นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว เจนจิรา สมชาติ
Ico64
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

09 เมษายน 2556
Ico48
ร่วมสร้าง...รอยยิ้ม กับ ปัน กัน แล
ใน ปัน กัน แล
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล iShare “ปัน กัน แล” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ.บริเวณสระว่ายน้ำใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เพื่อนำเงินรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนสำรองจ่ายเพื่อกิจการของชุมชนภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย •โดยมีพิธีกรมากความสามารถ ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1810
เมื่อ: 09 เมษายน 2556 22:48
20 เมษายน 2554
Ico48
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Fuel CellEnergy Research and Technology โดย Prof. Dr. Mohamed Nasef
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Fuel Cell Energy Research and Technology โดย Prof. Dr.Mohamed Nasef จาก Universiti Teknologi Malaysia ในวันอังคารที่ 3พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์(P205) คณะวิทยาศาสตร์ท่านที่สนใจเข้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1419
เมื่อ: 20 เมษายน 2554 11:32
18 เมษายน 2554
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : มีนาคม 2554
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO)ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters http://...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1499
เมื่อ: 18 เมษายน 2554 14:03
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ปี 2554
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตร สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554 ซึ่งจัดโดย สวก. เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 265,000 บาท และโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยขอบเขตผลงานการประดิษฐ์ ได้แก่ “การประดิษฐ์ด้านการเกษตรที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1500
เมื่อ: 18 เมษายน 2554 13:37
29 มีนาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและดูงาน ในหัวข้อ“กระบวนการสกัดน้ามันปาล์ม”
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ามันปาล์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการสกัดน้ามันปาล์ม”และเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ในวันอังคารที่ 29มีนาคม 2554 เวลา 9.45 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1774
เมื่อ: 29 มีนาคม 2554 15:56
Ico48
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมเรื่องวิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง(Methods for Statistical and Geographic Analysis of Conflict)
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
ด้วยสถาวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดอบรมนักวิจัย เรื่องวิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง (Methodsfor Statistical and Geographic Analysis of Conflict)(บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ในวันที่ 31 มีน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1459
เมื่อ: 29 มีนาคม 2554 15:44
21 มีนาคม 2554
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มึสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 อัตรา
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านค่ะ ตามประกาศสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง รับสมัครบุคคล จำนวน 4 อัตรา นั้น สำนักฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มึสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังลิงค์แนบค่ะhttp://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=co...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1354
เมื่อ: 21 มีนาคม 2554 16:29
08 มีนาคม 2554
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : กุมภาพันธ์ 2554
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือนซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters http://ww...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1106
เมื่อ: 08 มีนาคม 2554 11:20
07 มีนาคม 2554
Ico48
ร่วมชมภาพข่าวย้อนหลังทางสถานนีโทรทัศน์ช่อง9 อ.ส.ม.ท. เรื่อง "นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความสำเร็จในการวิจัยการผลิตก๊าซจากน้ำเสียให้เกษตรกรชาวสวนยาง.."
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านสำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชาว PSU ทุกท่านร่วมชมภาพข่าวย้อนหลังทางสถานนีโทรทัศน์ช่อง9 อ.ส.ม.ท.เมื่อวันอาทิตย์ที่6 มีนาคม 2554เรื่อง"นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(โดยมีผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพันธ์เป็นนักวิจัยผู้ร่วมโครงการฯ)ประสบความสำเร็จในการวิจัยการผ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1717
เมื่อ: 07 มีนาคม 2554 10:17
04 มีนาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการวิจัยด้าน Health Promotion of Palm Oil
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมเพื่อหากรอบงานวิจัยและประเด็นวิจัยด้าน Health Promotion of Palm Oil ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12 วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากขณะนี้ มีข้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1157
เมื่อ: 04 มีนาคม 2554 09:53