างบนโลกนี้เริ่มจากการพูดคุยกันของคนเพียงไม่กี่คน หลายคนที่รู้จักเคนพูดว่า“เรื่องดีนี้เกิดขึ้นเมื่อฉันและเพื่อนๆ บางคนเริ่มพูดคุยกัน” ผมรู้สึกถึงพลังของการพูดคุยที่สามารถก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ ตลอด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1700
เมื่อ: 11 มีนาคม 2553 16:10
11 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ระบบราชการไม่มีปัญหา ปัญหาอยู่ที่ผู้บริหาร
ใน มหาวิทยาลัยข้างๆ
โดย pjo talk
บังเอิญเคาะไปพบบันทึกน่าสนใจ จึงตัดทอนสาระบางส่วนมาแบ่งปันกันข้ออ้างที่ไร้ตรรกวิทยา ข้ออ้างของนายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่า การนำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ ก็เพื่อความคล่องตัว และเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ให้เบ็ดเสร็จภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเอื้ออำนวยสู่ความเป็นเลิศท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1400
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2553 11:02
12 ธันวาคม 2552
Ico48
The Best Religion In The World
ใน ชีวิตและความสุข
โดย pjo talk
เมื่อข่าวนี้ปรากฎใน blog และ e-mail ต่างๆ มีการเขียนแสดงความเห็นแย้งและเห็นด้วยใน blog ต่างๆ เหล่านั้น ถึงความน่าเชื่อถือของข่าว ด้วยเหตุผลนานานี่คือ วิธีคิดของคนสมัยนี้ ที่มักจะมองที่ปรากฎการณ์ ไม่มองที่เนื้อหาสาระ ไม่พินิจมองตนเองเพื่อแก้ไข แต่มักจะมองผู้อื่นเพื่อเพ่งโทษเรื่องข่าวนี้ จริงเท็จอย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1407
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2552 21:57
08 ธันวาคม 2552
Ico48
องค์กรมีีชีวิต (พ1)
ใน การจัดการสมัยใหม่
โดย pjo talk
การอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วให้มีความสมานฉันท์ มีความสุข ไม่มีการเบียดเบียนกันได้ สังคมนั้นจะต้องมีการจัดองค์กร มีการบริหารปกครอง ดังปรากฎในอัคคัญญสูตร ซึ่งเล่าเรื่อง การเกิดขึ้นของการปกครอง อันสืบเนื่องจากการที่คนมาอาศัยอยู่ร่วมกัน มีการสะสมอาหารและสมบัติอื่น การอยู่ด้วยกันของคนหมู่มาก ย่อมมีการกร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3195
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2552 22:10
30 กันยายน 2552
Ico48
องค์กรมีชีวิต
ใน การจัดการสมัยใหม่
โดย pjo talk
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ ม.อ. สฎ. หากเรามององค์กรด้วยมุม มองแบบกลไก (Mechanistic view) การปรับเปลี่ยนนั้นก็ทำได้ตามการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นำ แล้วประกาศใช้จากบนลงล่าง ก็คงทำได้ประสิทธิผล แต่ถ้าเรามององค์กรว่าเป็นสิ่งมีชีวิต (Living Organism) ที่มีมนุษย์เป็นหน่วยย่อยที่มีการรับรู้ (Per...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2805
เมื่อ: 30 กันยายน 2552 16:03
29 กันยายน 2552
Ico48
ลำนำ-หลังลมบ้าหมูพัดผ่าน
ใน มหาวิทยาลัยข้างๆ
โดย pjo talk
ช่วงสอบนี่ก็พอมีเวลา หลังจากหายไปจาก วงแชร์ หลายเดือย วันนี้ขอเสนอลำนำสักเรื่อง...เมื่อลมบ้าหมูพัดผ่านพ้นไปผู้คนร่วมกันพิจารณาตะโกนบอกร้องกันให้ระวังฝุ่นผง ผู้คนที่รวมกลุ่มกันก็กระจัดกระจายปกป้องฝุ่นผงกันเอง...เมื่อลมบ้าหมูพัดผ่านพ้นไปผู้คนที่เคยอยู่ในท่ามกลางฝุ่นผงก็สงบเงียบผู้คนที่เคยรวมกลุ่มก็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1409
เมื่อ: 29 กันยายน 2552 18:19
06 พฤษภาคม 2552
Ico48
แช่แป้ง เขาทำกันอย่างไร เพื่ออะไร
ใน เข้มแข็ง-พึงพึ่งพิง
โดย pjo talk
เมื่อเดือนที่แล้ว มีบรรยากาศดีๆเกิดขึ้นที่ วข.สฎ. คือการมารับฟังข้อมูลเพื่อประกอบการสรรหาคณบดีสองคณะของที่นี่ หลายๆ คนรู้สึกยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการสรรหาผู้นำที่จะมาผลักดันกิจกรรมของ วข. จึงมีการเสนอชื่อและสมัครกันมากพอควร แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าแสดงความคิดความเห็นต่อกรรมการพ้นมาถึงวันนี้ ไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1375
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2552 10:31