นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อังกาบ พุทธชรกาญจน์
Ico64
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
นักประชาสัมพันธ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

19 มีนาคม 2553
Ico48
PSU Passport ของนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์บางท่านใช้งานไม่ได้
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
จากการที่ PSU Passport ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์บางท่านใช้งานไม่ได้นั้น เนื่องจากทางคณะฯ เป็นผู้ปิด (Disabled) การเข้าใช้ PSU Passport ของนักศึกษา สำหรับรายละเอียดของการปิดนั้น ขอความกรุณานักศึกษาติดต่อกับทางคณะฯ เพื่อสอบถามรายละเอียด / สาเหตุ ของการปิดได้โดยตรงคะ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบขอบคุณคะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1307
เมื่อ: 19 มีนาคม 2553 09:22
18 มีนาคม 2553
Ico48
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เกิดขึ้นตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 0679 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ปัจจุบันโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารบริหารชั้น 6 ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์การติดต่อ : ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานโครงการการจัดตั้งคณะสัตวแพท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1811
เมื่อ: 18 มีนาคม 2553 13:54
16 มีนาคม 2553
Ico48
ตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน Windows XP เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
ใน กิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ข้อมูล : ทีมงานระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ในปัจจุบันนี้ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและใกล้ตัวผู้ใช้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงข้อมูล ไฟล์เอกสารต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรมข้อมูลหรือแม้แต่การแอบอ้างใช้สิทธิ์ของผู้อื่น ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความเส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1753
เมื่อ: 16 มีนาคม 2553 13:45
11 มีนาคม 2553
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
ใน กิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนหลักสูตร ก้าวสู่ครูชำนาญการด้วยการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1160
เมื่อ: 11 มีนาคม 2553 10:51
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยสามารถดูร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1818
เมื่อ: 11 มีนาคม 2553 10:43
02 มีนาคม 2553
Ico48
6 มี.ค.-6 มิ.ย.53 ศูนย์คอมพิวเตอร์ งดให้บริการห้องคอมฯ นอกเวลาราชการ
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. งดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกเวลาราชการ (เวลา 16.30-22.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 6 มิถุนายน 2553 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ... ขอบคุณค่ะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1250
เมื่อ: 02 มีนาคม 2553 14:00
22 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่น้องๆ นักเรียนด้อยโอกาส ในโครงการคอมฯ เพื่อน้อง รุ่นที่ 24
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
เนื่องด้วยในวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดำเนินโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 24 ขึ้น เพื่อจัดอบรมความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การสร้าง E-card ด้วยโปรแกรม Flash ให้แก่น้องๆ นักเรียน ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนระดับป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3058
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2553 09:57
18 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมกรรมฐาน หลักสูตรชั้นต้น 7 วัน ณ วัดธรรมประดิษฐ์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ม.อ. และผู้ที่สนใทุกท่าน !! เข้าร่วมฝึกอบรมกรรมฐาน หลักสูตรชั้นต้น 7 วัน (รุ่นที่ 6) ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2553 รวมเวลา 7 วันสถานที่ฝึกอบรม ศาลา 100 ปี วัดธรรมประดิษฐ์ (คอนคันตก) หมู่ที่ 7 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลาอาจารย์ผู้ให้การฝ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1708
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553 17:05
Ico48
โปรโมชัน ADSL ใหม่ สำหรับลูกค้า ม.อ. ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2553
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
โปรโมชัน ADSL ใหม่ สำหรับลูกค้า ม.อ. ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2553 ระดับความเร็วอัตราค่าบริการรายเดือน(bps)(บาท)1-2 M/512K4903-4 M/512K5905-6 M/512K7907-8 M/512K1000** กรณีต้องการความเร็วในการ Upload 1 Mbps จ่ายเพิ่มอีก 100.00 บาท** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7%เงื่อนไขลูกค้าใหม่ 1. ยกเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1631
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553 16:37
Ico48
ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ โครงการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ หลักสูตร : ตามมติคณะรัฐมนตรี ” ครั้งที่ 2/53 เพื่อรับวุฒิบัตรโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม (สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารแนบประกอบการเลื่อนตำแหน่งได้)** กำหนดการเปิดทดสอบ วันท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1215
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553 16:33