นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชีวิน
Ico64
ชีวิน ชนะวรรโณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

04 พฤษภาคม 2555
Ico48
เทคนิคง่ายๆเพื่อการค้นหาข้อมูลให้ได้ตามต้องการด้วย google
ใน หน่วยเครื่องมือกลางฯ คณะวิทยาศาสตร์
โดย ชีวิน
หากหน้าที่ต้องการค้นหา ประกอบไปด้วยประโยคยาวๆ ให้ใส่เครื่องหมาย " " ให้กับประโยคสำคัญๆที่ต้องการค้น เพื่อให้กูเกิลค้นหาโดยใช้ทั้งประโยคไม่ตัดคำใดคำหนึ่งออกไป (รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนด้วย) เหมาะกับการหารายละเอียดเพิ่มเติมจากพาดหัวข่าวหรือหัวข้อเอกสาร เช่น "ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005" สามารถกั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1535
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2555 10:29
Ico48
สาระน่ารู้จากการอบรม.."จิตสำนึก..กับความปลอดภัยการใช้ก๊าซในที่ทำงาน"
ใน หน่วยเครื่องมือกลางฯ คณะวิทยาศาสตร์
โดย ชีวิน
เริ่มตั้งแต่....มาทำความรู้จักกับประเภทของก๊าซ: ส่วนประกอบของก๊าซในบรรยากาศประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน78% ออกซิเจน21% และอาร์กอน1% ซึ่งแบ่งประเภทของก๊าซได้เป็นกลุ่ม 6 กลุ่มดังนี้ 1. Permanent Gas (ก๊าซถาวร)เป็นก๊าซที่เมื่อทำการบรรจุลงท่อจะคงสถานะความเป็นก๊าซที่ทุกๆความดัน เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1997
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2555 10:18
Ico48
หน่วยเครื่องมือกลางฯ ทดลองใช้งานระบบบันทึกรายงานการประชุมผ่านอินเตอร์เนต
ใน หน่วยเครื่องมือกลางฯ คณะวิทยาศาสตร์
โดย ชีวิน
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ในการประชุมหน่วยฯประจำเดือน หน่วยเครื่องมือกลางฯ ได้ทดลองใช้งานระบบบันทึกรายงานการประชุมผ่านอินเตอร์เน็ตบนเวบไซต์ของหน่วย โดยคุณเพ็ญประภา ศรีประสม จากที่เดิมเป็นการคัดลอกรายงานที่ได้จดบันทึกไว้ แล้วจึงค่อยบันทึกลงในเวบไซต์อีกครั้งหนึ่ง ทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1291
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2555 10:13
Ico48
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่หน่วยเครื่องมือกลางฯ
ใน หน่วยเครื่องมือกลางฯ คณะวิทยาศาสตร์
โดย ชีวิน
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยหัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง คุณผุสดี มุหะหมัด และ คุณบุญสิทธิ์ วัฒนไทยนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ได้ให้การต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1507
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2555 09:59
Ico48
หน่วยเครื่องมือกลางฯ รับการตรวจประเมิน ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2555
ใน หน่วยเครื่องมือกลางฯ คณะวิทยาศาสตร์
โดย ชีวิน
ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2555 หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามหลักประกันคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2555 ในขอบข่ายการวิเคราะห์/ทดสอบ แมงกานีส (Mn) ในน้ำ และ ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) ในน้ำทิ้งซึ่งเป็นขอบข่ายที่ได้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1497
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2555 09:51