นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Commented Posts

Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Zotero แบบไทย ๆ ฉบับพิสดาร ๑๓
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
พบกันอีกเช่นเดิมนะครับที่วงแชร์แห่งนี้กับเรื่องราวของ zotero ที่กำลังงวดเข้า ๆ เรื่อย ๆ พอจะใช้โน่น ทำนี่ นิด ๆ หน่อย ๆ ก็จะพบกับคำถามว่า ทำอย่างนี้ได้ไหม ทำอย่างโน้นได้ไหม ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ เมื่อมีคำถาม เมื่อมีข้อสงสัยก็ต้องเสาะหาคำตอบครับ ส่วนจะหาได้(เร็ว) หรือหาไม่ได้นั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1751
at: 15 September 2012 23:44
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Zotero - ทำมือ
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
วันนี้หันมามาเรื่องง่ายๆ สบายๆ เบาๆ กันอีกรอบนะครับ ต่อเนื่องจากบันทึกนี้และนี้นะครับ ใน ๒ บันทึกก่อนหน้านี้ผมได้เขียนแนะนำเกี่ยวกับ Zetero Stand Alone ในแบบฉบับลองเล่นไปแล้ว รอบนี้มาต่อกันด้วยวิธีการเพิ่มเอกสารอ้างอิงเข้าไปในไลบรารีของ Zotero กันครับ เพียงแต่ในรอบนี้เรามาจับเอกสารอ้างอิงใส่ไ...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 2385
at: 11 January 2012 13:40
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เที่ยวบาร์กับ R กันเถอะ ตอนที่ ๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
จากบันทึกก่อนหน้านี้ที่เล่าเรื่องการสร้างแผนภูมิแท่งด้วยโปรแกรม R ไปแล้ว และจากข้อมูลในบันทึก "ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Blogger of the Month - มิถุนายน ๒๕๕๖ แคนดิเดต" ข้อมูลบันทึกจำแนกรายวันระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่จะนำมาสร้างเป็นแผนภูมินั้น โครงสร้าง...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1454
at: 27 June 2013 20:49
Ico48
ระเริงคิด ๗: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่เราสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นระหว่างค่า % จริงของสาร abc กับค่า % ของสาร abc ที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือ A และเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในวัตถุชื่อ model2 เมื่อเราใช้ฟังก์ชัน summary() สำหรับแสดงผลโดยสรุปของค่าที่เก็บไว้ใน model2 ผลลัพธ์ที่ได้มีหน้าตาเป็น คราวนี้เรามาดูว่าผลลัพธ์จากการสร้...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 769
at: 02 October 2014 10:00
Ico48
อัตราการเพิ่มประชากรโลก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากสถิติที่ผ่านมา ประชากรโลกถึงจำนวน 1,000 ล้านคน ปี ค.ศ. 1804 และมีการเพิ่มดังนี้ ซึ่งจะเห็นว่า ประชากรโลกเพิ่มจาก 1 เป็น 2 พันล้านคน ใช้เวลาถึง 123 ปี แต่จาก 2 เป็น 3 พันล้านคน ใช้เวลาเพียง 33 ปี โดยเฉพาะการเพิ่ม จาก 3 เป็น 6 พันล้านคน ใช้เวลาเพียง 39 ปี ส่วนการเพิ่มจาก 6 เป็น 7 ...
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 2477
at: 26 January 2012 19:00
Ico48
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักผ่านความทุกข์ความยาก ที่เป็นการฝึกความอดทน พยายาม ปรับตัว ทำใจกับใคร ๆ และความยากลำบากได้ดี คนที่ได้อะไร ทำอะไรมาแบบง่าย ๆ มีความพร้อม ถึงประสบความสำเร็จในการได้มา แต่จะขาดความอดทน พยายาม ปรับตัว ทำใจเข้ากับใครไม่ได้ จึงมักมีปัญหาในการใช้ชีวิตจริง เพราะการ...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 249
at: 13 December 2018 08:17
Ico48
5g กำลังจะมา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงประเทศไทยกำลังใช้ระบบ 4g อ่านข่าว cnn พบว่า ระบบ 5g กำลังพัฒนานำมาใช้ใน 3-4 ปีข้างหน้า ประมาณปี 2017-2018 http://money.cnn.com/2015/12/04/technology/what-is-5g/index.html g ย่อมาจาก generation ของการใช้ระบบเครือข่าย จากโทรศัพท์ที่ติดต่อกันด้วยเสียงพูด มาเป็นยุค 2g ที่สา...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 635
at: 06 December 2015 11:26
Ico48
วุฒิภาวะทางสังคม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คำว่า วุฒิภาวะ หรือเรียกง่าย ๆ ทั่วไปว่า โตแล้ว ดังนั้น วุฒิภาวะทางสังคม คือ โตในการเป็นคนของสังคมและดูจากอะไรว่า โตแล้ว 1. พึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่ค่าใช้จ่าย การตัดสินใจ ตราบใดที่ยังต้องพึ่งพ่อแม่ แสดงถึงพึ่งพาตนเองไม่ได้ก็ยังไม่โตพอแต่การสอบถามพ่อแม่แล้วตัดสินใจด้วยตนเองถือว่า โตแล้ว และต้องรับ...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 3209
at: 13 November 2012 19:40
Ico48
เลือกทำให้ดีมีค่ากว่าเลือกได้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หลายคนเป็นทุกข์ เบื่อชีวิตที่เลือกไม่ได้ ที่อยากได้อยากเป็นโน่นนี่ แล้วไม่ได้ที่คิดว่าขาดความพร้อม ไม่มีสิทธิเลือก หลายคนที่มีความพร้อมที่สามารถเลือกได้ แต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีมีสุข แสดงว่าคนที่คิดว่าเลือกไม่ได้และคนที่เลือกได้ก็ไม่มีความสุขความสำเร็จในชีวิตเช่นกัน หากไม่เลือกทำให้ดีในสิ่งที...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 433
at: 05 March 2016 11:54
Ico48
คนว่างงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คนว่างงานคือคนไม่มีงานทำ รวมถึงคนไม่ยอมทำงานคือมีงานแต่ไม่ทำด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา คนว่างงานอาจเกิดจาก คนไม่มีความรู้ความสามารถ อาจคิดไปเอง อาจสอบคัดเลือกไม่ผ่าน การแก้ไขต้องทำให้มีความรู้ความสามารถ ด้วยการตั้งใจเรียนรู้ทำให้มีความสามารถทำงานได้จริง อย่าดูถูกงานว่าต่ำไปทั้ง ๆ ที่ตนต่...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 675
at: 29 August 2016 08:47
Ico48
ความต้องการเทียม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้อ่านบทความวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 พบว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากความต้องการเทียมของอสังหาริมทรัพย์คืออาคารสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่เป็นความต้องการเทียมเพราะเป็นการคิดจากผู้ประกอบการเองที่ไม่ใช่เป็นความต้องการของตลาดจากผู้ต้องการจริง รวมถึงการเก็งกำไรที่ซื้อเพื่อขายต่อ ไม่ใช่เพื่...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 164
at: 14 November 2018 08:49
Ico48
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คนเรียนดี เรียนเก่ง เรียนสูง ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง มหาวิทยาลัยดี ๆ มีค่าเล่าเรียนสูง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยราคาสูง เรียนจบได้คะแนนดี ดูมีค่าน่าเชื่อถือ ทำให้เรียนเหมือนมีค่าเป็นทองคำ แต่หากจบแล้วใช้ความรู้ทำงานไม่ได้ เพราะไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย ราคาสูง ทำงานสร้างค่าทำปร...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 51
at: 15 January 2019 08:31
Ico48
Digital TV กับ ASEAN
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้เรื่อง Digital TV กับ ASEAN เป็นเรื่องกำลังฮ็อต เพิ่งอ่านเจอว่าทั้งสองเรื่องมีความเกี่ยวข้องกัน ระบบ Digital TV เป็นข้อตกลงร่วมหนึ่งของ ASEAN ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศ AEAN Ministers Responssible for Information ที่เรียกย่อ ๆ ว่า AMRI ที่ให้ทุกประเทศเปลี่ยนทีวีระบบจากระบบอนาล็อก...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1185
at: 06 Febuary 2014 15:53
Ico48
การเตรียมตัวเพื่อทำงาน คือหน้าที่และเป้าหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นช่วงที่นักศึกษาใหม่ได้เริ่มมาทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาจากเดือน มิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม ในปีนี้ ในขณะที่โรงเรียน มหาวิทยาลัยไทยที่เหลือยังเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคาชม และ มิถ...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 769
at: 22 July 2014 15:34
Ico48
ในหลวง ร๙ กับแผนที่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ความซ้ำซากของน้ำท่วม ฝนแล้งเป็นวงจรที่เกิดประจำทุกปี และรุนแรงขึ้นทุกปี ที่เป็นเช่นนั้นเพราะขาดการแก้ปัญหาและยังซ้ำเติมเพิ่มปัญหาด้วยการถมที่ก่อสร้างขวางทางน้ำ ตัดไม้ทำลายป่า ปล่อยให้แม่น้ำลำคลองตื้นเขิน จะมีการซ่อมแซมก็ให้กลับสู่การให้ใช้ได้เหมือนเดิม มาวันนี้หลังการมีน้ำหลากมีน้ำขังในที่...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 382
at: 12 December 2017 08:28
Ico48
การสอบให้มีค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การสอบเป็นการประเมินผลการเรียนว่า เรียนแล้วมีความรู้ ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด คำถามที่ตอบด้วยการให้บอก ให้ความหมายของคำ ข้อความ การเลือกคำตอบที่ถูก เป็นการวัดความรู้ คำถามที่ตอบด้วยการให้อธิบาย การใช้ความรู้ เป็นการตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน การตอบได้มาก แสดงว่าจำได้มาก จึงได...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 791
at: 15 October 2014 17:17
Ico48
Acid Number-By Potentiometric Auto Titrator
in science-equipment
By DaDa
Inhouse method base on ASTM D664
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 9317
at: 18 October 2010 16:58
Ico48
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน มีความหมายว่าการตอบโต้กลับในทำนองเดียวกัน แบบ ใครดีมาก็ดีไป ใครร้ายมาก็ร้ายตอบ ให้ดูเหมือนเก่งเสมอภาคกันดี แต่ควรต้องคิดดูให้ดีการดีมาแล้วทำดีตอบนั้น ไม่มีปัญหาอะไร ที่ต่างฝ่ายต่างได้ดีจึงมีแต่ได้ดีมีประโยชน์ แต่การร้ายมาแล้วทำร้ายตอบ มักสร้างปัญหาให้ตัวเอง ทำให้อา...
Flowers: 2 · Comments: 7 · Read: 399
at: 19 November 2018 08:23
Ico48
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การฟังเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ รับรู้ พัฒนาตน หากฟังไม่เป็น จับประเด็นไม่ถูก จะเสียเวลา เสียเงิน เสียโอกาส โดยเฉพาะการฟังเพื่อพฒนา อบรมส่งผลเสียต่อตน หน่วยงาน และราชการ บางคนให้ไปฟัง อบรม สัมมนา พัฒนา แทนที่จะตั้งใจไปที่สิ่งที่ต้องการ ฟังให้เกิดความรู้นำมาใช้ประโยชน์ กลับไปคิดว่า ไม่มีประโ...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 1439
at: 05 Febuary 2012 14:43
Ico48
ประเมินเลื่อนขั้นข้าราชการไทย : จากความดีความชอบเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน (3.2) มากกว่านี้ต้องช่วยกันทำเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การหารายได้ต้องใช้ความสามารถหารายได้จากการทำงาน อื่น เช่น วิจัย พัฒนางานเพื่อสร้างผลงานที่สามารถสร้างรายได้ได้ เช่นเดียวกับภาคเอกชน ไม่ใช่มีแต่รายจ่าย การทำงานของทุกคนต้องเน้นที่ความเร็ว ความไว โดยเฉพาะฝ่ายสนับสนุน ไม่ใช่ทำให้ช้าลง ย้ำอีกทีต้องออกระบบให้ทำได้ และต้องออกแบบให้ช่วยกันทำได...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 710
at: 10 May 2014 10:28