นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Bravo1
Ico64
นาง จรรยา อินทมณี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

10 กรกฎาคม 2555
Ico48
ความสุขในที่ทำงานอยู่ที่ไหน 3
ใน คลายเครียด
โดย Bravo1
เขียนเรื่องน้องๆ ในที่ทำงานกันมาแล้ว คราวนี้ขอเขียนถึงความรู้สึกของตนเองบ้างว่า...ที่เรามาทำงานทุกวันๆ นั้น มึความสุขหรือไม่....ขอตอบอย่างหน้าชื่นตาบานเลยว่าโดยภาพรวมทำงานที่นี่มา 34 ปี มีความสุขในการทำงานไม่น้อยกว่า 80% (คนเราทุกคนไม่มีหรอกที่จะไม่มีอุปสรรคในการทำงานเลย) ความสุขที่ตนเองพบเกิดจา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1472
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2555 13:23
09 กรกฎาคม 2555
Ico48
ความสุขในที่ทำงานอยู่ที่ไหน 2
ใน คลายเครียด
โดย Bravo1
การร่วมสนุกคราวนี้มีเงื่อนไขว่า.....ต้องลองค้นหาความสุขจากบุคคลในหน่วยงานตนเอง ดิฉันก็เลยร่อนแบบสอบถาม...แบบให้สมาชิกในหน่วยงานช่วยตอบได้อย่างเสรี...ถามว่า....ที่ทำงานให้ความสุขกับคุณหรือยัง.......และแถมท้ายด้วยว่าสิ่งที่ทำให้รำคาญใจ (แสดงว่าไม่ชอบอันเป็นบ่อเกิดของ.....ไม่มีความสุข....ขอถามสา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1917
เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2555 12:50
04 กรกฎาคม 2555
Ico48
ความสุขในที่ทำงานอยู่ที่ไหน
ใน คลายเครียด
โดย Bravo1
ขอวางมือจากบล็อกจากงานประจำสู่งานวิจัย มาชิงร้อย...ชิงของร้อนๆ....อิ อิ...ไม่ใช่.....เห็นคุณเมตตามีความสุข...ร้อนๆ มาลดราคา.....เลยขอกระโดดมาชิงรางวัลที่.....ความสุขในที่ทำงานอยู่ที่ไหน....สักหน่อย เฮ้อ.....ช่างถามตรงเวลา....ช่วงนี้ความสุขในที่ทำงานเริ่มจางลง....มองอะไรก็ปวดท้ายทอยไปหมด.....
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1689
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 16:04
03 กรกฎาคม 2555
Ico48
แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 4
ใน จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย Bravo1
การสร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือขึ้นใช้งาน หรือทดแทนของเก่าที่ล้าสมัย ชำรุดเป็นแนวทางสร้างผลงานที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมาก เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ไม่ค่อยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าครุภัณฑ์ จึงต้องใช้เงินรายได้ในการจัดหา และเงินรายได้ดังกล่าวยังต้องใช้อย่างประหยัด การสร้างเครื่องมืออ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1508
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2555 09:42
02 กรกฎาคม 2555
Ico48
แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 3
ใน จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย Bravo1
รูปแบบของผลงาน จากที่ได้กล่าวมาแล้วถึงแนาทางในการสร้างผลงาน คราวนี้ลองมาดูแนวทาง เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด ต่อๆไปเราจะถึงเป้หมายได้ไม่ยาก 1. การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการจัดทำขั้นตอนตามลำดับกิจกรรมดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ประโยชน์ของงานนี้ คือ เป็นการ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1330
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2555 09:35
29 มิถุนายน 2555
Ico48
แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 2
ใน จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย Bravo1
ศักยภาพของตนเอง ศักยภาพของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ บวกกับแรงจูงใจ จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่า เรากำลังทำอะไร มีความถนัด ความเชี่ยวชาญด้านไหน แล้วมาเริ่มต้นที่จะนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้งาน......โดยเริ่มต้นจาก...... - การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยต้น...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1686
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2555 09:40
28 มิถุนายน 2555
Ico48
แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน
ใน จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย Bravo1
ที่ใช้หัวข้อเรื่องเน้นว่า..... สายสนับสนุน.... เพราะ สายงานอื่น เช่น อาจารย์ แพทย์ ฯลฯ โดยลักษณะงานประจำต้องมีการค้นคว้า แก้ปัญหา วิจัย อันเป็นเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายอยู่แล้ว ส่วนสายสนับสนุน ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี......อย่างไรก็ตามเป้าหมายของคนเราทุกคนคือ การที่ได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุด...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1397
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2555 10:16
26 มิถุนายน 2555
Ico48
ชีวิตต้องการขวัญและกำลังใจ
ใน คลายเครียด
โดย Bravo1
อ่านบทความของคุณเมตตาเรื่อง...ชีวิตเป็นไปตามฝัน...เห็นด้วยกับความจริงอย่างหนึ่งคือ...คนที่ต้องต่อสู้กับชีวิตตามสำนวนที่ว่า....ปากกัดตีนถีบ (ในทางที่ดี)...มีโอกาสไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้เสมอ และการที่จะไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้...ต้องมีขวัญและกำลังใจสุดๆ เช่นกัน.... ขวัญและกำลังใจในการทำง...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1897
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2555 10:01
15 มิถุนายน 2555
Ico48
ก้าวเดินไปในการเปลี่ยนแปลง
ใน คลายเครียด
โดย Bravo1
ชะงักการเขียนแชร์ไประยะหนึ่ง ไม่มีสมาธิไนการเขียน (***จริงๆ นะคะ หากไม่มีสมาธิ จะไม่มีแรงบันดาลในในการเขียน****) เนื่องจากมีการการประชุมบ่อยมากหลังจากเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของภาควิชาฯ เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนจะต้องมาร่วมทำความเข้าใจ มีประชุมกันบ่อยสัปดาห์ละประมาณ 2 ครั้ง เพื่อสื่อสารกัน และสานต่องาน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1545
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2555 13:18
14 มิถุนายน 2555
Ico48
วันไหว้ครู
ใน คลายเครียด
โดย Bravo1
วันนี้เป็นวันไหว้ครู ทำให้นึกย้อนไปถึงสมัยที่เราเรียนหนังสือ โดยความเชื่อกำหนดให้วันพฤหัสบดี เป็นวันครู คำว่าครูนั้นตัวดิฉันเองได้รับการปลูกฝังและจดจำมาถึงปัจจุบัน หมายถึง ผู้ให้ความรู้ ประสาทวิชา ผู้มีพระคุณที่ให้ความรู้ไม่ใช่เฉพาะวิชาการ การสอนสั่งเพื่อให้เราเป็นคนดีในสังคม นอกจากครู อาจารย์แล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1977
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2555 10:22