นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตนคอน
Ico64
นางสาว คุณอารมณ์ สมใจนึก
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

บันทึก

18 มิถุนายน 2558
Ico48
กิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม Happy Workplace {กิจกรรมออกนอกรู (สะมิแล) } เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ เกาะสาหร่าย จ.สตูล กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์จำนวน 79 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 1) การบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย เช...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 980
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2558 11:39
24 ตุลาคม 2555
Ico48
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะโรง วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ) ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง เวลา 15.00 น. -ตั้งองค์กฐิน ณ หอประชุม ม....
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1659
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2555 13:37
21 ธันวาคม 2554
Ico48
ประกวดร้องเพลง “PSU Junior Fantasia Season 3 เทิดไท้องค์ราชัน”
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการประกวดร้องเพลง “PSU Junior Fantasia Season 3 เทิดไท้องค์ราชัน” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคีแ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2222
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2554 10:00
05 ตุลาคม 2554
Ico48
ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) กลุ่มบริหารงานเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
รายงานการประชุม ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) กลุ่มบริหารงานเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ปัตตานี http://clerical.pn.psu.ac.th/pageCoP.html
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1741
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2554 13:38
Ico48
การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี -------------------------- 1. ชื่อการประกวด ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2186
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2554 13:18
03 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ขอเชิญบุคลากร ม.อ.ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
เรียน บุคลากร ม.อ.ทุกท่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเรียนเชิญบุคลากร/นักศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล ดังรายละเอียดต่อไปนี้http://clerical.pn.psu.ac.th/page2.htm
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1684
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2551 10:36
Ico48
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2551 ณ วัดสุขาวดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
เรียน บุคลากร ม.อ.ทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุขาวดี ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 8พฤศจิกายน 2551 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทอดกฐินในวันดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดการดังนี้Ä วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ตรงกับวันขึ้น 10 ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2525
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2551 09:16
29 กรกฎาคม 2551
Ico48
เที่ยวเมืองเพชร
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1713
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2551 15:01
17 ธันวาคม 2550
Ico48
ชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัย
ใน งานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ตนคอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ใช่ว่าทุกคนจะเดินเข้ามาง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคนทำงาน แต่ในเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในสถาบันแห่งนี้แล้ว จะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุข หากทุกคนถือเอาปณิธานของพระบิดามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ดิฉันคิดว่าทุกคนจะมีความสุขได้
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1652
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 10:10