นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่มีคำสำคัญ: คณะทรัพยากรธรรมชาติ

22 พฤษภาคม 2560
Ico48
ค่าการสอบการประเมินผล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินเป็นการติดตามผลว่าที่ทำดี ไม่ดี มีอะไรที่ดีกว่า มีอะไรต้องปรับปรุงให้เกิดผลที่ดี การประเมินจึงไม่ใช่ผลสุดท้าย แต่เป็นการตรวจสอบติดตามผลเพื่อให้การนำไปใช้จริง ทำจริงให้ได้ดี เช่นเดียวกับการสอบเป็นการตรวจผลการเรียนว่า ได้ผลเป็นอย่างไร มีอะไรบกพร่องเพื่อนำไปปรับแก้ให้สามารถนำไปใช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 39
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 08:20
21 พฤษภาคม 2560
Ico48
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตารางเรียน คือกำหนดเวลาการทำกิจกรรมการเรียนว่าต้องทำอะไร เมื่อไป เมื่อถึงกำหนดเวลาก็ไปเรียนไปทำตามตารางที่กำหนด ส่วนตารางเรียนรู้ ไม่ใช่แค่กำหนดเวลาทำกิจกรรม แต่เป็นกระบวนการกำหนดเวลาทำให้ได้ความรู้ของการเรียน จึงไม่ใช่แค่ไปเรียนไปทำกิจกรรมการเรียน แต่ต้องกำหนดเวลาเพื่อทำให้ได้ความรู้จริงซ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 59
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2560 09:05
20 พฤษภาคม 2560
Ico48
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การค้ายุคดิจิทัล ที่ผู้ซื้อไม่มีโอกาสเห็นสินค้าจริง นอกจากภาพ การบรรยายสรรพคุณ หากผู้ขาย ผู้ผลิตไม่ซื่อสัตย์ ไม่จริงใจ ขายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่แสดง ก็คงไม่มีใครกล้าซื้อ ซึ่งยังเป็นปัญหากับคนไทย และยังเกิดขึ้นกับตนเองที่ไปซื้อขนมไทยในงาน ของหวานกับเบเกอรี ที่ได้ของที่เป็นของเก่าปนมากับข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 72
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2560 09:33
19 พฤษภาคม 2560
Ico48
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนจำนวนมากจะทำอะไร มักติดว่าไม่มีเวลา และที่สำคัญกว่าคือผลงาน ผลได้ก็ไม่คอยมี ไม่ค่อยได้ ที่ดูเหมือนยุ่งตลอดเวลา แต่งานออกมาไม่ดี หลายคนมาทำงานก็ออกไปทานอาหารเช้า ติดพูดคุย กว่าจะได้ทำงานก็สาย ขยับไปอีกหน่อยก็ออกไปทานอาหารกลางวัน กลับเข้าทำงานก็บ่ายมาก ต้องเข้าห้องน้ำชำระล้างแต่งองค์ทรงเครื่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 80
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2560 07:46
18 พฤษภาคม 2560
Ico48
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วางแผนคือการกำหนดเป้าหมาย องค์ประกอบ ประเด็น เวลาการทำงาน ส่วนบันทึกกำหนดการเป็นจดสิ่งที่ต้องทำตามเวลาที่กำหนด การทำงานให้สำเร็จต้องมีการวางแผน ในตอนยังทำงานประจำ ทำงานบริหาร ต้องมีการวางแผนงานแต่ละชิ้นเสมอ ทั้งงานประจำเช่นการจัดทำงบประมาณ การพิจารณาความดีความชอบ การจัดการเรียนการสอน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 91
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2560 08:18
17 พฤษภาคม 2560
Ico48
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เคล็ดวิชาคือประสบการณ์ที่แผงอยู่ให้สามารถนำไปใช้งานได้ดีจริง งานวิจัยทุกงานเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่า แต่ที่นำไปใช้ไม่ได้ผลเพราะขาดเคล็ดวิชา เคล็ดวิชาในการทำวิจัยมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่คิดจากงานที่ใช้จริง ที่นักวิจัยส่วนใหญ่ของไทยขาด เพราะทำงานวิจัยด้วยการทำจากตำรา เอกสาร ไม่ได้มาจากงานที่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2560 08:32
16 พฤษภาคม 2560
Ico48
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โอกาสมีอยู่ตลอดเวลา แต่อาจมีจำนวนจำกัด เช่น ตำแหน่งงานดี ๆ ค่าจ้างสูง ๆ การทำอาชีพดี ๆ คนที่มีโอกาสคือคนที่มีความพร้อมในการสอบคัดเลือกที่ต้องมีทั้งความรู้ที่ดี มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความพร้อมด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีบุคลิกภาพการแสดงออกที่ดี จึงมีโอกาสถูกคัดเลือก ดังน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 102
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2560 08:35
15 พฤษภาคม 2560
Ico48
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การร้องเพลงเป็นการสื่อความหมายของเนื้อเพลงและอารมณ์สู่ผู้ฟังให้เชื่อตามและต้องมีความไพเราะ ที่สำคัญเพลงที่ร้องไม่ดีไม่เพราะสามารถร้องใหม่ได้ เช่นเดียวกับชีวิตที่ไม่ดีสามารถเริ่มใหม่ได้ตลอดเวลา แต่ต้องปรับปรุงปรับแก้สิ่งที่บกพร่อง และหมั่นฝึกฝน ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเพื่อร้องเพลงให้ดีขึ้นเส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 129
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2560 08:26
14 พฤษภาคม 2560
Ico48
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการหาความรู้ พัฒนาความสามารถ จากไม่รู้ให้มีความรู้ จากทำไม่ได้ให้ทำได้จึงเรียกว่ามีความสามารถ ในการศึกษาพัฒนาตนให้ได้ดีต้องทำอย่างมีเป้าหมาย คือต้องรู้ว่าต้องเรียนรู้หาความรู้เรื่องอะไรบ้าง และพัฒนาความสามารถอะไรบ้าง เบื้องตนคือต้องสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ คือต้องอ่านออ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 116
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2560 09:12
13 พฤษภาคม 2560
Ico48
หาความรู้ให้ถูกต้อง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปัจจุบันสามารถหาความรู้ได้ง่ายโดยผ่านระบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ล ยูทูบ หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามคำค้น ซึ่งมีแหล่งความรู้ ข้อมูลมากมาย แต่ปัญหาคือ ความรู้ ข้อมูลนั้น เป็นจริง ใช้ได้จริงหรือไม่ จึงต้องมีการตรวจสอบ พิสูจน์ การตรวจสอบ ทำได้ด้วยการดูว่า แหล่งข้อมูลความรู้นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2560 09:16