นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

post

29 August 2013
Ico48
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลือกแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”
in atitaya เล่าเรื่อง
By อทิตยา
ตามที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 มีมติให้มีแผนการลงทุนได้ 3 แผน คือ 1. แผนที่ 1 เสี่ยงต่ำ คือ นโยบายตราสารหนี้ 100 % 2. แผนที่ 2 เสี่ยงปานกลาง คือ นโยบายตราสารหนี้ 80 % หุ้นไม่เกิน 20 % 3. แผนที่ 3 เสี่ยงสูง คือ นโยบายตราสารหนี้ 60 % หุ้น 40 % โดยเริ่มให้...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1456
at: 29 August 2013 16:01
19 October 2007
Ico48
สสสสส
in atitaya เล่าเรื่อง
By อทิตยา
ที่นี่
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1496
at: 19 October 2007 14:39
Ico48
เรื่องเล่าเช้านี้
in atitaya เล่าเรื่อง
By อทิตยา
วันนี้ได้เขียนบล๊อกสนุกมากเลยค่ะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1720
at: 19 October 2007 14:09