นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

09 กรกฎาคม 2551
Ico48
เรื่องเล่าจากสัมมนาที่ประชุมคณบดี (ตอน 2)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
อ่านตอนที่ 1 (ที่นี่) หากจะพูดถึงความเก่งในวิธีการสอนของอาจารย์ก็น่าเห็นใจ เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อรับมาเป็นอาจารย์แล้วส่งไปเรียนต่อกลับมา ก็ได้รับมอบภารกิจให้สอนโดยที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเทคนิคการสอนอย่างจริงจัง จะมีการอบรมในหลักสูตรอาจารย์ใหม่บ้าง มีเนื้อหาวิธีการสอนบ้างแต่คงไม่พอที่จะช่วยให้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2005
เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2551 05:53
06 กรกฎาคม 2551
Ico48
เล่าเรื่องสัมมนาที่ประชุม คณบดี 2551(ตอน 1)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
ช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551 เรามีการสัมมนาที่ประชุมคณบดี ที่จังหวัดตรัง ภายใต้หัวข้อเรื่อง“ปัจจุบัน อนาคต การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”เราเริ่มด้วยการย้ำถึงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า “ม.อ.จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเสาะหาวิชชา อาจารย์ นักวิชาการของเราจะเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2321
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2551 20:12
18 มีนาคม 2551
Ico48
ความรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน (ตอน 2)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
ตอนที่แล้ว ความรู้ทางธรรมที่ถูกถ่ายทอดวันนี้มาพูดถึงการถ่ายทอดความรู้ทางโลกยกตัวอย่างวิชาวิทยาศาสตร์เกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้า วิจัย พิสูจน์ว่าเป็นจริง วิชาเหล่านั้นก็ถูกบันทึกเป็นหนังสือเป็นวารสารเป็นบทความในขณะเดียวกันความรู้เป็นนั้นก็ถูกถ่ายทอดผ่านนักวิชาการรุ่นต่อไป ไปยังรุ่นศิษย์ รุ่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2287
เมื่อ: 18 มีนาคม 2551 16:30
22 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ความรู้..ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน (ตอนที่ 1)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
มาลองจินตนาการกัน มหาวิทยาลัยตั้งมา 40 ปี ส่งคนไปเรียนต่อปริญญาเอกก็มาก ทำวิจัยก็เยอะ คำถามคือ ณ วันที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 40 ปี ผมตั้งคำถามว่า ความรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน ถ้าจะตอบเรื่องนี้ต้องดูไปที่ 2 จุดก่อนจุดที่ 1 ให้ดูการถ่ายทอดความรู้ทางธรรมของทุกศาสนา ความรู้ทางธรรมของทางศาสนา เกิดมา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2415
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:30
25 มกราคม 2551
Ico48
ชมเชยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
บัณฑิตควรมีความรู้ ทั้งความรู้ในศาสตร์ที่เรียนตามสาขาเช่นเรียนวิศวกรรมศาสตร์ก็มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ก็มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย คือตามสาขาที่เรียน แต่ยังมีอีกสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะบ่มเพาะให้เกิดแก่นักศึกษาคือความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมเมื่อเรียนจบแล้ว มหาวิทย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1842
เมื่อ: 25 มกราคม 2551 16:55
11 มกราคม 2551
Ico48
งานวันครู
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
วันที่ 16 มกราคม 2551 เป็นวันครูเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้วันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสย้ำร่วมกันถึงภารกิจของครูและความเป็นครู เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบและมั่นใจว่า ม.อ.เราเชิดชูความเป็นครู เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการที่จะปฎิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ขอเช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1896
เมื่อ: 11 มกราคม 2551 09:44
31 ธันวาคม 2550
Ico48
สวัสดีปีใหม่ 2551
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
โอกาสเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ นี้ผมขออัญเชิญพระบารมีของสมเด็จพระราชบิดาได้ประทานศิริมงคลและ พรอันประเสริฐให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประสบความสุข สมปรารถนา มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราประพฤติตนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 15 · อ่าน: 2894
เมื่อ: 31 ธันวาคม 2550 15:38
28 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี (3)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
อยากจะสื่อกับอาจารย์บอกเราว่า ลูกศิษย์ของเราเป็นศิษย์ที่มาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเชื่อและหลักปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันที่ต่างกัน การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต่างกัน แต่ท่ามกลางความต่างของสิ่งเหล่านั้นในลูกศิษย์ ลูกศิษย์คือลูกศิษย์เหมือนกันทุกคนความรักความเมตตาความเอ็นดูที่มีต่อศิษย์ที่เท่าเที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1817
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2550 14:01
21 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี (2)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
เหตการณ์ 3 จังหวัดชายแดน ในฐานะของมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแลบุคลากรเราจะพยายามอย่างดีที่สุดทั้งในส่วนการดูแลบุคลากรและนักศึกษาซึ่งความปลอดภัยของวิทยาเขตปัตตานีรวมทั้งบุคลากรและนักศึกษา จุดสำคัญที่สุดที่เราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยคือการวางตัวทางวิชาการโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1938
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2550 17:32
16 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
ผมห่างหายจากการเขียนไปหลายวัน วันนี้จะมาชวนพวกเรา ให้มีความห่วงใย เข้าใจความทุกข์ ของเพื่อนเราที่วิทยาเขตปัตตานีผมอยากชวนให้พวกเรามีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมของทุกข์ของเพื่อน ๆ ที่วิทยาเขตปัตตานี ท่ามกลางความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ก็มากระทบกับเราโดยตรง นักศึกษาของเราเสียชีวิตไปแล้ว 3 ราย มีกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 2359
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2550 12:51