นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อังกาบ พุทธชรกาญจน์
Ico64
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
นักประชาสัมพันธ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

01 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
แจ้งให้ทราบ
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จาก 2070 - 2089 ไปเป็น 2200 – 7 , 2210 – 5 , 2222 และ 2239 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2550 หรือสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อได้ที่ http://ankaab.psu.ac.th/phonebook จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ... กลุ่มงานบร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1325
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2551 15:06
Ico48
ใครไป - ใครมา
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
วันที่ 30 มกราคม 2551 ตัวแทนจากบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด คุณณัฐวุฒิ สุวรรณชาตรี ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และคุณพันชูศักดิ์ ทองราช เจ้าหน้าที่บริหารงานคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมดูงานด้านการจัดการดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณวิบูลย์ วราสิทธิชัย หัวห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1451
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2551 11:26
30 มกราคม 2551
Ico48
ประชาสัมพันธ์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 UniNet ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ได้ขยายวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตภายในประเทศไทย (National Internet Exchange หรือ NIX) จากเดิมคือ ขนาด 2 Gbps เป็น 10 Gbps และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา UniNet ได้ขยายวงจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1968
เมื่อ: 30 มกราคม 2551 14:00
29 มกราคม 2551
Ico48
ใครไป - ใครมา
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
อาจารย์รัตนา พัฒโน หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 125 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษาในครั้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1326
เมื่อ: 29 มกราคม 2551 09:05
22 มกราคม 2551
Ico48
เต็มใจพัฒนา ..
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำลังปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยออกแบบโครงข่ายการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใหม่ เพื่อรองรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากนักศึกษาและบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น การออกแบบและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ในครั้งนี้ เป็นการออกแบบตามเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องมี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1269
เมื่อ: 22 มกราคม 2551 09:19
21 มกราคม 2551
Ico48
เต็มใจเสนอ
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการฝึกอบรมพนักงานธนาคารออมสิน หลักสูตร “ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ” เพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานและรองรับความต้องการในการบริการจากลูกค้า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 25...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1584
เมื่อ: 21 มกราคม 2551 13:09
18 มกราคม 2551
Ico48
ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ผศ.ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำคณะอาจารย์ ผศ.ทรงเกียรติ ภาวดี ประธานโปรแกรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยี ระบบ VoIP (Voice Over Internet Protocol) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1418
เมื่อ: 18 มกราคม 2551 17:02
Ico48
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
สวัสดีคะทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้.... ดิฉันนางสาวอังกาบ พุทธชรกาญจน์...... นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .... ยังไงขอฝากเนื้อฝากตัวกับการเป็นสมาชิกใหม่แห่งศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยน่ะค่ะ .... ขอบคุณคะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1142
เมื่อ: 18 มกราคม 2551 16:09