นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

30 มิถุนายน 2551
Ico48
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ
ใน Easy-Easy
โดย moo-moo
ทางคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ตได้จัดหลักสูตรสหกิจศึกษามาสองรุ่นแล้ว สำหรับในภาคการศึกษาที่ 2/2551 จะมีนักศึกษาออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 2 สาขาวิชาด้วยได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอิเลคทรอนิคส์ ชั้นปีที่ 4ดังนั้นในภาคการศึกษานี้เราจึงจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6293
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2551 14:49
28 มิถุนายน 2551
Ico48
คนไทยไร้พุง
ใน Easy-Easy
โดย moo-moo
ตอนนี้กระแสโลกร้อนมาแรง ต้องลดการใช้ทรัพยากรลงบ้าง อ่านหนังสือพิมพ์เรื่องคนญี่ปุ่นถูกให้ลดขนาดเอวสำหรับผู้ชายไม่เกิน 33.5 นิ้ว ผู้หญิงไม่เกิน 35 นิ้วก็แปลกใจว่าทำไมให้ผู้หญิงมีขนาดเอวมากกว่า อันนี้เป็นนโยบายของชาติญี่ปุ่นนะคะแล้วมาเจอในสารมอ. รณรงค์ให้คนไทยไร้พุงอีก และมาเจอรายการโทรทัศน์คนไทยไร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 5847
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2551 21:56
25 มิถุนายน 2551
Ico48
ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่
ใน Easy-Easy
โดย moo-moo
รู้สึกมีความไม่สะดวกในการพกพาใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าที่มีสีส้ม ๆ ไหมคะ ใหญ่กว่าบัตรอื่นๆ ถ้าเก่ามาก ๆ พลาสติกที่เคลือบก็จะหลุด ขาด ต้องนำเคลือบใหม่ แต่..... เดี๋ยวนี้กรมการขนส่งเขาให้ทำใบขับขี่แบบใหม่แล้วค่ะ เป็นบัตรพลาสติกแถบแม่เหล็ก ถ่ายรูปลงบัตรได้เลยเหมือนบัตรประชาชน เขาโฆษณ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1610
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2551 15:03
19 มิถุนายน 2551
Ico48
วัฒนธรรมสัญจร
ใน Easy-Easy
โดย moo-moo
เมื่อวานนี้ศูนย์วัฒนธรรมกัลยาณีวัฒนาได้จัดวัฒนธรรมสัญจรมาที่วิทยาเขตภูเก็ต ทำให้ได้มีโอกาสไปฟังคณะดนตรีที่มีนายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พ.ศ. ๒๕๓๖ ร่วมบรรเลงดนตรี 5 ชิ้นที่ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมีการแสดงสิระขอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1611
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2551 13:55
14 พฤษภาคม 2551
Ico48
ปัญหาของแบบสอบความเรียง
ใน Easy-Easy
โดย moo-moo
ถึงแม้ว่าข้อสอบแบบความเรียงจะมีประสิทธิภาพในการวัดผลสัมฤทธิ์ระดับการเรียนรู้ขั้นสูง บราวน์ (1983) ได้บอกถึงข้อเสียของข้อสอบแบบความเรียงว่าปัญหาการให้คะแนนที่ผู้ตรวจต้องใช้เวลานานในการอ่านคำตอบจึงจะให้คะแนนได้ และความถูกต้องของการให้คะแนนเป็นปัญหาที่ต้องระวัง นอกจากนี้การตรวจต้องใช้ผู้ที่มีความเช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1832
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2551 15:03
Ico48
หลักการออกข้อสอบ ตอนที่ 4
ใน Easy-Easy
โดย moo-moo
แบบสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง (สำนวนนักวิชาการ)เป็นแบบสอบประเภทเขียนคำตอบที่ผู้ตอบจะต้องเรียบเรียงแนวความคิดและความรู้ที่ได้เรียนมาโดยเรียงเรียงภาษาและผูกประโยคให้เป็นข้อความที่ชัดเจนแล้วเขียนตอบให้เหมาะกับความต้องการของคำถาม แบบสอบความเรียงนี้จะไม่จำกัดเสรีภาพของผู้ตอบในการจัดเรียงความคิดและข้อเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4316
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2551 14:37
29 เมษายน 2551
Ico48
หลักการออกข้อสอบ ตอนที่ 3
ใน Easy-Easy
โดย moo-moo
การสร้างแบบสอบปรนัย แบบปรนัยหมายถึงแบบสอบที่ผู้ตรวจแต่ละคนสามารถให้คะแนนผลการสอบได้ตรงกัน ไม่ว่าจะตรวจซ้ำกี่ครั้ง หนือถ้าให้ผู้ตรวจต่างคนกันตรวจให้คะแนนผู้สอบคนเดียวกันจะได้คะแนนเท่ากัน แบบสอบปรนัยอาจจะเป็นแบบสอบแบบเลือกคำตอบ เติมคำหรือตอบสั้นก็ได้แบบเลือกตอบ ผู้ตอบไม่ต้องเขียนคำตอบ เพียงแต่ให้เล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2458
เมื่อ: 29 เมษายน 2551 12:08
Ico48
กรรมวิธีในการสร้างข้อสอบ
ใน Easy-Easy
โดย moo-moo
หลังจากพูดถึงระดับการเรียนรู้ที่ผู้สอนจำเป็นต้องทราบเพื่อนำมาพิจารณาประกอบในการออกข้อสอบแล้ว มาถึงกรรมวิธีในการสร้างข้อสอบ ซึ่งมี 4 ขั้นดังนี้กำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปในการสอบเชิงพฤติกรรมเป็นข้อ ๆ และวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระทั้งหมดที่จะสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้มาจากสังเขปวิชาที่ได...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4150
เมื่อ: 29 เมษายน 2551 10:32
28 เมษายน 2551
Ico48
การออกข้อสอบ(ต่อ)
ใน Easy-Easy
โดย moo-moo
ครั้งที่แล้วได้พูดถึงระดับการเรียนรู้ (Cognitive domain)ระดับที่หนึ่ง ความรู้ความจำ ซึ่งเป็นระดับต้นไปแล้ว มาต่อที่ระดับที่สอง ความเข้าใจ เป็นคำถามที่นำเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาใช้แก้ปัญหา ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงความรู้ที่จำเป็นที่เคยเรียนมาแล้วเพื่อนำมาแก้ปัญหา ซึ่งระดับความ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2346
เมื่อ: 28 เมษายน 2551 13:51
21 เมษายน 2551
Ico48
เค ซีรีย์ตอนที่ 9
ใน วัฒนธรรมเกาหลี
โดย moo-moo
น่าเสียดายที่ไม่ได้ดูอิมซังอ๊ก ตอนอวสาน เพราะเดินทางไปอยู่ที่ฮ่องกง ลงจากเครื่องใกล้เวลานั้นพอดี พอ 18.15 น.ก็นั่งรถบัสเข้าเมือง สองทุ่มก็มัวไปเดินถนนสายดารา ดูการแสดงแสงสีเสียงริมน้ำและไปหาข้าวกิน ปรากฎว่าไปถึงใหม่ ๆ เดินไปไหนก็ไม่ถูกก็เข้าศกค.ฮาร์เบอร์ซิตี้ที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน กว่าจะหาร้านได้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1919
เมื่อ: 21 เมษายน 2551 22:03