นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อังกาบ พุทธชรกาญจน์
Ico64
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
นักประชาสัมพันธ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

19 พฤศจิกายน 2552
Ico48
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค.52 - ม.ค.53
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ แก่นักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป ในเดือนธันวาคม 52 ถึงมกราคม 53 มีหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ ได้แก่หลักสูตรในเวลาราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553 หลักสูตรนอกเวลาราชการ ประจำเดือน ธันวาคม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2068
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2552 16:11
17 พฤศจิกายน 2552
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคอมฯ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร SharePoint สำหรับผู้ที่จะเป็น Admin Site
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร SharePoint สำหรับผู้ที่จะเป็น Admin Site รุ่น 1/53 วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 103 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดูรายชื่อได้ที่ >>> http://sha...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1730
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2552 09:50
12 พฤศจิกายน 2552
Ico48
จดหมายข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ฉบับที่ 27 (ต.ค. 52)
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
จดหมายข่าวฉบับที่ 27 ปี 2552ประจำเดือน ต.ค.จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ปี 2552ประจำเดือน ก.ย.จดหมายข่าวฉบับที่ 25 ปี 2552ประจำเดือน ส.คจดหมายข่าวฉบับที่ 24 ปี 2552ประจำเดือน ก.ค.จดหมายข่าวฉบับที่ 23 ปี 2552ประจำเดือน มิ.ย.จดหมายข่าวฉบับที่ 22 ปี 2552ประจำเดือน พ.ค.จดหมายข่าวฉบับที่ 21 ปี 2552ประจำเดือน ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1372
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2552 10:55
11 พฤศจิกายน 2552
06 พฤศจิกายน 2552
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software) จำนวน 6 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสามารถดูร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1433
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2552 16:07
05 พฤศจิกายน 2552
Ico48
ประกาศแจ้ง ! วันที่ 7-8 พ.ย.52 หอพัก 5 และ 6 จะใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
เรียน ... ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย บริเวณหอพักนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์จะมีการติดตั้งท่อร้อยสายและเคเบิลใยแก้ว ที่สำนักงานหอพัก -หอ1 , หอ.2 , หอ.5 , หอ.6 และ หอ.11 ชนิด Single Mode โดยที่ ** หอ.1 , หอ.2 และ หอ.11 เป็นการเดินสายเพิ่มเติม และสำรองใช้งาน ** หอ.5 และ ห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1221
เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2552 11:13
04 พฤศจิกายน 2552
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การใช้งานระบบสารสนเทศ ม.อ. สำหรับบุคลากรใหม่
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การใช้งานระบบสารสนเทศ ม.อ. สำหรับบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1/53 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้อง 107 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดูรายชื่อได้ที่ >> http://share.psu.ac.th/file/angkab.p/namelist.pdf&...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1540
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2552 15:37
02 พฤศจิกายน 2552
Ico48
สำเร็จไปด้วยดี กับโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 23
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
สำเร็จไปด้วยดี กับโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 23 กิจกรรมเพื่อสังคมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ขึ้นให้แก่ตัวแทนนักเรียน 6 โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เมื่อวันที่ 12 - 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอขอบคุณมูลนิธิสงขลานครินทร์ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการ และข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1975
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2552 16:16
28 ตุลาคม 2552
Ico48
จดหมายข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ฉบับที่ 26 (ก.ย. 52)
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ปี 2552ประจำเดือน ก.ย.จดหมายข่าวฉบับที่ 25 ปี 2552ประจำเดือน ส.คจดหมายข่าวฉบับที่ 24 ปี 2552ประจำเดือน ก.ค.จดหมายข่าวฉบับที่ 23 ปี 2552ประจำเดือน มิ.ย.จดหมายข่าวฉบับที่ 22 ปี 2552ประจำเดือน พ.ค.จดหมายข่าวฉบับที่ 21 ปี 2552ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย.จดหมายข่าวฉบับที่ 20 ปี 2552ปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1196
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2552 15:56
27 ตุลาคม 2552
Ico48
รับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร SharePoint สำหรับผู้ที่จะเป็นAdmin Site
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร SharePoint สำหรับผู้ที่จะเป็นAdmin Site ของคณะ (ม.อ.) *** อบรมวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552 *** เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1673
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2552 17:20