นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 6

บันทึก

06 ตุลาคม 2557
Ico48
ขออนุญาตชาว ม.อ. นำคำสอนของพระราชบิดาไปสานต่อเพื่อส่วนรวม
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ในปีงบประมาณ 2558 นี้ กระผมได้มีโอกาสไปปฏิบัตงานในฐานะรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นี้เป็นต้นไป แม้จะมีประสบการณ์การทำงานบริหารมาตั้งแต่เป็น รองหัวหน้าวิชา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี และ คณบดี มาแล้ว รวมเวลากว่า 15 ปี แต่การไปรั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2529
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2557 09:58
25 กรกฎาคม 2557
Ico48
การขับเคลื่อน การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ไปสู่นักศึกษา
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การขับเคลื่อน การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ไปสู่นักศึกษา การนำ สิ่งใหม่/วิธีการใหม่ หรือ อะไรที่ใหม่ๆ เข้ามาใช้ คงไม่ง่ายถ้าไม่ได้ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นกัน การนำแนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้ามาจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา ซึ่งเป็น ผู้ที่มีบทบา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2233
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2557 17:27
24 กรกฎาคม 2557
Ico48
เล่าสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ตอนที่ 1
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ในช่วง 2 วันที่ ผ่านมา กระผมได้มีโอกาสเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงตั้งใจที่จะทำความความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ในเรื่องเหล่านี้จริงๆ เ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2492
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2557 12:00
17 มกราคม 2557
Ico48
ข้อคิดวันครูปี 57
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
2 ข้อคิดสำหรับวันครูปีนี้ครับข้อคิดที่ 1.ใครคือครู มีทุกวันนี้ได้เพราะมีครูมากมาย... ครูคนแรก คือพ่อและแม่ ครูคนที่สอง คือครูในโรงเรียนทุกระดับ ครูคนที่สาม คือครูในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ครูคนที่สี่ คือ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ญาติๆและมนุษยชาติร่วมโลก ครูคนที่ห้า คือ หนังสือ ตำรา สถานที่เทคโนโลยี สิ่งแวด...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1869
เมื่อ: 17 มกราคม 2557 13:57
12 มกราคม 2557
Ico48
ควันหลงจากวันเด็กปี 2557
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วันเด็กปีนี้มีโอกาสได้เดินตามห้างใน กทม. กับลูกชายคนโต จึงเพิ่งมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศวันเด็กใน กทม. เป็นครั้งแรก (ตามประสาคน ตจว.) ห้างต่างๆจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆอย่างน่าสนใจมีเด็กๆมากับผู้ปกครองมากมาย และร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างน่าชื่นชม ในฐานะพ่อลูกสองและในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งรู้สึกดีใจและสุขใจที...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1387
เมื่อ: 12 มกราคม 2557 12:01
21 พฤศจิกายน 2556
Ico48
จากประสบการณ์งานบริหาร สู่การสอนปฏิบัติการ
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
จากประสบการณ์งานบริหาร สู่การสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประสบการณ์จากการทำงานบริหารที่ผ่านมาที่ได้สัมผัสและที่ได้เรียนรู้ในเวทีต่างๆสอนให้ต้องเข้าใจภาพรวมก่อนที่ลงรายละเอียดในภาพย่อยของงานนั้น ทำให้การสอนรายวิชา lab ให้แก่นักศึกษา ที่เรียกว่า “Talk lab” "ของกระผมเปลี่ยนไป โดยจะบอกกับนักศึกษ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1654
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2556 08:35
19 พฤศจิกายน 2556
Ico48
อนุทินคือปฏิญญารายวันที่ทุกคนทำได้
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วันนี้ตั้งใจจะเขียนอนุทินครับ แต่มีความยาวเกิน 1000 คำ เจ้าอนุทินแนะนำให้นำมาเขียนใน blog แทนครับ ครั้นจะตัดข้อความให้น้อยลงกว่า 1000 คำตามข้อกำหนดก็ไม่ตรงใจของผู้เขียนที่ต้องการแสดงถึงข้อคิดในการเขียนอนุทินเผื่อเป็นประโยชน์กับชาว share.psu ก็ลองอ่านดูนะครับ เมื่อวานนี้ 18/11/56 ส่งข้อเสนอโค...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2417
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2556 09:01
17 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ขึ้นปีใหม่ในวันลอยกระทง
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วันลอยกระทงนอกจากจะเป็นวันสำคัญทางประเพณีไทยแล้ว ถ้าเราคิดให้ดีก็จะพบว่าทุกครั้งที่วันสำคัญทางประเพณีของไทยเวียนมาถึง อย่างเช่นวันนี้ที่เป็นวันลอยกระทงนั้น นั่นก็หมายความว่าเมื่อนับจากวันลอยกระทงครั้งที่แล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตไปอีกหนึ่งปี ก็เลยมีความคิดว่าเรามาขึ้นปีใหม่ในวันลอยกระทงกันดีกว่า กระผมจ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1508
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2556 16:53
23 ตุลาคม 2556
Ico48
ทำอย่างไรให้งานสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของเพื่อนร่วมงาน
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คนเราทุกคนแม้จะเกิดมาด้วยต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน แต่ทุกคนก็สามารถเจริญก้าวหน้าและประสพความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน สิ่งสำคัญคือ "ตัวเรา" ที่ต้องมีทัศคติที่ดีต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การมีทัศคติที่ดี ที่สำคัญที่สุดคือ การคิดบวก คิดว่า ทุกสิ่งเป็นไปได้ ทำได้ แก้ไขได้ ปรั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1787
เมื่อ: 23 ตุลาคม 2556 09:20
20 ตุลาคม 2556
Ico48
ข้อคิดจากร้านอาหร
ใน จรัญ บุญกาญจน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เมื่อวานไปเที่ยวชายหาดสมิหลามาครับ ไม่ได้ไปมาหลายปี (ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้ๆ) พบว่า หาดสมิหลาเปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะหาดทรายที่หายไปจากด้านหนึ่งของหาดแต่ไปงอกในอีกด้านหนึ่ง มีร้านกาแฟนั่งสบายๆเกิดขึ้น มีการนำเที่ยวโดยรถราง มีม้าหลายๆ ขนาด และน่ารักน่ารักมาให้เด็กๆได้นั่งเที่ยว และอื่นๆ อีกหลายอย่างครับ ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1292
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2556 08:00