นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

30 June 2008
Ico48
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ
in Easy-Easy
By moo-moo
ทางคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ตได้จัดหลักสูตรสหกิจศึกษามาสองรุ่นแล้ว สำหรับในภาคการศึกษาที่ 2/2551 จะมีนักศึกษาออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 2 สาขาวิชาด้วยได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอิเลคทรอนิคส์ ชั้นปีที่ 4ดังนั้นในภาคการศึกษานี้เราจึงจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึก...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 6347
at: 30 June 2008 14:49
28 June 2008
Ico48
คนไทยไร้พุง
in Easy-Easy
By moo-moo
ตอนนี้กระแสโลกร้อนมาแรง ต้องลดการใช้ทรัพยากรลงบ้าง อ่านหนังสือพิมพ์เรื่องคนญี่ปุ่นถูกให้ลดขนาดเอวสำหรับผู้ชายไม่เกิน 33.5 นิ้ว ผู้หญิงไม่เกิน 35 นิ้วก็แปลกใจว่าทำไมให้ผู้หญิงมีขนาดเอวมากกว่า อันนี้เป็นนโยบายของชาติญี่ปุ่นนะคะแล้วมาเจอในสารมอ. รณรงค์ให้คนไทยไร้พุงอีก และมาเจอรายการโทรทัศน์คนไทยไร...
Flowers: 1 · Comments: 18 · Read: 5957
at: 28 June 2008 21:56
25 June 2008
Ico48
ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่
in Easy-Easy
By moo-moo
รู้สึกมีความไม่สะดวกในการพกพาใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าที่มีสีส้ม ๆ ไหมคะ ใหญ่กว่าบัตรอื่นๆ ถ้าเก่ามาก ๆ พลาสติกที่เคลือบก็จะหลุด ขาด ต้องนำเคลือบใหม่ แต่..... เดี๋ยวนี้กรมการขนส่งเขาให้ทำใบขับขี่แบบใหม่แล้วค่ะ เป็นบัตรพลาสติกแถบแม่เหล็ก ถ่ายรูปลงบัตรได้เลยเหมือนบัตรประชาชน เขาโฆษณ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1687
at: 25 June 2008 15:03
19 June 2008
Ico48
วัฒนธรรมสัญจร
in Easy-Easy
By moo-moo
เมื่อวานนี้ศูนย์วัฒนธรรมกัลยาณีวัฒนาได้จัดวัฒนธรรมสัญจรมาที่วิทยาเขตภูเก็ต ทำให้ได้มีโอกาสไปฟังคณะดนตรีที่มีนายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พ.ศ. ๒๕๓๖ ร่วมบรรเลงดนตรี 5 ชิ้นที่ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมีการแสดงสิระขอ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1693
at: 19 June 2008 13:55
14 May 2008
Ico48
ปัญหาของแบบสอบความเรียง
in Easy-Easy
By moo-moo
ถึงแม้ว่าข้อสอบแบบความเรียงจะมีประสิทธิภาพในการวัดผลสัมฤทธิ์ระดับการเรียนรู้ขั้นสูง บราวน์ (1983) ได้บอกถึงข้อเสียของข้อสอบแบบความเรียงว่าปัญหาการให้คะแนนที่ผู้ตรวจต้องใช้เวลานานในการอ่านคำตอบจึงจะให้คะแนนได้ และความถูกต้องของการให้คะแนนเป็นปัญหาที่ต้องระวัง นอกจากนี้การตรวจต้องใช้ผู้ที่มีความเช...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1895
at: 14 May 2008 15:03
Ico48
หลักการออกข้อสอบ ตอนที่ 4
in Easy-Easy
By moo-moo
แบบสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง (สำนวนนักวิชาการ)เป็นแบบสอบประเภทเขียนคำตอบที่ผู้ตอบจะต้องเรียบเรียงแนวความคิดและความรู้ที่ได้เรียนมาโดยเรียงเรียงภาษาและผูกประโยคให้เป็นข้อความที่ชัดเจนแล้วเขียนตอบให้เหมาะกับความต้องการของคำถาม แบบสอบความเรียงนี้จะไม่จำกัดเสรีภาพของผู้ตอบในการจัดเรียงความคิดและข้อเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 4378
at: 14 May 2008 14:37
29 April 2008
Ico48
หลักการออกข้อสอบ ตอนที่ 3
in Easy-Easy
By moo-moo
การสร้างแบบสอบปรนัย แบบปรนัยหมายถึงแบบสอบที่ผู้ตรวจแต่ละคนสามารถให้คะแนนผลการสอบได้ตรงกัน ไม่ว่าจะตรวจซ้ำกี่ครั้ง หนือถ้าให้ผู้ตรวจต่างคนกันตรวจให้คะแนนผู้สอบคนเดียวกันจะได้คะแนนเท่ากัน แบบสอบปรนัยอาจจะเป็นแบบสอบแบบเลือกคำตอบ เติมคำหรือตอบสั้นก็ได้แบบเลือกตอบ ผู้ตอบไม่ต้องเขียนคำตอบ เพียงแต่ให้เล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2521
at: 29 April 2008 12:08
Ico48
กรรมวิธีในการสร้างข้อสอบ
in Easy-Easy
By moo-moo
หลังจากพูดถึงระดับการเรียนรู้ที่ผู้สอนจำเป็นต้องทราบเพื่อนำมาพิจารณาประกอบในการออกข้อสอบแล้ว มาถึงกรรมวิธีในการสร้างข้อสอบ ซึ่งมี 4 ขั้นดังนี้กำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปในการสอบเชิงพฤติกรรมเป็นข้อ ๆ และวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระทั้งหมดที่จะสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้มาจากสังเขปวิชาที่ได...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 4216
at: 29 April 2008 10:32
28 April 2008
Ico48
การออกข้อสอบ(ต่อ)
in Easy-Easy
By moo-moo
ครั้งที่แล้วได้พูดถึงระดับการเรียนรู้ (Cognitive domain)ระดับที่หนึ่ง ความรู้ความจำ ซึ่งเป็นระดับต้นไปแล้ว มาต่อที่ระดับที่สอง ความเข้าใจ เป็นคำถามที่นำเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาใช้แก้ปัญหา ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงความรู้ที่จำเป็นที่เคยเรียนมาแล้วเพื่อนำมาแก้ปัญหา ซึ่งระดับความ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2423
at: 28 April 2008 13:51
21 April 2008
Ico48
เค ซีรีย์ตอนที่ 9
in วัฒนธรรมเกาหลี
By moo-moo
น่าเสียดายที่ไม่ได้ดูอิมซังอ๊ก ตอนอวสาน เพราะเดินทางไปอยู่ที่ฮ่องกง ลงจากเครื่องใกล้เวลานั้นพอดี พอ 18.15 น.ก็นั่งรถบัสเข้าเมือง สองทุ่มก็มัวไปเดินถนนสายดารา ดูการแสดงแสงสีเสียงริมน้ำและไปหาข้าวกิน ปรากฎว่าไปถึงใหม่ ๆ เดินไปไหนก็ไม่ถูกก็เข้าศกค.ฮาร์เบอร์ซิตี้ที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน กว่าจะหาร้านได้...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1975
at: 21 April 2008 22:03