นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

30 พฤศจิกายน 2554
Ico48
วิศวฯ จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ (First Visit ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (รศ.สมชาย ชูโฉม) พร้อมกับหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต-นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2771
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 11:55
Ico48
วิศวฯ จัดเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร??”
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
หลังจากห่างหายจากวงการ Share.psu ไปสักพัก..กลับมาคราวนี้..ขอมาอัพเดทข่าวคราวงานบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์สักหน่อย ก็ยังคง Concept รายงานผลตามตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 เหมือนเดิมครับ.. ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง..ที่หน่วยงานฯของผมดำเนินการไปแล้ว.. วันนี้ขอเลยมาแบ่งปันกิจกรรม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2215
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 10:50
14 ตุลาคม 2554
Ico48
คู่มือปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการออนไลน์ (Online) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 1)
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการออนไลน์ (Online) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำขึ้นโดย หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม โดยเป็นการริเริ่มจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา) ผู้บริหารของฝ่ายบริการวิชาการฯ ในขณะนั้น ได้มีแนวคิดให้ฝ่ายบริการวิชาการ (เดิม) จัด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 2559
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2554 10:17
13 ตุลาคม 2554
Ico48
FW Mail ดีดีนำมาแบ่งปันให้กับคนทำงาน "วิธีสร้างความสุขให้ตัวเอง"
ใน สุขภาพของเรา
โดย ~>aRuNaN<~
เชื่อว่าใครหลายคน กำลังประสบปัญหารู้สึกตัวเองทุกข์ใจอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องงาน เรื่องเพื่อน บางคนมีปัญหาสุขภาพ ฯลฯ ไม่ว่าเราจะเจออะไร ก็มักจะคิดว่า ทำไมเราถึงเจอแต่เรื่องร้ายๆ ไม่มีความสุขในชีวิตจริงๆ แล้วการสร้างความสุขให้กับตนเอง ทำไม่อยากขึ้นอยู่กับว่า คนเราจะทำหรือไม่ วั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1746
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2554 15:41
Ico48
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555ตามกระบวนการของ PDCA โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน (P)ซึ่งใช้กระบวนการทบทวนแผนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาประกอบกับการนำเอาแผนกลยุทธ์ของคณะฯแ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1749
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2554 10:14
05 ตุลาคม 2554
Ico48
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพบปะที่ปรึกษาภายนอกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนพื้นที่ภาคใต้
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ นำทีมหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่เดินทางไปพบปะเครือข่ายที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการ ของสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1506
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2554 11:51
13 กันยายน 2554
Ico48
เมื่อเราจะพูดถึงเรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร" ในวันนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอนาคต..เราจะร่วมสร้างกันอย่างไร
ใน 5S & QI
โดย ~>aRuNaN<~
ผมมีโอกาสได้อ่านและศึกษาบทความเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของหลายๆ ท่านซึ่งเมื่อก่อนผมก็รู้สึกได้ รับรู้ได้ ถึงนิยามคำว่า "วัฒนธรรมองค์กร" แต่เดี่ยวนี้จะมีใครสักกี่คนที่รู้จัก เข้าใจ และคิดว่า "วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ" ผมจึงถือโอกาสขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลายๆท่าน หลายๆมุมมองครับซึ่งจากคำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2799
เมื่อ: 13 กันยายน 2554 15:08
Ico48
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 แผนปฏิบัติงาน 2554 แผนปฏิบัติงาน 2554 ฉบับทบทวนปรับแผนใหม่ หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานบริการวิชาการตามกระบวนการของ PDCA โดยดำเนินการจัดท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2844
เมื่อ: 13 กันยายน 2554 11:52
Ico48
5.แผนงาน/โครงการ แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 5.แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม กิจกรรมหลัก4.1 จัดอบรมตามแผนงานของคณะฯ ปี 2554 4.1.1 จัดอบรมหลักสูตร Public Training 1. หลักสูตร "การ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3082
เมื่อ: 13 กันยายน 2554 09:51
12 กันยายน 2554
Ico48
4. แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนงานตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 4.แผนงาน/โครงการการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 400,000 บาท และ การให้บริการวิชาการแบบมีรายได้ กิจกรรมหลัก4.1 การให้บริการวิชาการแบบมีรายได้ 4.1.1จัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยให้นั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2208
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 16:50