นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

บันทึก

16 สิงหาคม 2554
Ico48
การกัดเซาะชายฝั่ง ม.อ. วิชาการ 54
ใน Envi...Corner
โดย คนทำGIS
ภัยพิบัติเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ละเลยไม่ได้ การเรียนรู้อย่างเท่าทันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งกับการอยู่รอดในโลกใบนี้ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2554 ในหัวข้อ “การกัดเซาะชายฝั่ง : ชุมชนกับการกัดเซาะชายฝั่งและบทบาทของป่าชายเลนในการป้องกันการกัดเซาะ” ระหว่างวันที่ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3068
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2554 10:44
02 สิงหาคม 2554
Ico48
ติดอาวุธชุมชนชายฝั่งท่าหินด้วย GIS เพื่อการบริหารจัดการชุมชน
ใน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
โดย คนทำGIS
“เทคโนโลยีกับชาวบ้านไม่ใช่เรื่องห่างไกล” เพียงแต่เข้าใจในการปรับใช้ให้ถูกงานและความต้องการของชุมชน เมื่อวันที่ 2 และ 10 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมานักวิชาการจากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้อบรมการประยุกต์ใช้ GIS เป็นเครื่องมือ(Tool) เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้กับเยาวชนและแกนนำชาว...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2887
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2554 16:49
28 กรกฎาคม 2554
Ico48
ด่วนมาก! สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.อ. จัดสัมมนาติดตามนโยบายค่าแรงรัฐ จะอยู่หรือไป ?
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย คนทำGIS
เรียน บุคลากรแลผู้สนใจทุกท่าน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.อ. จับมือ สวทน.จัดประชุมสัมมนากู้วิกฤตพิชิตชัยชนะด้วย R&D เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมและบริการของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตและธุรกิจบริการของภาคเอกชนของประเทศไทย ใช้ประกอบการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2249
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2554 16:49
11 กรกฎาคม 2554
Ico48
Share @ PSU 2011
ใน ชุมชน มอ. เมืองน่าอยู่
โดย คนทำGIS
คงจะอบอุ่นอีกครั้งกับชานชลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Workshop การใช้งาน Share รูปแบบใหม่ คิดอยู่ในใจเป็นแบบไหนน๊ะ ฉันอยากเจอ หลังจากห่างหายไปซะนาน วันนี้ตื่นตั้งแต่เช้าตรู่จัดเตรียมความพร้อมส่วนตัว เข้าไปที่ทำงานพักหนึ่งออกกำลังกายก้าวเดินตั้งเข็มเป้าหมายไว้ที่ห้องประชุม 1 สนอ. คงได้พบปะเจอะเจอผ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2572
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 09:42
15 พฤษภาคม 2554
Ico48
วิถีคนเล สองฝั่งคลองนาทับ
ใน Envi...Corner
โดย คนทำGIS
สวัสดีครับทุกท่านผมห่างหายกับการแบ่งปันในชานชลาแห่งนี้ไปซะนาน ด้วยภารกิจบางอย่างครับวันนี้มานั่งดูภาพชายฝั่งทะเลที่บันทึกไว้ สองฝั่งคลองนาทับเลยนำมาแบ่งปันกันครับ วิถีแห่งคนเลนั้นมีความผูกพันธ์กับตัวทรัพยากรอย่างเหนียวแน่น สองมือยังยกยออย่างพอเพียง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2486
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2554 13:59
28 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
กระบวนการการจัดทำแผนชุมชน
ใน เก็บมาเล่าให้ฟังจากการเดินทาง
โดย คนทำGIS
กระบวนการการจัดทำแผนชุมชนประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 9 ขั้นตอน 1. จุดประกายความคิด 2. ค้นหาแกนนำ 3. ออกแบบสอบถามเก็บข้อมูลศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน 4. รวบรวมข้อมูล 5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 6. ยกร่างแผนชุมชน 7. ประชาพิจารณ์แผนชุมชน 8. นำแผนสู่การปฏิบัติ 9. ติดตามผล พัฒนายกระดับ และถอดองค์ความ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4646
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2554 05:42
27 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
แผนชุมชนท่าหิน
ใน เก็บมาเล่าให้ฟังจากการเดินทาง
โดย คนทำGIS
หลายวันก่อนได้ลงพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อไปเรียนรู้แผนชุมชน จีงขออนุญาตินำมาเผยแพร่ต่อครับแผนชุมชนหรือแผนชีวิตชุมชนเป็นเครื่องมือ(Tools)ที่สำคัญ ช่วยให้คนในชุมชนมองเห็นอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคต สามารถให้คนในชุมชนกำหนดชีวิตตนเองและวางแผนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1699
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2554 23:07
29 ธันวาคม 2553
Ico48
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย คนทำGIS
ประกาศสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ ด้วยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คลิ๊กดูเอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1901
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553 15:24
Ico48
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย คนทำGIS
ประกาศสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์........................... ด้วยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1589
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553 15:24
02 พฤศจิกายน 2553
Ico48
ลูกพระบิดารวมพลังเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ใน ชุมชน มอ. เมืองน่าอยู่
โดย คนทำGIS
ภัยธรรมชาติจากน้ำแวะเวียนมาทักทายอีกวาระหนึ่ง ปีนี้รับกันถ้วนหน้าเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ แต่ในยามทุกข์ยากได้มองเห็นน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก่อนหน้านี้ได้เห็นศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในภาคต่างๆ ในช่วงนี้ภาคใต้ประสบภัยน้ำท่วมหนักผลจากเกิดพายุดีเพรสชั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2557
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2553 14:31