เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL

บันทึกที่มีคำสำคัญ: คำขวัญห้องสมุด

15 สิงหาคม 2551
Ico48
ผลการประกวดคำขวัญ/ปณิธานการให้บริการที่เป็นเลิศของห้องสมุด
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
ประกาศผลการประกวดคำขวัญ/ปณิธานการให้บริการที่เป็นเลิศของห้องสมุด ดังนี้ ประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ได้รับรางวัล คือ นายนรากร บัวหอม คำขวัญ/ปณิธานที่ชนะเลิศ คือ“ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ มั่นคงบริการ ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้ เคียงคู่ประชาชน” ประเภทบุคลากรสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ผู้ได้รับ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 10298
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2551 13:46