นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

BuNcH
Ico64
อภิชาติ เกื้อก่อบุญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

31 May 2013
Ico48
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตยางพารา
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตยางพารา ให้ได้น้ำยางมากกว่าปกติ 3-5 เท่า ซึ่งค้นพบโดย ดร.สิวากุมาราน แห่ง MRB (Malaysian Rubber Board) ได้ทำการทดลองและให้การรับรองว่าไม่เป็นอัตรายต่อต้นยางอย่างแน่นอนหากปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำอย่างถูกต้องและที่สำคัญต้องปรับปรุงสวนให้ถูกต้องด้วย ดั้งนั้นทางสถานีวิ...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1095
at: 31 May 2013 10:23
20 November 2012
Ico48
นำนักศึกษาฝึกงานปี 1 ดูงาน ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพาและหน่วยเพาะฟักสัตว์น้ำ สะกอม
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
ช่วงของการฝึกภาคสนามของนักศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-28 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น สถานีวิจัยเทพาได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของ สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา โดยการเดินทางไปในครั้งนี้มีวุตถุประสงเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นและเรียนรู้การทำฟาร์มสัตว์ขนาดใหญ่ จากการเข้าไปดูงานคร...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 2577
at: 20 November 2012 22:06
06 November 2012
Ico48
เทพา ความไม่สงบที่คืบคลาน
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลุกลามมาเรื่อยๆๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ของอำเภอเทพาเองก็ได้เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นบ่อย ปัจจุบันอำเภอเทพาเองในวันศุกร์ก็ถูกประกาศห้ามไม่ให้ พ่อค้าแม่ค้าขายของ ทำให้ชาวบ้านและคนทำงานในพื้นที่ค่อยข้างลำบากในการหาของกินในวันศุกร์ ต้องพาข้...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1458
at: 06 November 2012 15:41
09 September 2010
Ico48
ผลไม้ปลอดสารพิษ(ของดีสถานีวิจัยเทพา)
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
เนื่องด้วยสถานีวิจัยและฝึกภาคสนามเทพานั้น เป็นสถานีวิจัยที่เน้นการจัดการด้านพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งปาล์ม ยางพารา และไม้ผล จาการจัดการเพื่อการเรียนการสอน/การวิจัยของอาจารย์ ทำให้สถานีมีผลผลิตไม้ผลที่มีความสดและปลอดภัย เนื่องจากทางสถานีจะไม่เน้นการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิต ทำให้ผลไม้...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1563
at: 09 September 2010 22:14
31 March 2010
Ico48
โรบัสต้า กาแฟของภาคใต้
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
จากสถาวะการณ์ในปัจจุบัน พืชเศรษฐกิจที่มาแรงในขณะนี้คือยางพาราและปาล์มนำมัน ซึ่งราคายางพาราได้ทะลุกิโลละร้อยไปแล้วนั้น ทำให้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่ได้หันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น และได้ลดการผลิตพืชดั้งเดิมลง กาแฟก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เกษตรกรหลายรายได้หันไปปลูกยางหรื...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1876
at: 31 March 2010 11:35
19 March 2010
Ico48
15 มิอาจลืมเลือน Basic Farm Work 2/2552
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-14 มี.ค.53 ที่ผ่านมา สถานีวิจัยและฝึกภาคสนามเทพาได้รับมอบหมายให้ฝึกงานฟาร์มพื้นฐานให้แก่นักศึกษาชั้นปี่ที่1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จากภาควิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์และวาริชศาสตร์ จำนวน 56 คน แบ่งการฝึกงานออกเป็น 7 ลักษณะงานได้แก่ ยาง ปาล์ม ไม้ผล ครัว การเลี้ยงผึ้ง เรือนเพาะชำและ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1140
at: 19 March 2010 09:25
25 December 2009
Ico48
ชีวิตที่...ปลายกระบอกปืน ของลูกจ้างราชการ 3 จังหวัดชายดแนใต้
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
ชีวิตที่...ปลายกระบอกปืน ของลูกจ้างราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อเช้าของวันอังคารที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา กระผมต้องเศร้าใจเมื่อได้ทราบข่าวว่ากระผมต้องสูญเสียบุคคลคุ้นเคยไปอีกหนึ่งท่าน เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันอาทิตย์ ที่13 ธันวาคม...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1779
at: 25 December 2009 15:14
11 December 2009
Ico48
นักศึกษาปี 3 คณะวิทฯ เข้าชมการเลี้ยงผึ้งของสถานีวิจัยเทพา
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณาจารย์จากภาควิชาชีวะวิทยา จำนวน 3 ท่านพร้อมด้วยนักศึกษาอีกประมาณ 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกาตรของสถานีวิจัยเทพา โดยหัวข้อที่สำคัญในการเยี่ยมชมครั้งนี้คือ กระวนการเลี้ยงผึ้ง และการเก็บผลผลิตนำผึ้งรวง ในการเยี่ยมชมครั้ง...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1881
at: 11 December 2009 09:58
24 November 2009
Ico48
ท่านสามารถติดต่อสถานีวิจัยเทพาได้แล้ว
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านสามารถติดต่อกับสถานีวิจัยและฝึกภาคสนามได้แล้ว เนื่องจากตอนนี้ทางสถานีวิจัยเทพาได้รับการติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ข้อความฉบับนี้เป็นข้อความที่ใช้ในการทดสอบระบบอินเตอร์เน็ทของสถานี
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1112
at: 24 November 2009 09:38
18 November 2009
Ico48
เทพาระบม น้ำท่วมหนัก
in ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
By BuNcH
เมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบอดี ที่ 5 จนถึงเช้าวันศุกร์ ที่ 6 สายฝนได้กระหน่ำเทลงมายังเขตอำเภอเทพาอย่างหนัก ทำให้พวกเราชาวสถานีวิจัยเทพาต่างหวาดระแวงกับนำที่กำลังจะมา และแล้วเมื่อเวลาประมาณ 6.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 6 น้ำจากแหล่งต่างๆ ที่อยู่สูงกว่าพื้นที่ของสถานีวิจัยและเขตเทศบาลเทพา ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1396
at: 18 November 2009 12:30