นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

BuNcH
Ico64
อภิชาติ เกื้อก่อบุญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

31 พฤษภาคม 2556
Ico48
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตยางพารา
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตยางพารา ให้ได้น้ำยางมากกว่าปกติ 3-5 เท่า ซึ่งค้นพบโดย ดร.สิวากุมาราน แห่ง MRB (Malaysian Rubber Board) ได้ทำการทดลองและให้การรับรองว่าไม่เป็นอัตรายต่อต้นยางอย่างแน่นอนหากปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำอย่างถูกต้องและที่สำคัญต้องปรับปรุงสวนให้ถูกต้องด้วย ดั้งนั้นทางสถานีวิ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1320
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2556 10:23
20 พฤศจิกายน 2555
Ico48
นำนักศึกษาฝึกงานปี 1 ดูงาน ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพาและหน่วยเพาะฟักสัตว์น้ำ สะกอม
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
ช่วงของการฝึกภาคสนามของนักศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-28 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น สถานีวิจัยเทพาได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของ สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา โดยการเดินทางไปในครั้งนี้มีวุตถุประสงเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นและเรียนรู้การทำฟาร์มสัตว์ขนาดใหญ่ จากการเข้าไปดูงานคร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2776
เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2555 22:06
06 พฤศจิกายน 2555
Ico48
เทพา ความไม่สงบที่คืบคลาน
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลุกลามมาเรื่อยๆๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ของอำเภอเทพาเองก็ได้เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นบ่อย ปัจจุบันอำเภอเทพาเองในวันศุกร์ก็ถูกประกาศห้ามไม่ให้ พ่อค้าแม่ค้าขายของ ทำให้ชาวบ้านและคนทำงานในพื้นที่ค่อยข้างลำบากในการหาของกินในวันศุกร์ ต้องพาข้...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1667
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2555 15:41
09 กันยายน 2553
Ico48
ผลไม้ปลอดสารพิษ(ของดีสถานีวิจัยเทพา)
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
เนื่องด้วยสถานีวิจัยและฝึกภาคสนามเทพานั้น เป็นสถานีวิจัยที่เน้นการจัดการด้านพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งปาล์ม ยางพารา และไม้ผล จาการจัดการเพื่อการเรียนการสอน/การวิจัยของอาจารย์ ทำให้สถานีมีผลผลิตไม้ผลที่มีความสดและปลอดภัย เนื่องจากทางสถานีจะไม่เน้นการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิต ทำให้ผลไม้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1750
เมื่อ: 09 กันยายน 2553 22:14
31 มีนาคม 2553
Ico48
โรบัสต้า กาแฟของภาคใต้
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
จากสถาวะการณ์ในปัจจุบัน พืชเศรษฐกิจที่มาแรงในขณะนี้คือยางพาราและปาล์มนำมัน ซึ่งราคายางพาราได้ทะลุกิโลละร้อยไปแล้วนั้น ทำให้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่ได้หันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น และได้ลดการผลิตพืชดั้งเดิมลง กาแฟก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เกษตรกรหลายรายได้หันไปปลูกยางหรื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2029
เมื่อ: 31 มีนาคม 2553 11:35
19 มีนาคม 2553
Ico48
15 มิอาจลืมเลือน Basic Farm Work 2/2552
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-14 มี.ค.53 ที่ผ่านมา สถานีวิจัยและฝึกภาคสนามเทพาได้รับมอบหมายให้ฝึกงานฟาร์มพื้นฐานให้แก่นักศึกษาชั้นปี่ที่1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จากภาควิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์และวาริชศาสตร์ จำนวน 56 คน แบ่งการฝึกงานออกเป็น 7 ลักษณะงานได้แก่ ยาง ปาล์ม ไม้ผล ครัว การเลี้ยงผึ้ง เรือนเพาะชำและ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1318
เมื่อ: 19 มีนาคม 2553 09:25
25 ธันวาคม 2552
Ico48
ชีวิตที่...ปลายกระบอกปืน ของลูกจ้างราชการ 3 จังหวัดชายดแนใต้
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
ชีวิตที่...ปลายกระบอกปืน ของลูกจ้างราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อเช้าของวันอังคารที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา กระผมต้องเศร้าใจเมื่อได้ทราบข่าวว่ากระผมต้องสูญเสียบุคคลคุ้นเคยไปอีกหนึ่งท่าน เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันอาทิตย์ ที่13 ธันวาคม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1954
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2552 15:14
11 ธันวาคม 2552
Ico48
นักศึกษาปี 3 คณะวิทฯ เข้าชมการเลี้ยงผึ้งของสถานีวิจัยเทพา
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณาจารย์จากภาควิชาชีวะวิทยา จำนวน 3 ท่านพร้อมด้วยนักศึกษาอีกประมาณ 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกาตรของสถานีวิจัยเทพา โดยหัวข้อที่สำคัญในการเยี่ยมชมครั้งนี้คือ กระวนการเลี้ยงผึ้ง และการเก็บผลผลิตนำผึ้งรวง ในการเยี่ยมชมครั้ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2114
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2552 09:58
24 พฤศจิกายน 2552
Ico48
ท่านสามารถติดต่อสถานีวิจัยเทพาได้แล้ว
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านสามารถติดต่อกับสถานีวิจัยและฝึกภาคสนามได้แล้ว เนื่องจากตอนนี้ทางสถานีวิจัยเทพาได้รับการติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ข้อความฉบับนี้เป็นข้อความที่ใช้ในการทดสอบระบบอินเตอร์เน็ทของสถานี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1316
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2552 09:38
18 พฤศจิกายน 2552
Ico48
เทพาระบม น้ำท่วมหนัก
ใน ข้าวยำ:บอกเล่าข่าวเทพา
โดย BuNcH
เมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบอดี ที่ 5 จนถึงเช้าวันศุกร์ ที่ 6 สายฝนได้กระหน่ำเทลงมายังเขตอำเภอเทพาอย่างหนัก ทำให้พวกเราชาวสถานีวิจัยเทพาต่างหวาดระแวงกับนำที่กำลังจะมา และแล้วเมื่อเวลาประมาณ 6.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 6 น้ำจากแหล่งต่างๆ ที่อยู่สูงกว่าพื้นที่ของสถานีวิจัยและเขตเทศบาลเทพา ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1564
เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2552 12:30