นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อังกาบ พุทธชรกาญจน์
Ico64
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
นักประชาสัมพันธ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

18 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
26 ก.พ.51 ไม่สะดวกในการติดต่อสอบถามและการให้บริการ
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดการประชุมบุคลากรศูนย์ ฯ เพื่ออบรม สัมมนาพัฒนาบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้น ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสอบถามและการใช้บริการจากศูนย์คอมพิวเตอร์จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณคะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1403
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
Ico48
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ... มีรายละเอียด ดังนี้1. กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2551รับสมัคร วันที่ 19 มีนาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ผู้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2673
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2551 08:51
15 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
Training Course in “Skills in the Use of Information Technology” for Government Savings Bank’s Employees
ใน ข่าวภาษาอังกฤษ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
In response to the need of the Government Savings Bank (GSB) to upgradethe capability of its employees in the use of Information Technology (IT)for serving an increasing number of GSB clients more effectively, anintensive course on “Skills in the Use of Information Technology” wasoff...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2569
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2551 09:58
14 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
Kids Summer Camps’ 2008 ต้อนรับปิดภาคเรียนฤดูร้อนด้วย ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับคุณน้องๆ หนู ๆ ที่มีความสนใจในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1233
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2551 11:07
13 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือค้นหาตำแหน่งจุดเสียของไฟเบอร์ออบติก จำนวน 1 ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1187
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2551 13:12
Ico48
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ ตรวจพบว่าสายเชื่อมโยงที่ MDF ห้องชุมสายคณะวิทยาการจัดการเสื่อมสภาพการใช้งาน ดังนั้น กลุ่มงานบริการระบบสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับเปลี่ยนสายเชื่อมโยงดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมีผลกระทบทำให้โทรศัพท์ในบริเวณคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1267
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2551 10:58
08 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรม Computer Literacy
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ห้อง จันทร์-ศุกร์17.00 - 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์9.00-12.00 น.เสาร์-อาทิตย์13.00-16.00 น.101รับรุ่นละ 28 คนท่องเว็บด้วย IE และการใช้ Web Mail 5/51 (6 ช.ม.)พฤหัส,ศุกร์ที่ 17,18 เม.ย.51 เวลา 17.00 - 20.00 น.Flash 8 รุ่น 3/51 (21 ชม.)8,9,15 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. และ 16 มีนาคม 2551 เวลา 09.0...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1479
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2551 10:24
Ico48
กำหนดการอบรม Computer Literacy
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ห้อง จันทร์-ศุกร์17.00 - 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์9.00-12.00 น.เสาร์-อาทิตย์13.00-16.00 น.101รับรุ่นละ 28 คนท่องเว็บด้วย IE และการใช้ Web Mail 5/51 (6 ช.ม.)พฤหัส,ศุกร์ที่ 17,18 เม.ย.51 เวลา 17.00 - 20.00 น.Flash 8 รุ่น 3/51 (21 ชม.)8,9,15 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. และ 16 มีนาคม 2551 เวลา 09.0...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1126
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2551 09:08
05 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ประชาสัมพันธ์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดจัดการประชุมโครงการ IRPUS (Industrial and Research Projects for Undergraduate Students) ในหัวข้อสัมมนา “ ผู้ประกอบการเสนอโจทย์ สกว.สรรปัญหาช่วยท่าน ” ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1112
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2551 15:07
Ico48
ประชาสัมพันธ์
ใน (",) .. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย อังกาบ พุทธชรกาญจน์
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด 40 ปี ม.อ. เพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครบรอบ 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง ดังนี้ 1. สมทบทุนจัดสร้างพระราชานุสรณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1707
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2551 10:19