นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Commented Posts

Ico48
กระบวนทัศน์กับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
ตั้งแต่สมัยโบราณกาล การสั่งการและควบคุม [Command & Control] ได้เป็นกระบวนทัศน์ที่เกาะกุมหัวใจและสมองของนักจัดการมานับเนื่องหลายยุคหลายสมัย จนบางครั้งผมก็อดคิดไม่ได้ว่า กระบวนทัศน์เหล่านี้มันส่งผ่านหรือถ่ายทอดทาง DNA กันหรือเปล่า แต่เชื่อหรือไม่ … เมื่อไม่นานมานี้ กระบวนทัศน์ใหม่ทางกา...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 2582
at: 18 November 2007 18:29
Ico48
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้หายหน้าหายตาไปหลายวัน เนื่องจากต้องเตรียมงานโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 350 ชีวิต จัดที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ จัด 3 วัน วันที่ 9 - 11 พ.ย. 2550 แต่ต้องเตรียมงานเกือบ 2 เดือน เพราะต้องติดต่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 1...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2930
at: 12 November 2007 11:13
Ico48
การทำ 5 ส กองกิจการนักศึกษา
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เช้าวันนี้ชาวกองกิจการนักศึกษาทุกคน มาถึงทำ 5 ส.ต่อจากเมื่อวาน ชึ่งเป็นการเก็บตก บางคนก็เช็ด บางคนก็กวาด ปัดขึ้ฝ่นเพื่อรับการตรวจในวันนี่ตั้งแต่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาที่เป็นตัวอย่างให้แก่ลูกน้องเอาเป็นแบบอย่างได้ดีมาก ชึ่งขอเชิญทุกท่านไปดูได้เลยห้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างที่ไม่เคยเห...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2040
at: 21 November 2007 09:29
Ico48
ควรทำอย่างไรเมื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์เสีย
in เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ServiceMan
บ่อยครั้งที่เครื่องมือวิจัยฯ ไม่ทำงานตามที่เราตั้งใจจะให้เป็นบางคนอาจจะแ้ย้งว่า ในเมื่อมันไม่ทำงานตามที่เราตั้งใจจะให้เป็น ก็แสดงว่าเครื่องมือเสียแน่นอน ...ก่อนจะฟันธงลงไป ว่าเครื่องเสียควรจะทำตามขั้นตอนดังนี้ก่อนครับ1.) ดูรายละเอียดและข้อมูลของปัญหาที่เกิด เช่น error message จากเครื่อง เพื่อวิเค...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1981
at: 20 November 2007 20:00
Ico48
ตอน อ้อแอ้สมัครงาน
in เก็บมาเล่า เรื่องราว นศ.
By Kon1Kon
แม้จะชื่ออ้อแอ้ แต่นศ.สาวน้อยคนนี้ (ที่ร่างไม่น้อยเท่าไหร่.. อ๊ะ อย่าโกรธกันนานู๋แอ้ – ถ้ามาอ่านเจอเข้าน่ะ) ไม่อ้อแอ้สมกับชื่อเล้ย เวลาที่คุยกันอยู่ในห้องของ Kon1Kon ซึ่งอยู่ด้านในสุดของห้องพักแล้ว คนที่อยู่ด้านนอกก็ยังได้ยินเสียงแอ้สบายๆ และสปีดในการพูดก็ไม่ต่ำกว่าคนที่รัวพิมพ์ดีดที่เร็วที...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2730
at: 15 November 2007 01:07
Ico48
เรื่องเล่าเย็นนี้
in รักชาวหอ
By อมรลักษณ์ เต็มสังข์
วันนี้เห็นนักศึกษาหิ้วปีกเพื่อนเข้าในหอพัก จากการพูดคุยสอบถามจากเพื่อนทราบว่าเป็นลมที่ศูนย์อาหารโรงช้าง ได้นำส่งโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ นักศึกษาพักอยู่ชั้น 4 จึงได้ให้เข้าพักในห้องพักเจ้าหน้าที่ก่อน ได้บอกกับเพื่อนๆที่พามาว่าหากไม่ดีขึ้นให้พาไปหาหมอที่คลินิกสุขภาพนักศึกษาอีกครั้งโ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1645
at: 19 November 2007 19:09
Ico48
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี (2)
in เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
By บุญสม
เหตการณ์ 3 จังหวัดชายแดน ในฐานะของมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแลบุคลากรเราจะพยายามอย่างดีที่สุดทั้งในส่วนการดูแลบุคลากรและนักศึกษาซึ่งความปลอดภัยของวิทยาเขตปัตตานีรวมทั้งบุคลากรและนักศึกษา จุดสำคัญที่สุดที่เราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยคือการวางตัวทางวิชาการโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขา...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2007
at: 21 November 2007 17:32
Ico48
GC - MS เสียพร้อมกัน 3 เครื่อง
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
GC-MS เสียพร้อมๆกัน 3 เครื่องห้องปฎิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร( LCFA )ได้รับโทรศัพท์มือถือตอนสักประมาณ 19.10 น.ของวันที่ 16 พย. 2550 มีเสียงแนะนำตัวท่านเองว่าเป็น ผอ.ของหน่วยงานดังกล่าว ฟังจากน้ำเสียงเรื่องของท่านมีความกังวลในเรื่องเครื่อง GC-MS มันมีอาการเสียพร้อมๆกัน 3 เครื่อง อาการเส...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2307
at: 21 November 2007 08:28
Ico48
HPLC รายวัน
in science-equipment
By DaDa
เมื่อวานนี้ ทดสอบตัวอย่างด้วย HPLC ต้อง ทดสอบ overnightแต่มีโปรแกรมที่สั่ง shut down ให้หยุดทำงานอัตโนมัติเช้านี้เข้าห้อง lab เพื่อ on เครื่องใหม่อีกครั้ง พบว่าเมื่อให้อัตราการไหลของ mobile phase เท่ากันกับเมื่อวานให้ pressure ที่สูงขึ้นจาก 84 bar เป็น 90 bar จึงทำการ flow ล้าง column ด้วย Aceton...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2770
at: 21 November 2007 13:03
Ico48
เวลาของผู้ชนะ
in คำคม
By ดำขำ
เวลาของผู้ชนะนั้น ถูกต้อง และการตอบโต้ของเขาก็มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ มีคุณค่าสมบูรณ์ มีเกียรติภูมิและถูกกาลเทศะ ดังคำกล่าวนี้รู้เวลาที่จะก้าวร้าวและรู้ว่าเมื่อไรจะหยุด รู้เวลาสมาคมและรู้ว่าเมื่อไรจะอยู่ตามลำพังรู้เวลาสู้และรู้เวลารักรู้เวลาเล่นและเวลางานรู้เวลาหัวเราะและร้องไห้รู้เวลาเผชิญหน้า...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2031
at: 21 November 2007 13:03
Ico48
ตรวจเยี่ยม 5 ส.
in เล่าสู่กันฟัง
By ทิพวัลย์
วันนี้ (21 พ.ย. 50) ได้ไปตรวจเยี่ยม 5 ส.ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 หน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือดีมาก เพราะครั้งนี้รู้สึกว่าสะอาดกันทุกหน่วยงาน ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1396
at: 21 November 2007 11:35
Ico48
ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน... ตอนที่ 2
in เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
By วรวุธ
ในตอนที่แล้วผมได้แจ้งว่าผลการติวเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเสี่ยง) ผู้ที่เข้าติวจะมีผลการเรียนดีกว่า ผู้ที่ไม่เข้าติว จึงขออนุญาตนำสิ่งที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อน (ผศ.ปัญญรักษ์) ได้ช่วยทำข้อมูลมานำเสนอให้ทราบทั่วกันครับจากตารางที่ 1 แสดงผลการเรียนของน...
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 2117
at: 19 November 2007 10:20
Ico48
***รูปเมื่อครั้งสัมมนาพนักงานใหม่***ภาคจบ***
in เรื่องของคนโรแมนติค
By มอ ณ แบงคอก
คิดถึงจังพรุ่งนี้จะมาอัพเรื่องของการหนีไฟและความปลอดภัยในครัวเรือนนะคะรออ่านนะมีรูปประกอบด้วย*******************
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 41
at: 21 November 2007 09:36
Ico48
เสื้อแห่งความภาคภูมิใจ
in +.+อยากเล่า...เอ้าเขียน+.+
By อิมจัง
เย่ๆๆ ในที่สุดความภาคภูมิใจก็มีมาถึง 555 ในที่สุด เป้าหมายที่หวังไว้ก็สำเร็จตามที่วางเป้า!!! การที่พยายามเขียนBlog เพื่อที่จะให้มาซึ่ง"เสื้อแห่งความภาคภูมิใจ" นั้น พอเราตั้งใจทำเข้าจริง ๆ มันก็ไม่ยากเลยสำหรับรางวัลที่เราอยากได้แต่พอได้รับเสื้อแล้ว ความรู้สึกที่ว่า"ได้แล้วไม่ต้องเขี...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1547
at: 20 November 2007 16:38
Ico48
สาระน่ารู้
in สาระน่ารู้
By ดอกหญ้า
วันนี้ขอนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคะ ทุกท่านคงมีปัญหาเป็นหวัดคัดจมูกทำให้หลายคนรู้สึกรำคาญที่ต้องหายใจฟืดฟาดติด ๆ ขัด ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน เห็นทีต้องหาทางดูแลตัวเองเป็นการด่วนแล้ว วันนี้มีวิธีแนะนำมาใช้ดู ดังนี้ ต้มน้ำประมาณ 1 ลิตรให้เดือดแล้วเทใส่ชามทนความร้อน จากนั้นตักเกลือป่นผสม...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 2569
at: 21 November 2007 10:00
Ico48
ขั้นตอนการ Calibration MAT95XL
in เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ServiceMan
MCAL (LR Cal)1.) ใช้หน้าต่าง TUNE, MCAL, CENT, SCAN โดยใช้คำสั่ง .msmcal จะได้ 4 หน้าต่างที่ต้องการทันที2.) ตั้งค่า ECORR = 1 (unlock)3.) ตั้งค่า เป็น EIPOS, Magnetic4.) .startmdac5.) หน้า SCAN ตั้งค่าเป็น SRANGE FM = 30, LM = 1000 TD = 30 (ควรใช้ให้เท่ากับตอนทดสอบตัวอย่าง หาก RUN LR ใช้ TD=5, หา...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2889
at: 20 November 2007 20:38
Ico48
tippawan
in tippawan
By ทิพวัลย์
พรุ่งนี้ (21 พ.ย. 50 ) แล้วน่ะ ...จะมีการตรวจเยี่ยม 5 ส. ขอความร่วมมือพวกเราชาวกองกิจฯ ทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจกันทำ 5 ส. เพื่อจะได้ไม่ต้องกินบ๊วย...!!!
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1516
at: 20 November 2007 09:36
Ico48
กลวิธีการปรับตน
in การดูแลนักศึกษา
By DA
วันนี้จะขอแนะนำ กลวิธีการปรับตนให้เข้ากับเพื่อน ๆ (สำหรับนักศึกษา) เพื่อว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือเล่าสู่กันฟังให้กับนักศึกษา ค่ะเพราะน้องๆ นักศึกษาก็มาจากหลายสถาบัน จากต่างจังหวัด ต่างก็รู้สึกถึงความโดดเดี่ยว คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้อง และทุกคนก็ต้องการมีเพื่อนๆ ที่รู้ใจ ต้องการมี &l...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1433
at: 20 November 2007 16:31
Ico48
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับห้องสมุดหรือการค้นข้อมูล
in กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
By ประไพ จันทร์อินทร์
ขอแนะนำบริการหนึ่งของหอสมุดคุณหญิงหลงฯค่ะ ชื่อบริการตอบคำถามออนไลน์ (Ask a librarian) ถือเป็นบริการเสริมอย่างหนึ่งของเรา โดยเมื่อผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ก่อนส่งคำถาม ยังสามารถค้นหาว่าผู้ใช้บริการคนอื่น ๆเคยถามคำถามเรื่องนี...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1477
at: 19 November 2007 11:45
Ico48
Ownership
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ปี 2518-2519-2520 คาเฟตดำเนินกิจการโดยมหาลัย มหาลัยลงทุนครุภัณฑ์ให้ทุกอย่าง บุลลากรที่จัดซื้อ-จัดทำอาหารก็ได้รับเงินเดือนจากมหาลัย ร้านอาหารเกือบไม่มีคู่แข่ง มีร้านเล็ก ๆ ขายใต้บันไดทางลาดคณะวิศวฯตอนเที่ยง (ทำแกงเขียวหวานฟักเขียวอร่อยมาก) และมีร้านเป็นเพิงตรงที่เป็นคณะทันตแพทย์ปัจจุบัน และที่สโมส...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 2185
at: 20 November 2007 18:43